Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:11 (Sist oppdatert 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3185 Visninger
Hvordan føre utbetaling av feriepenger når en ansatt dør i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-03-2020 14:07 (Sist oppdatert 05-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1381 Visninger
Hovedbokskontoer på våre brukertips er bare eksempler. Du må påse at du benytter korrekt hovedbokskonto.   Denne lønnsarten   benyttes i dette brukertipset. Generell informasjon Visning Kontering Vurder om du skal ha en annen konto på denne lønnssarten. Innberetning A-melding MERK! Hvis den avdøde var timelønnet, skal du endre "Lønnsbeskrivelse" til "Timelønn".  Avansert  
Vis hele artikkelen
05-08-2022 14:27
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 52 Visninger
Utbetale ytelser til en sluttet ansatt i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-08-2022 10:33 (Sist oppdatert 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 84 Visninger
Retro beløp og a-melding tilbake i tid når sluttdato legges inn etter at lønn og a-melding er sendt i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-08-2022 10:00 (Sist oppdatert 01-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 95 Visninger
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
31-10-2019 15:51 (Sist oppdatert 01-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3317 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan lage bankfil i Visma.net Payroll som kan lastes opp i nettbanken.
Vis hele artikkelen
05-10-2021 09:51 (Sist oppdatert 19-07-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1803 Visninger
Import av skattekort fra Altinn i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 14:56 (Sist oppdatert 17-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1495 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Her finner du fremgangsmåten i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 09-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 784 Visninger
Korrigere utleggstrekk (trekk pga. restskatt) når dette er trukket og rapporter i A-meldingen i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
01-10-2021 08:22 (Sist oppdatert 21-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 832 Visninger
Hvordan få til rapportering av lønn utland i Visma.net Payroll.  Opptjeningsland.
Vis hele artikkelen
20-08-2021 07:51 (Sist oppdatert 22-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1000 Visninger
Du kan oppleve å få feilmeldingen når  du skal bekrefting/sending av betaling eller ved bekrefting av FNO rapport i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2022 15:33 (Sist oppdatert 10-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 409 Visninger
I Visma.net Payroll vil a-meldingen bli generert først når alle lønnskjøringer for en måned er fullført.   Dette innebærer følgende: Dersom du har lagt opp flere faste kjøringer pr måned, f.eks. reiseregninger den 5. og månedslønn den 15. i hver måned, vil Payroll vente med å generere a-melding til du er ferdig med månedslønnen den 15. Oppretter du en ekstrakjøring etter at månedslønnen den 15. er kjørt, vil Payroll generere en ny komplett a-melding i denne kjøringen som erstatter det som tidligere er innsendt for måneden. Oppretter du en ekstrakjøring før planlagt hovedkjøring for måneden, f.eks. fordi du skal bestille HMS/byggekort, vil det ikke bli generert a-melding i denne kjøringen. I disse tilfellene sperrer hovedkjøringen for at det blir generert a-melding i ekstrakjøringen. Du vil da få følgende melding i blokken A-melding under Betaling og rapportering i lønnskjøringen: "A-melding informasjonen er ikke tilgjengelig for denne lønnskjøringen"     Under pågående lønnskjøringer ligger det i dette eksemplet to lønnskjøringer. Den siste lønnskjøringen hindrer her at det blir generert a-melding i den første lønnskjøringen.   For å få generert a-melding i den første lønnskjøringen, må du slette de etterfølgende lønnskjøringen for måneden.   Klikk Endre på aktuell lønnskjøring og velg deretter Slett .   A-meldingen vil da bli generert i den “siste” lønnskjøringen for måneden. Dette kan ta par minutter.   Når du senere oppretter "hovedlønnskjøringen" igjen, vil alle faste transaksjoner automatisk bli lagt inn i denne kjøringen.  Relaterte brukertips Sende a-melding kun arbeidsforhold Lønnskjøring
Vis hele artikkelen
05-03-2020 10:58 (Sist oppdatert 10-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2237 Visninger
Mange kunder har mottatt brev fra Skatteetaten om at de må korrigere negativ lønn. Lønnen må korrigeres den måneden feilen har skjedd. Årsaken til dette er at summen på en lønnsbeskrivelse er negativ en måned. Da må denne korrigeres slik at den går i 0 den aktuelle måneden, og legges til i den måneden den faktisk skulle vært korrigert.
Vis hele artikkelen
22-11-2021 09:50 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 813 Visninger
Her finner du mer informasjon om hvordan du utbetaler forskudd i Payroll.
Vis hele artikkelen
08-02-2022 15:12 (Sist oppdatert 08-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 551 Visninger
Bokføre fastlønn på forskjellige hovedbokskontoer i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
25-11-2021 14:50 (Sist oppdatert 29-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 777 Visninger
NextGenPay er navnet på det nye grensesnittet som i løpet av 2022 er planlagt å skulle erstatte Visma.net Payroll. Ny funksjonalitet som nå bygges for Payroll, gjøres i all hovedsak i det nye grensesnittet. Her kan du lese mer om mulighetene som allerede finnes i det nye grensesnittet.
Vis hele artikkelen
10-12-2021 10:54 (Sist oppdatert 10-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 883 Visninger
Hvordan registrere premie til for OTP / AFP i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-12-2021 10:43 (Sist oppdatert 02-12-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1186 Visninger
Hvordan utbetale lønn i Visma.net Payroll via Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
22-04-2020 09:57 (Sist oppdatert 26-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1730 Visninger
En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger.  Ofte omtales veldedig organisasjon og skattefri organisasjon sammen, og forstås som samme organisasjonsform. Dette er ikke riktig når det gjelder beregning, rapportering og regler. Les mer om reglene i forhold til veldedige organisasjoner på skatteetatens sider. Fra 2021 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger kr 800 000 per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Veldedige organisasjoner som omfattes av arbeidsgiveravgiftsfritaket benytter  inntektsbeskrivelse "loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon". Ved utbetaling må du derfor opprette en egen lønnsart som er definert som følger:     Hva med skatt? Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig. Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under  minstegrensene for forskuddstrekk.  Dette skjer automatisk hvis du har satt at firmaet er "Skattefri organisasjon" under Innstillinger - Selskapsinnstillinger i Employees. Spørsmål til support Hva skal vi gjøre når en ansatt eller firmaet går over grensen? Da må du slette eller sette sluttdato på lønnsarten som er benyttet. Så føre samme beløp inn på en lønnsart med AGA. Hvis en ansatt eller firmaet går over grensen, omposterer Payroll dette automatisk? Nei, dette må du endre manuelt. Relaterte brukertips Skattefri organisasjon
Vis hele artikkelen
22-07-2020 08:55 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 844 Visninger
Veien til Visma.net Payroll