Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Under hver kostnadsbærertype (f.eks. Avdeling), kan du ha flere kostnadsbærere (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp kostnadsbærertyper. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 14:00 (Sist oppdatert 06-12-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3002 Visninger
Før en eventuell oppstart av Payroll må det vurderes om det foreligger tekniske forhold, eller mangel på funksjonalitet, som vil være en stopper for oppstart. Det finnes p.t. noen firmaer som grunnet sine behov for funksjonalitet må avvente oppstart av Payroll inntil disse behovene dekkes.    Utviklingsplaner oppdateres etter hvert som funksjonaliteter kommer på plass. 
Vis hele artikkelen
24-08-2022 12:12 (Sist oppdatert 06-12-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 991 Visninger
Etter at du har fått tilgang til firmaet etter migrering til Visma.net Payroll er det viktig at dere gjør en kontroll av overført data. Det vil bli gitt en tilbakemelding på ting som er spesielle for akkurat ditt firma, som dere må ta tak i. I tillegg er det noen standard sjekkpunkter vi oppfordrer til å gjøre en kontroll av.    Her finner dere oversikten over hvilke lønnsdata du kan forvente ved flytting.    Employee Ansatte med mangelfulle verdier havner i "Utkast" i Employee Fyll ut manglende informasjon som er merket med røde utropstegn Faste transaksjoner på ansatte i utkast må registreres manuelt etter at den ansatte er lagret Ansatte som har sluttet som havner i "Utkast" i Employee fordi det tidligere er brukt Visma.net Fyll ut påkrevd informasjon og slett sluttdato på den ansatte. Se spørsmål til support nederst i denne artikkelen for mer informasjon. Stillingsopplysninger Avlønningstype, månedslønn/timelønn, arbeidsforholdstype. Ved mange ansatte kan ansattrapportene i HRM Analytics være nyttige Arbeidstidsordning Påvirker hvordan timesatsen / overtidssatsen blir beregnet Hittilverdier Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner |inngående saldo. Merk at det kun er feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk som blir overført. Et tips kan være å bruke Transaksjoner, detaljert under rapporter i Payroll og filtrere på de ulike IS-lønnsartene. Faste transaksjoner Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner | Faste transaksjoner. Listen av lønnsarter som blir sendt ved tilbakemelding er en indikator på hvilke faste transaksjoner som har blitt flyttet. Finnes ikke lønnsarten i denne listen betyr det at den faste transaksjonen ikke har blitt overført. Kontotyper  Kontroller at kontotyper har blitt koblet mot en konto. Spesielt viktig er det at disse kontotypene har konto:  22000 - Skyldig arbeidsgiveravgift 22100 - Skylding arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 24000 - Skyldige feriepenger 31000 - Påløpte feriepenger 40000 - Arbeidsgiveravgift 41000 - Avsatt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Regnskapsbilaget  Sammenlign kontering mot regnskapsrapport i tidligere lønnssystem, og utfør nødvendige korrigeringer på aktuelle lønnsarter i Payroll og/eller under kontotyper i Employee. Vi anbefaler at du tar ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert" som du finner i Payroll under "Rapporter | Standardardrapporter". Kontroller særskilt at du ikke har uønskede bevegelser på konto definert som Avrundingskonto i selskapsinnstillingene, at det er balanse mellom debet og kredit, samt at alle konto hvor du ønsker kostnadsbærerfordeling har dette.   Lønnsarter i 800XXX-serien Disse er opprettet i migreringsprosessen. Lønnsartene finner du i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Disse lønnsartene du finner her er lønnsarter fra det tidligere lønnsprogrammet hvor vi ikke har funnet noen match mot standard lønnsartregister i Payroll. Lønnsartnummeret har tallet 8 i første og siste posisjon, og de 4 sifrene mellom disse er tilsvarende lønnsartnummeret du kjenner i det tidligere lønnsprogrammet.   Expense Standard diett-, kjøre og utleggstyper blir koblet til en standard lønnsart gjeldende for Visma.net Payroll som da bestemmer utbetaling, beregning, kontering og rapportering.  Kjøre- og Utleggstyper som er opprettet i tillegg til disse standardtypene vil ikke være koblet til en lønnsart, og dette må utføres før ansatte registrerer reiseregninger.  Husk at man trenger en lønnsart pr. forskjellig regnskapskonto som ønskes spesifisert, ettersom verdiene debetkonto/kreditkonto på utleggstyper ikke har noen funksjon mot Visma.net Payroll.   Calendar  Kontroller og eventuelt korriger feriesaldo. Se brukertips her.  Endre feriedager på ansatte med redusert stilling. Se brukertips her.  Endre/opprette ferieavtaler som går utover 12 %. Se brukertips her. Nye permisjonsbeskrivelser fra 2023. Kontroller permisjoner som går over årsskifte 2022/2023. Se mer i dette brukertipset på hvordan dette gjøres, og hvilke type permisjoner det gjelder.  Har du egenopprettede fraværskoder vil disse bli skjult, og koblet fraværskode vil bli borte. Skjult haken må fjernes manuelt og man må koble mot lønnsart fra Payroll.   Bli klar til første lønnskjøring  Regnskapsbilag For at regnskapsrapporten skal bli riktig er det viktig at dere sjekker konteringen på de lønnsartene som blir brukt. Her kan rapporten "Regnskapsrapport detaljert" være til stor hjelp.  Finner du et beløp på avrundingskontoen er et godt tips å sjekke om alle kontotypene er knyttet til en konto. Ansatte og transaksjoner Opprett variable lønnsarter dersom du ikke finner en som passer ditt bruk i systemet.   Legg inn variable transaksjoner/ importer variable transaksjoner. Les mer her i dette brukertipset om hvordan du importerer variable transkasjoner. Legg inn pårørende til de ansatte hvis ønskelig. Merk at barn må legges inn hos de ansatte som skal kunne registrere med koden sykt barn i Calendar. Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og permisjonstype må være identisk). Legg inn eventuelle nye ansatte, nye transaksjoner, endrede transaksjoner eller endrede verdier som har tilkommet etter at vi fikk tilsendt databasen fra deres tidligere lønnssystem. Gjør eventuelle justeringer på ferieavtalen hos de ansatte. Les mer her.   Legg inn ansattes leder på hvert enkelt ansattkort, under fanen stilling. Ikke alle pakker har dette feltet - finner du ikke feltet, har dere ikke dette inkludert i pakken.  Brukere i Visma.net Tilpass e-posten som blir sendt ut til de ansatte når de blir aktivert som bruker. Se brukertips her . Lag bruker til de ansatte. Du finner knappen “Lag bruker” inne på ansattkortet til hver enkelt ansatt. Det vil da automatisk genereres en mail til hver enkelt ansatt med beskrivelse av hvordan aktivere brukeren sin. Dette må gjøres dersom de ansatte skal motta lønnsslippen elektronisk. Har bruker (ansatt) aktivert kontoen i Visma.net, så vil du ikke finne knappen "Lag bruker" inne i Employees etter flytting. Du må derfor tildele de ønskede rollene manuelt. Her kan "brukergrupper" i Admin være til stor hjelp.  Skal ansatte ha tilgang til flere tjenester enn lønnsslipp via app/web, må de ansatte tildeles aktuelle brukerroller. Du kan lese mer her. Integrasjoner Dersom du ikke allerede har gjort det må du registrere datasystem i Altinn. I Altinn må du også registrere at du benytter Visma.net som ditt datasystem, slik at du får en SystemID. Datasystemet for Visma.net Payroll heter i Altinn.no: "Visma.net Financials". Dette trenger du for å importere skattekort og sende A-melding. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer datasystem i Altinn. Lønnskjøring Last inn skattekort. Kontroller lønnsslippene i steget "Kontroller lønnsslipper"  i Payroll.   Annet Alle kurs i Visma.net Payroll er inkludert i programvaren, og alle kurs kan tas digitalt på det tidspunktet som passer deg. Vi anbefaler deg å gjennomføre Grunnkurs før du begynner å bruke Visma.net Payroll.   Vi tilbyr In-App læring, som blant annet inneholder guider, videoer og artikler for hvordan man utfører ulike oppgaver i programmet.   NB! Dersom dere har Visma.net Expense er ikke tjenesten aktivert på kundekortet. Dette må aktiveres ved behov. Dersom alle ansatte skal benytte Expense må dette aktiveres før man lager bruker. Er det kun noen ansatte som skal ha Expense, aktiver tjenesten etter brukere er opprettet.   Spørsmål til support Det ligger mange ansatte i utkast. Disse har sluttet for en stund siden og jobber ikke lengre hos oss. Er det mulig å slette disse? Disse ansatte er mest sannsynlig brukere i visma.net, og kan derfor ikke slettes. Finnes det en slett-knapp, er det bare å slette. Du må fylle ut all påkrevd informasjon for å få lagret den/de ansatte som ligger i utkast. Dersom du ikke har fødselsnumret til den ansatte kan du bruke et fiktivt. Fiktivt fødselsnr kan du generere her. Evt. kan du registrere internasjonal ID.   Relaterte brukertips Migreringsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
24-10-2022 08:58 (Sist oppdatert 06-12-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3736 Visninger
Lønnsarter som ikke kan/må kopieres i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
26-01-2023 17:33 (Sist oppdatert 08-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2511 Visninger
Migreringsguiden   I denne guiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en migrering. Guiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du  link til alle underliggende dokumenter som inngår i migreringsguiden.   Forberedelser Oppstart Migrasjon - Integrasjon mot Visma.net Integrasjon mot Visma Business/Visma Global for Visma.net Payroll Bestilling Bestilling av lisens Visma Partner Store (NB! Utføres kun av Visma Partner) (FAQ | Video) Direktekunder av Visma Software AS Signering av Terms Of Service (TOS) Fakturering - hvordan telles ansatte   Migrering Rydd opp i gamle opplysninger  Oversikt over lønnsdata som blir flyttet/ikke flyttet Flyttefabrikken Bestilling av Flyttefabrikken Huldt & Lillevik Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Etterkontroll av Flyttefabrikken  Annet oppsett   Sjekkliste og kartleggingsmal Vi har også laget en sjekkliste og kartleggingsmal som du kan følge for å holde oversikt ved migrering. Denne er kun ment til hjelp og er valgfri å følge.  
Vis hele artikkelen
06-10-2021 11:50 (Sist oppdatert 26-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6406 Visninger
Terms of Service (TOS) er Vismas bruksvilkår, og gjelder for alle kunder av Visma Software AS.   Hvis du ønsker å se eller laste ned TOS kan du se her. Der kan du også laste ned TOS i PDF-format.
Vis hele artikkelen
16-08-2019 14:03 (Sist oppdatert 26-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1743 Visninger
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 11:18 (Sist oppdatert 26-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5334 Visninger
Hvilke lønnsdata kan du forvente av Flyttefabrikken ved overgang til Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:24 (Sist oppdatert 11-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 9780 Visninger
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike tjenestene  ikke fungere som ønskelig i forhold til din rolle som lønningsansvarlig i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 12:22 (Sist oppdatert 30-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7899 Visninger
Hvordan registrere inngående saldo i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
22-05-2019 09:43 (Sist oppdatert 31-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2726 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene / feltene på lønnsarten brukes til i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 26-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 10921 Visninger
  Dersom du allerede har Visma Business når du starter opp med Payroll, vil du i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere (i Visma Business må synkronisering til "Master Data Management" være satt opp):       Kostnadsbærere eies av Visma Business og synkroniseres automatisk til Employees. Og må derfor administreres i Visma Business for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over kostnadsbærere i menyen Innstillinger > Kostnadsbærertyper/Kostnadsbærere   I oppstartsveiviseren kan du i steget “Bokføring” velge eksportformatet “Visma Business”.   Dette valget gjøre at regnskapsbunten sendes som en melding til Visma Business. Denne innstillingen finner du også i  Employees |Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Eksportformat, når veiviseren er avsluttet.  MERK! For at regnskapsbunt skal kunne sendes til Visma Business, må versjonen på Visma Business være minimum 17.01.   Hovedbokskontoer Når det gjelder hovedbokskontoene så har henter Visma.net Employees kontoplan fra Visma Business når valgt kontoplan er "Egen kontoplan". Det innebærer at opprettelse og endringer av kontoplan må utføres i Visma Business. Kobling mellom kontotype og kontoplan må gjøres manuelt av deg. Merk at for å få med antall over til Visma Business må antall være satt til ja på hovedbokskontoer etter de er synket over fra Visma Business.     Sende regnskapsfil Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma Business fra lønnskjøringen i steget Betaling og rapportering. Betalingen må være  bekreftet, før regnskapsbunten kan bli sendt.   Trykk på “Send” for å sende regnskapsfilen:     Etter at du har trykket send, endres visningen: Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til “Sendt”: I Visma Business Etter sending av regnskapsrapporten, finner du bunten under Oppsett-utforsker | Tabeller |Bilag | Regnskapsdukment.  Høyre klikk på linjen og velg "Behandling" og "Behandle dokument". Etter at dette er gjort vil du finne bunten i "Automatgererte bilag". MVA beregnes ut ifra innstillingene på kontoen.   Reiseregningsnummer fra Expense, legges i kolonnen "Ekstratekst" i Visma Business. Endre org.nr. / fusjon Det er mulig å endre org.nr. i Visma Business. Hvis dette gjøres vil det skape store problemer for ditt Payroll firma.   Hvis man har Payroll og skal endre juridisk org.nr på et firma MÅ man opprette et nytt firma, du kan ikke endre på eksisterende firma. Hvis du har integrasjon med Business må du gjøre følgende før du endrer org.nr i Business. Ved endring av org.nr i Visma Business, så må en gjøre følgende ( forutsetter at det er samme klient som er brukt i Visma Business). Dvs. at det er samme database som benyttes.   I Visma.net - > Settings - > må en fjerne kobling på "gammelt" firma (Settings /  Integrerte bedrifter). Når det er utført, så må de som har tilgang til SQL server for dette miljøet - > inn å fjerne Visma.net company ID (VNetCId) inn i tabellen dbo.frm (vbsys). Da er det bare å kjøre en ny eksport/kobling fra Visma Business fra bedriftsopplysninger. Når det er ok, aktiverer en Master Data Management fra bedriftstabellen i Visma Business. Har du opprettet nytt firma i Admin, med det nye org.nr kobles Visma Business til dette i punkt 3, hvis du ikke har opprettet firma med nytt org.nr gjør Visma Business det i punkt 3.   PS: er kontoplan, kostnadsbærere etc. det samme? Hvis nei, da bør en før punkt 1 kjøre en slettemelding fra Visma Business ( via bedriftsopplysninger). Dette vil fjerne alt fra MDM - > og vil bli overført på nytt når selskapet kobles inn under punkt 3.   Regnskapsbunt har ikke kommet over til Visma Business Kontroller at tjenesten "Visma Business Host for OD MessageQueue" går på serveren. Hvis denne er stoppet, må bunten sendes på nytt fra Payroll. Loggfilen som viser om meldingen fra Payroll har kommet frem til Visma Business finner du her: C:\ProgramData\Visma\Log\Business\MessageQueueService Visma Business må være versjon 17.10 eller nyere.    Relaterte brukertips Visma Business oppsett av synkronisering til Master Data Management/MDM Integrerte systemer SIE 4 - eksport Bunteksport i Huldt & Lillevik format Migreringsguid når Visma Business eller Visma Global benyttes Oppsett og krav til integrasjonen i Visma Business Oppsett
Vis hele artikkelen
20-10-2022 13:26 (Sist oppdatert 25-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2184 Visninger
Dine idéer er viktige for oss og vi tar alle på alvor. Før du oppretter en idé, bør du se over retningslinjene. Retningslinjer for opprettelse av idéer Husk søkefeltet. Ikke glem å gjøre et søk i Visma Community Brukertips før du oppretter en ny idé. Vi vil ikke at du skal kaste bort tiden din på å skrive noe som allerede er laget. Skriv et utkast til idéen din. For å hjelpe alle til å forstå hva du foreslår, er det lurt å skrive ideen i form av en brukerhistorie. Skriv begrunnelsen for idéen din og hvilken verdi dette gir deg og andre som brukere. Jo mer vi vet om ideen din - hvem den er for, hva motivasjonen er og hva selve idéen er, jo mer nøyaktig kan vi prioritere og utvikle den.   Bruk følgende format på brukerhistorien:   Som en [rolle] vil jeg ha [noe] slik at [fordelen].   Beskrivelse av elementene: Rollen: hvem (hvilken type bruker) er funksjonen for? Ansatt, Leder, Tillitsvalgt, Lønnsmedarbeider, Systemansvarlig el. Noe: hva er det du ønsker å gjøre - målet og / eller ønsket? Fordelen: Hvorfor trenger du det - hva ønsker du å oppnå? Hvilken verdi får du fra funksjonen?   Hvis det finnes, legg til ekstra beskrivende eksempler, for eksempel: Skjermbilder, bilder, illustrasjoner etc. NB! Personopplysninger skal ikke fremgå i eventuelle skjermbilder grunnet personvern Eksempler på andre steder eller produkter hvor du har sett funksjonen eller noe liknende   Eksempel: Som en ansatt vil jeg ha oversikt over alle mine vakter og fravær i samme kalender slik at jeg enkelt kan ha en totaloversikt over min egen arbeidssituasjon. Som en leder vil jeg enkelt kunne få oversikt over alle timelister fra mine ansatte og godkjenne disse fra mobil eller webmodul.
Vis hele artikkelen
07-10-2021 09:00 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 613 Visninger
Ny side for ideer og ønsker. Status definisjoner og prosess Hver idé er verdifull - vi vil etterstrebe å vurdere hver og en innenfor rimelighetens tid. Idéen må igjennom en prosess for å fastslå hvor mange som ønsker dette, verdien for deg som bruker, levedyktighet og i tillegg passe med Visma sin strategiske retning i å effektivisere forretnings norge. Hver idé vil bli flyttet gjennom en “livssyklus”, beskrevet nedenfor.   Åpen idé - Helt nye idéer som er lagt inn og er klare for kvalitetskontroll av. Når ideen har bestått kvalitetskontrollen flyttes den til “Stem - Vi vurderer”.   Stem - Vi vurderer - Vårt produktteam har gjennomgått idéen og har sjekket at den følger retningslinjene for opprettelse av idéer i Community. Idéen er åpen for kommentarer og stemmer/likes fra andre.   Akseptert - Ikke planlagt - Idéen er er lagt inn i planene for videre utvikling av produktet. Når ideen er planlagt, flyttes den til status Akseptert planlagt.   Akseptert - planlagt - Idéen er er lagt inn i planene for videre utvikling av produktet. Endringen vil normalt komme i løpet av et år! Noen ganger vil det likevel ta lengre tid eller kunne bli omprioritert.   Prioriteres ikke - Selv om alle idéer har en verdi, er det ikke alle idéer som kan utvikles eller passer for produktets utvikling. Vi vil anbefale å prøve en annen måte å løse dette på eller kanskje en spesialtilpasning ved hjelp av en konsulent vil fungere. Flere av løsningene våre er fleksible og kan tilpasses den enkelte kunde.   Implementert/Løst - Idéer med denne statusen er tilgjengelig i produktet. Se fra når i selve idéen. Sjekk nyheter og/eller brukertips i Community for hvordan du begynner å bruke den. Utvikling av produkter og tjenester i Visma Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter. I Visma er vi over 2000 mennesker  som jobber med utvikling av nye og eksisterende løsninger.   Vi må ta gjøre vurderinger og tenke langsiktig når vi velger hva som skal prioriteres. Slik sikrer vi at våre kunder får mest mulig ut av løsningen og at vi er i forkant av den teknologiske utviklingen. I tillegg til at våre produkter alltid følger de lovendringer som kommer.
Vis hele artikkelen
07-10-2021 09:02 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 821 Visninger
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
24-10-2017 11:33 (Sist oppdatert 19-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2533 Visninger
Alle typer i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under «Kjøring», «Diett» og «Utlegg». 
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:22 (Sist oppdatert 19-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2474 Visninger
Visma.net Payroll er datostyrt og her skal vi gå gjennom hva dette betyr. 
Vis hele artikkelen
21-05-2019 15:45 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2303 Visninger
Vi vet at det å bytte et system krever innsats. Selv om mye kan være likt, vil også mye være forskjellig. Det er viktig å sette av tid til å bli kjent med det nye systemet, og viktig å vite hvem du skal kontakte når du står fast. Denne migreringsguiden har til hensikt å hjelpe deg et stykke på vei, slik at du får en mest mulig effektiv og trygg overgang til et nytt lønnssystem i skyen.   I denne migreringsguiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en migrering mot Payroll for regnskapsbyråer. Migreringsguiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du linker til alle underliggende dokumenter som inngår i migreringsguiden.   Forberedelser Før du starter å flytte firmaer over til Payroll vil vi anbefale deg å planlegge prosessen nøye.   Lag en rollefordeling hos regnskapsbyrået Bestill lisens for Payroll for regnskapsbyrået Lag en utrullingsplan for hvilke kunder som migreres først Excel-fil for nedlastning finner du nederst på siden (Utrullingsveileder_1.1.xlsx) Opprett et demomiljø for Payroll Gjennomfør relevante "Kom i gang"-kurs for Payroll  Bli kjent innholdet i dokumentet Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå Excel-fil for nedlastning nederst på siden (Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå.xlsx) Google Sheet for nedlastning via link Sørg alltid for å være på siste versjon av lønnsprogrammet. Dette vil sikre en mest mulig smidig migrering.   Migrering Når opplæringen er utført og en utrullingsplan er på plass, kan man påstarte selve migreringen av kunder til Payroll.   For firmaer som har benyttet Huldt & Lillevik eller Visma Lønn finnes det to alternative migreringsguider til hvordan migreringen utføres. Har firmaet benyttet benyttet visma.net-tjenester mot lønnsprogrammet, så MÅ man benytte Flyttefabrikken (Migreringsguide A). Vi anbefaler også at Flyttefabrikken benyttes på de andre firmaene.   A. Migreringsguide med Flyttefabrikken   NB! Obligatorisk for alle firmaer som har benyttet visma.net-tjenester knyttet mot sitt lønnssystem B. Migreringsguide uten Flyttefabrikken  Manuelt oppsett   For firmaer som har benyttet et annet lønnssystem, ikke har benyttet et lønnssystem hittil eller hvor firmaet er helt nyoppstartet, så kan denne oppstartsguiden benyttes:   A. Oppstartsguide for nytt firma  Manuelt oppsett   Etter migrering Etter at data er returnert fra Flyttefabrikken, eventuelt lagt inn manuelt, så er det viktig med en kontroll og avstemming av opplysningene, samt klargjøre firmaet for sin første lønnskjøring i Payroll. Du kan lese mer om hva og hvordan du kan kontrollere lønnsdata her.   Er firmaet migrert via Flyttefabrikken er det viktig å lese oppsummeringen du mottar fra Visma. Her vil du finne relevant informasjon om verdier vi ber deg kontrollere særskilt.   Hjelp i Payroll Det er mye nytt og lære seg, og ikke alltid lett å huske all informasjon. For raskt å finne svar på spørsmål så finner du informasjon om hvordan du finner dine svar her.   Hjelp til oppsett Regnskapsbyråer som ikke er knyttet til Visma-partner for Payroll kan benytte våre konsulenter til å komme trygt i gang med programvaren. Du finner mer informasjon her.     Relaterte tips: Migreringsguide for kunder som ikke er regnskapsbyråer finner du her.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2393 Visninger
Vi vet at dere i regnskapsbransjen kan faget lønn, men det er viktig å investere tid i hvordan man lærer seg selve systemet slik at dette kan benyttes på en mest mulig effektiv måte. Kjernen i Payroll er basert på datostyring - dette er en annen tankegang enn hva mange er vant med fra jordbaserte systemer som Visma Lønn og Huldt & Lillevik. Erfaringen vår tilsier at de som dedikerer god tid til opplæring, også får en enklere overgang til nytt lønnssystem. Vi har derfor laget et digitalt opplæringsløp for deg som byrå, som tar for seg kjernen i hvordan lønnssystemet fungerer.   Kom i gang-kurs i Payroll Visma har et stort fokus på digital opplæring og har derfor laget et eget Kom i gang-kurs for deg som skal kjøre lønn i et regnskapsbyrå. Det grunnleggende kursene består av korte og effektive moduler som tar for seg kjernen i lønnssystemet og hvordan de ulike modulene i systemet henger sammen.    Du finner vårt digitale kurs for "Kom i gang med Payroll for regnskapsbyrå" i Visma Learning Universe. Logg inn i Visma Learning Universe. Dersom du allerede har en Connect-bruker (samme brukernavn og passord som Visma.net og Visma Community), vil du få beskjed om å aktivere brukeren din. Dersom du ikke har en Connect-bruker fra tidligere, må du opprette dette fra påloggingsbildet. Du finner så kurset Kom i gang med Visma.net Payroll (For regnskapsbyrå) her. Vi anbefaler også at du ser på flere andre relevante opplæringsdeler for Payroll her.                 
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 427 Visninger
Du vil finne flere muligheter for in-app læring i systemet, slik at du skal få hjelp der du er og når du trenger det. Disse finner du øverst i høyre hjørne når du er logget inn i Payroll.     Selvhjelpsmuligheter Inn-app hjelpeguider Integrert i applikasjonen finnes det hjelpeguider som kan veilede deg enkelt gjennom ulike oppgaver og prosesser i lønnshverdagen på en grundig måte- steg for steg. Du vil finne guidene ved å klikke på ?-tegnet øverst i høyre hjørne inne i lønnssystemet, og kan søke deg frem til oppgaven du trenger bistand til.Du vil også finne link til artikler og kurs der hvor det er behov for en grundigere beskrivelse.       Chat/Chatbot Du kan når som helst be chatboten vår om hjelp. Chatboten vil gi deg ulike forslag til løsning, f.eks. artikler i Visma Community. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål her, vil du enkelt kunne starte en chat med en konsulent.    Visma Community I Visma Community finner du et stort utvalg av hjelpeartikler og nyheter i løsningen. Vi anbefaler at du oppretter deg en bruker, slik at du kan bli varslet når nye artikler publiseres.    Visma Learning Universe I Visma Learning Universe finner du alt av små og større kurs og veiledninger som tar deg  grundig igjennom hvordan du utfører ulike oppgaver. Kursene har forskjellig innhold og lengde slik at man får best mulig læringsutbytte, og nye kurs publiseres fortløpende.   Support Payroll support  Vi anbefaler at du tar i bruk selvhjelpsløsningene våre når du trenger hjelp. Disse er selvfølgelig alltid åpne, og kan gi deg svar akkurat når du trenger det. Husk at du også kan raskt kan få svar fra våre konsulenter ved å starte en chat direkte fra chatboten.    Dersom du allikevel har behov for å sende oss en mail, kan også kontakte våre konsulenter på mail.   Åpningstider: Mandag - Fredag 08:00 - 16:00  Email: support.payroll.no@visma.com.    Kundeservice  Kundeservice kan hjelpe deg med alt av bestillinger, lisenser, faktura o.l., samt enkle spørsmål på Visma.net. Du vil også kunne få svar på enkle produktspørsmål i Payroll.    Åpningstider: Mandag - Fredag 08:00 - 16:00  Email: kundesenteret@visma.com   Sluttbrukersupport Visma tilbyr også support til brukere av Visma.net Calendar, Visma.net Expense og Visma.net Payslip, dvs. dine ansatte som skal registrere egne timer, fravær og ferie, samt hente opp lønnsslippen sin i Visma.net.    Denne supporten ytes primært via vår chatløsning inne i systemet og kan også benyttes av dine klienters ansatte ved behov for bistand til f.eks. registrering av utlegg, timer e.l..     Konsulentbistand Ved behov for ekstra opplæring, bistand til tilpasninger e.l. er våre konsulenter klare til å bidra. Konsulentbistand ytes etter enhver tid gjeldende priser. Kontakt våre konsulenter dersom du ønsker å bestille bistand på konsulent.hrm@visma.com.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 278 Visninger