Mine områder
Hjelp

Datostyring, dette må du vite

21-05-2019 15:45 (Sist oppdatert 03-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2525 Visninger

Payroll er datostyrt og her skal vi gå gjennom hva dette betyr. 

Transaksjoner

For at transaksjoner skal beregnes fra en gitt dato må det være haket av for datostyring på lønnsarten. Lønnsarter som har hake for datostyring er lønnsarter som må legges inn som faste transaksjoner under Employees / Oversikt / Den ansatte / Transaksjoner / Faste. Når du velger å legge inn en lønnsart som er datostyrt må du tenke på hvilken fra dato du velger slik at transaksjonen beregner riktig beløp. Her viser vi et eksempel på å registrere kantinetrekk:

Datostyring1.JPG

 

Hvis du legger inn transaksjonsdato den 1. vil Payroll beregne kantinetrekket for hele måneden:

Datostyring2.JPG

 

 

Hvis du legger inn en annen dato i måneden vil Payroll beregne hvor mye den ansatte skal trekkes fra denne dagen. I dette eksempelet legger vi inn at kantinetrekket gjelder fra 24.04.2023. Summen som blir trukket i lønnskjøringen blir dermed kr 125,00:

 

Datostyring3.JPG

 

Det er derfor viktig å være klar over hvilke datoer du legger inn på en transaksjon slik at den ansatte får riktig lønn. 

 

Merk.jpg
Merk! Datostyring på transaksjoner gjelder kun lønnsarter som ligger under Employees / Oversikt / Den ansatte / Transaksjoner / Faste og som har hake for datostyring på selve lønnsarten. Dette gjelder ikke variable transaksjoner. 

 

Datostyring på ansattes stilling

Når du endrer innstillinger på person i Visma.net, vil du få spørsmål om hvilken dato denne endringen skal gjelde fra. Her er det også viktig å ta riktig valg for når endringen skal gjelde fra. Hvis du for eksempel endrer fra en arbeidstidsordning med 37,5 timer pr uke til en arbeidstidsordning med 40 timer pr uke vil timelønnen til den ansatte bli lavere fra datoen du velger. La oss si at en ansatt har en timelønn på 255,38 ved 37,5 timer pr uke.

 

Datostyring4.JPG

 

Hvis du endrer til 40 timer pr uke fra og med 10.04.2023 vil timelønnen reduseres til kr 239,32

 

Datostyring5 (2).JPG

Datostyring7.JPG

 

Når det registreres timelønn vil den ansatte få 255,38 kr timer til og med den 09.04.2023 og 239,32 kr timen fra og med den 10.04.2023.

 

Datostyring6.JPG

 

 

Datostyring i Calendar

 

Det er også datostyring på de innstillingene du kan gjøre i Calender. Hvis du for eksempel skal endre ferieavtale på den ansatte må du velge om det skal gjelde fra nåværende versjon eller en valgt dato. 

11.PNG

 

Hvis du velger å endre fra "nåværende versjon" så vil endringen gjelde fra sist gang du gjorde en endring her. Har du ikke har endret noe her, vil endringen gjelde fra da du tok i bruk Visma.net. Velger du i "ny versjon fra" må du legge inn den datoen du vil at endringen skal gjelde fra. Hvis du sier at du skal endre ferieavtalen fra 12% til 10,2% så er det viktig å velge riktig dato slik at endringen kommer på riktig år. Hvis du skal endre fra 2023 så velger du en dato i 2023 slik at feriepengene og trekket for ferien ikke blir endret for tidligere år. 

 

 

 

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"