Mine områder
Hjelp

Lån i arbeidsforhold

05-02-2024 09:04
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 545 Visninger

For å registrere lån på ansatte i Payroll legger du inn lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver på den ansatte som en fast transaksjon. Du registrerer startsaldo, avdrag. Payroll vil automatisk beregne renten til normrente.
Er det avtalt en annen rentesats, må dette registreres på egen lønnsart. Se mer under. Hvis avtalt rente er under normrente vil Payroll automatisk beregne rentefordel.

 

Rentefordel beregnes når renten er lavere enn normrentesatsen .

 

Reglene om skatt og arbeidsgiveravgift på rentefordel gjelder kun dersom lånebeløpet er av en viss størrelse. Lån som ikke overstiger ⅗ av Grunnbeløpet og skal betales tilbake i løpet av maksimum ett år, skal det ikke beregnes rentefordel av. 

 

MERK! Hvis en ansatt har mer enn ett lån, må lånene legges inn samlet da det kun er støtte for ett aktivt lån pr ansatt.


Fremgangsmåte:

 1. Velg aktuell ansatt i Employees og gå til fanen Transaksjoner - Faste
 2. Velg Legg til ny transaksjon
 3. Angi startdato for lånet.
  MERK: Dersom lånet har tilbakebetalingstid på under ett år og er mindre enn ⅗ G, må du legge inn sluttdato for å unngå at rentefordel beregnes
 4. Velg lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver og legg inn avdrag i feltet Sum og lånets  Startbeløp. Systemet vil automatisk benytte normrente for å beregne renten som den ansatte må betale (lønnsart  64020):AlexandraMcArthurHoff_0-1706874950209.png

    5. Hvis ditt firma har avtalt en annen rente enn normrenten, så må du legge inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån)
 6. I lønnskjøringen ser du avdrag, renter og i dette eksemplet også renterfordel. Rentefordel vil kun fremkomme hvis du på lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) har lagt inn en sats som er lavere enn normrenten for den måneden.
  AlexandraMcArthurHoff_1-1706874950215.png

    7. På lønnsslippen til den ansatte vises også saldo på lånet.
  - Den første måneden vises totalbeløpet minus trukket beløp både i kolonnen Totalt for perioden og Akkumulert totalt.
  - For påfølgende måneder vil kun avdraget vises i kolonnen Totalt for perioden.

  AlexandraMcArthurHoff_2-1706874950200.png

   

 

Rapporter

Under Rapporter - Standardrapporter - Lån, avdrag og rentefordel kan du skrive ut en oversikt over lån for valgt(e) periode(r). Du kan også velge å legge til denne rapporten i lønnskjøringen under fanen Betaling og rapportering:

AlexandraMcArthurHoff_3-1706874950243.png

 

 

Kontering

Det er lønnsartene som styrer kontering:

64010 Avdrag lån          kontotype = 10150 - Fordringer ansatte

64020 Renter av lån     kontotype = 49000 -  Renteinntekter

64030 Rentefordel lån  kontotyper = 33600 - Rentefordel og 34000 - Motkonto for gruppe 52

 

Kontroller at du har lagt inn konto på disse kontotypene, Employees - Innstillinger - Kontotyper. Eventuelt må du legge ønsket kontering med konto direkte på lønnsartene.

Lån uten rente og under 3/5 G

For å unngå renteberegning må du registrere inn lønnsart  64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med sats =0.

For å unngå rentefordel, må du ha lagt inn en til dato på lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver som gjør at fra og til dato har et mindre tidsrom enn 12 måneder. 

 

Retrobeløp på renter

Endringen for hvordan lån og renter beregnes er endret pr. 1. mars. Dette betyr at lån hvor renten har vært forskjellig fra normrenten vil beregnes på nytt. For å fjerne retroen, legg inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med den rentessatsen som er avtalt med dato 1. mars. Dette vil gjøre at retroberegningen forsvinner. 

Spørsmål til support

 • Blir rentene som er trukket, rapportert inn slik at de kommer på den ansattes skattemelding?
  Nei, dette må den ansatte føre på selv. Eventuell rentefordel blir rapportert inn i A-meldingen.
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"