Mine områder
Hjelp

Etterbetale lønn

16-09-2019 08:58 (Sist oppdatert 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 6448 Visninger

Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endre månedslønn i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrer beløpet manuelt. 

 

Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn:

 1. Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1
 2. Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2

 

Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling

Eksempel:

En ansatt har 50.000 kr i månedslønn. Fra 1. oktober har han fått en lønnsøkning med 2.500 pr måned som skal gjelde fra 01.06.2020.

 

Fremgangsmåte:

 1. Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees | Stilling | Lønn.
 2. Velg dato endringen skal gjelde fra, i vårt eksempel 01.06.2020.
  Screenshot_9.png

 3. I den åpne lønnskjøringen for oktober Payroll vil det se slik ut:
  Screenshot_8.png
 4. Beløpet for fastlønn oktober er økt og etterbetalingen fra juni legger seg i kolonnen Retroaktiv verdi.
 5. Vær oppmerksom på at endringen også vil påvirke andre transaksjoner som kalkuleres på grunnlag av fastlønn/timelønn, i dette eksemplet Stopp fastlønn, Trekk i lønn for ferie og overtid.
 6. Hvis du ikke ønsker denne automatiske etterbetalingen på enkelte lønnsarter, må du manuelt føre det bort på egen lønnsart som beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.
 7. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort.

NB! Payroll etterbetaler kun på lønnskjøringer som er kjørt i løsningen. Dersom du startet med Payroll 1. august og i oktober skal gjøre en etterbetaling med virkning fra 1. juni, vil automatisk etterbetaling kun bli gjort for august og september. For juni og juli må du registrere beløpet manuelt på egen lønnsart som  beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.

 

Alternativ 2 - Manuell etterbetaling

Fremgangsmåte fastlønnede:

Det er ikke mulig å registrer noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du opprette en ny lønnsart for fastlønn som f.eks en kopi av 10180 og gjør nødvendige endringer på denne slik at den blir lik 10000 Fastlønn.

 1. I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel.
 2. I fanen Inberetning A-melding velg Kontantytelse | Fastlønn.
 3. I fanen Avansert  velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten.
  Screenshot_23.png
 4. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable.
 5. Velg «Legg til transaksjon». Velg den nye lønnsarten Etterbetaling Fastlønn  og legg til ønsket beløp.
 6. Transaksjonen legger seg i den åpne lønnskjøringen i Payroll.
Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"