Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO nieuws 6 april 2023

06-04-2023 14:19 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 288 Weergaven

Aanpassing fondsen CAO’s Metaal & Techniek en Motervoertuigen & Tweewielersbranche of de Tank & Wasbranche

 

Per 2023 heeft Cometec voor de volgende CAO’s de administratie van de WIA verzekeringen, Sociaal fonds, Opleidingsfonds, SMMW verzekering overgenomen:

822

Carrosseriebedrijf (M&T)

823

Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

824

Metaalbewerkingsbedrijf (M&T)

826

Isolatiebedrijf (M&T)

1285

Tankstations en wasbedrijven

2297

Technisch Installatiebedrijf (M&T)

 

Met de overgang naar Cometec wijzigt ook het loonbegrip. Zij halen de loongegevens op uit de loonaangifte van de belastingdienst. Op basis van deze gegevens bepalen zij een jaarloon waarmee de premies berekend worden.

Er hoeft daarom geen aparte opgave meer gedaan te worden. Wel moeten sommige grondslagen (anders) worden ingericht, dat moet  jij als klant doen. Dat kan niet vanuit CAO services.

Aanpassingen door CAO Services

Alle regelingen zijn ingericht onder een vaste pensioenregeling. In dit geval de regelingen 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 en 16.

De volgende regelingen worden gebruikt voor de volgende CAO’s.

CAO

WIA bodem

WIA Exc

SF

Opl

RVU

SWWM

822

08

07

11

12

14

06

823

08

07

11 of 16

12 of 16

 

06

824

08

07

11

12

14

06

826

08

07

11

12

14

06

1285

08

07

11 of 12

14

 

06

2297

08

07

11

12

14

06

 

Voor de betreffende regelingen wordt nu uitgegaan van het werkelijke loon en niet meer het loon per 1 januari. Daarom hebben wij met ingang van 2023 in de referentietabellen de peildag en peilmaand ingericht op 99, zodat hier iedere periode het werkelijke salaris gebruikt wordt voor de berekening. Ophogingspercentages zijn al correct vastgelegd.
Standaard wordt er gerekend met het salaris van de werknemer. Eventuele extra elementen die meetellen moeten vastgelegd worden in de grondslagen:

Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl

Looncomp. (pens srt) vaste grsl

Looncomponenten periode ((pens srt) vaste grsl)

Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl

Vanuit CAO Services kunnen er geen grondslagen ingericht worden.

Acties voor de klant:

Om te zorgen dat de juiste bedragen over vorig jaar meegenomen worden in berekening van de grondslag van het huidige jaar zullen voor alle genoemde regelingen met ingang van 1-1-2022 de grondslag Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl ingericht moeten worden. In dit geval zal er een geavanceerde berekening nodig zijn. Hierbij kan de servicedesk ondersteunen.

Of de aanvullende grondslag moet met ingang van 1-1-2023 in de arbeidsvoorwaarde van de betreffende pensioensoorten vastgelegd worden op het element op het scherm.

 

Wanneer er naast het salaris looncomponenten zijn die meetellen in het contractloon, dan dienen deze met ingang van 1-1-2023 te staan in de grondslagen Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl en de grondslag Bruto contractloon loonaangifte. Deze 2 grondslagen moeten identiek ingericht zijn, met als enige kanttekening dat de grondslag Bruto contractloon loonaangifte ook looncomponent Salaris bevat.

Uitleg berekening:

Cometec maakt gebruik van de volgende loonattributen uit de loonaangifte:

PARAMETER

BESCHRIJVING

ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN

BEREKENING

LIG

Loon in geld

Bedrag loon in geld

-

CL

Contractloon

Bedrag contractloon

-

BBB

Bijzondere beloning

Bedrag belast volgens tabel bijzondere beloningen

-

VG

Vakantiegeld

Bedrag vakantiegeld

-

EPS

Extra periode salaris

Bedrag arbeidsvoorwaardenbepaling

-

OW

Overwerk

Bedrag loon uit overwerk

-

SBL

Standaard brutoloon

-

SBL = LIG - BBB

BBVJ*

Bijzondere beloning voorgaand jaar

-

BBVJ = BBB – VG – EPS - OW

ELVJ**

Extra loon voorgaand jaar

-

ELVJ = SBL – CL

*Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar.

**Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar.

Uitleg factor:

Op basis van de start- en einddatum wordt bepaald met welke frequentie de aangifte gedaan wordt. Op basis van de frequentie gebruiken wij de volgende factor:

Frequentie inkomstenopgave

Factor

Per maand

12

Per vier weken

13,05

Per kwartaal

4

Per half jaar

2

Per jaar

1

 

Op basis van de opbouw van het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand wordt de factor als volgt gecorrigeerd:

ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN

VERGELIJKING

CORRECTIE FACTOR

Opgebouwd recht vakantiegeld

Groter dan 0

x 1,08

Opgebouwd recht vakantiegeld

Gelijk aan 0

x 1

Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling

Groter dan 0

+ 1

Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling

Gelijk aan 0

+ 0

 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met normale contracturen en oproepkrachten.

Voor normale werknemers wordt het jaarloon bepaald op de volgende wijze:

(Contractloon x factor ) + Bijzondere beloning vorig jaar* en Extra loon vorig jaar**

 

*Bijzondere beloning vorig jaar bestaat uit de allen eenmalige beloning – uitbetaalde vakantietoeslag – Extra periode salaris (lees: 13e maand) – Overwerk.

**Dit bedrag betreft het Loon in geld vorig jaar – Bijzondere beloningen vorig jaar – Contractloon vorig jaar

 

Voor meer informatie zie: https://www.cometec.nl/jaarsalaris

Medewerkers