Mine områder
Hjelp

Elektronisk kontoutskrift / Kontoutdrag

27-11-2017 11:02 (Sist oppdatert 28-02-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3796 Visninger

Elektronisk kontoutskrift

 

Elektronisk kontoutskrift gir deg mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Visma.net Financials (via Visma.net Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil dermed supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.

 

For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).

 

tjenester.png

 

Merk: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift. 

 

  • Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger på faktura fra Visma.net Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å ikke importere Elektronisk kontoutskriftSelv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger - Elektronisk kontoutskrift). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Visma.net Financials). 
  • Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere elektronisk kontoutskrift. 

Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken. 

 

Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger elektronisk kontoutskrift eller ikke. Se artikler om bankavstemming. 

Rutine for import 

 

Merk: Vi anbefaler å vente med import av elektronisk kontoutskrift til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene". Vi anbefaler å velge Importer fra Autopay som i feltet Standard behandling for kontoutdrag (les mer om Standard behandling i denne artikkelen). På den måten kan du selv bestemme når de skal matches og behandles. 

 

Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil dette komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag

 

1. Velg meldingstypen Kontoutdrag, status Ny og klikk Behandle alle.

 

kontoutdrag ny.png

 

2. Gå til Bankstyring - Transaksjoner - Behandle banktransaksjoner. 

 

3. Velg betalingskontoen

 

4. Klikk på Innstillinger for matching. 

 

5. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk og deretter Lagre i det vanlige skjermbildet. 

Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt. 

 

innstillinger matching.png

 

6. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette kan ses under fanen Match med betaling på de aktuelle linjene. Lagre

 

match banktransaksjoner.png

 

7. Klikk Behandle. Systemet vil nå behandle alle transaksjoner som er huket av i kolonnen Klar til behandling. For de transaksjonene som er matchet med betalinger vil systemet linke transaksjonen mot de eksisterende betalingene. For disse vil det altså ikke bokføres noen nye bilag. Lagre

 

8. De som står igjen må linkes manuelt. For å gjøre dette, marker linjen(e) og klikk Opprett dokument.

 

9. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170 (fra posteringstypen). Lagre

  

opprette bankgebyr.png

 

10. Når de resterende transaksjonene er huket av for Klar til behandling kan du klikke Behandle for å bokføre disse. 

 

Se også Samleside om bankavstemming 

 

De fleste banker som støtter Autopay støtter også elektronisk kontoutskrift (utenom Nets). Ta kontakt med banken din for spørsmål om tilgjengelighet og bestilling. Merk: en forutsetning for å motta elektronisk kontoutskrift er at avtalen er registrert på nytt format (ISO20022)

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"