Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe

Sorteren op:
CAO 0021 Beroepsgoederenvervoer over de weg   Voor medewerkers die voorheen onder de CAO Goederenvervoer Nederland vielen, was de salarisschaal niet helemaal goed ingericht.   Er was een klein verschil mogelijk van maximaal 8 eurocent.   Dit is met ingangsdatum 1 januari 2024 aangepast. 
Volledig artikel weergeven
28-04-2024 10:41 (Bijgewerkt op 30-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 58 Weergaven
CAO 43 Architectenbureaus   Wijziging verplichtstelling van deelneming in het pensioenfonds.    Vandaag, woensdag 29 mei 2024, hebben wij met ingang van 1 juni 2024 de verplichtstelling van de deelneming in het pensioenfonds gewijzigd.  Vanaf 1 juni 2024 vangt de verplichting van deelneming aan op de datum waarop de medewerker in dienst treedt. Om die reden is de beginleeftijd van 18 jaar voor deelneming weggehaald. 
Volledig artikel weergeven
29-05-2024 20:51 (Bijgewerkt op 30-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 41 Weergaven
Woensdag 20 maart 2024 hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 218  (Besloten Busvervoer) is het percentage voor  Fonds Scholing en Ordening aangepast naar 0,99% met als ingangsdatum 01-05-2024.
Volledig artikel weergeven
20-03-2024 22:44 (Bijgewerkt op 28-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 118 Weergaven
Dinsdag 11 maart 2024 hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 0043 zijn de salarisschalen per 1-7-2024 aangepast. 
Volledig artikel weergeven
11-03-2024 20:55 (Bijgewerkt op 21-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 127 Weergaven
Update 18-01:   De salarisschalen van CAO 0021 Beroepsgoederenvervoer zijn aangepast per 1-1-2024.      
Volledig artikel weergeven
18-01-2024 15:32 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 142 Weergaven
Op donderdag 11 januari voeren we de volgende aanpassingen uit: De salarisschalen van CAO 182 Horeca  zijn per 1-1-2024 aangepast. Het betreft o.a.: Functiegroep Stijgingspercentage II 9,5% IIII 10,5% IV 12% V 12% VI 9% VII-XI 8% De loontabel voor niet-vakkrachten en leerlingen BBL zijn aangepast. De jeugdloonstaffel is met 5% naar beneden bijgesteld. De staffel komt er als volgt uit te zien: Leeftijd % basisloon functiegroep I 21 jaar 100% 20 jaar 85% 19 jaar 75% 18 jaar 65% 17 jaar 55% 16 jaar 45% 15 jaar 35% Wij adviseren je, om een vervolgverwerking uit te voeren voorafgaand aan de definitieve afsluiting als je al een salarisverwerking hebt uitgevoerd vóór 12 januari. Op die manier worden de salarissen automatisch herberekend met de nieuwe salarisschalen.
Volledig artikel weergeven
05-01-2024 11:57 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 215 Weergaven
Donderdag 22 februari 2024 hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 1296 is het maximumloon voor Pensioen vast benoemd aangepast naar Eur 77313 met als ingangsdatum 01-01-2024.
Volledig artikel weergeven
23-02-2024 13:40 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 99 Weergaven
De salarisschalen van CAO 182 Horeca zijn per 1-1-2024 zijn aangepast
Volledig artikel weergeven
11-01-2024 17:09 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 145 Weergaven
Update 6-02-2024: Voor CAO 725 (Groen, grond en infrastructuur) is per 1 januari 2024 de PAWW premie niet meer aftrekbaar voor de grondslag variabel pensioen.   Als je de PAWW premie wel aftrekbaar wilt houden voor de grondslag variabele pensioenen dan moet je op het scherm Stichting PAWW, het veld PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) op Ja zetten.   Dit scherm is te vinden onder Instellingen \ Berekening \ Stichting PAWW   Update 22-01-2024: De Franchise in de refeberentietabellen CAO 218 besloten busvervoer waren niet goed en hebben we nu  correct aangepast.   Update 18-01-2024:   De volgende CAO's zijn zojuist geüpdatet:   CAO NR CAO omschrijving 0041 Houthandel 3335 Productie van elektriciteit; transmissie en distributie Update 16-01-2024: CAO Metalektro (0487)  en CAO Metalektro Hoger Personeel (0488) De percentages in de referentietabellen voor de WGA hiaatverzekering uitgebreid waren verkeerd. In 2023 was de premie voor WGA hiaatverzekering uitgebreid de som van de regeling WIA-hiaat Extra ( Alt. Omschrijving: WGA hiaatverzekering) plus de premies van de regeling AOP (Alt. Omschrijving: WGA hiaatverzekering uitgebreid). Per abuis hebben we voor 2024 geen rekening mee gehouden met de percentage verdelingen. Dit hebben we nu aangepast. Ook voor 2024 geldt dat beide regelingen (WIA hiaat extra en AOP) aan moeten staan voor het berekenen van de premie voor WGA hiaatverzekering uitgebreid   Update 15-01-2024: De volgende CAO's zijn zojuist geüpdatet.    CAO NR CAO omschrijving 35 Textielverzorging 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth   Update 12-01-2024: De volgende CAO's zijn zojuist geupdate. We verwachten maandag de laatste paar ook nog te kunnen publiceren:   CAO NR CAO omschrijving 10 Bouw en intra 26 Vleessector 43 Architectenbureaus 83 Betonproductenindustrie 152 Baksteenindustrie, Nederlandse 190 Drankenindustrie en groothandel in dranken 233 Houthandel 306 Kaaspakhuis, Particliere 316 Levensmiddelenbedrijf 405 Kappersbedrijf 433 Schoonmaak en glazenwassersbedrijf 463 Binnenscheepvaart 465 Banden- en wielenbranche 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel 557 Slijterijen 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie 592 Bloemen en planten detailhandel 623 Optiekbedrijven 633 Uitzendkrachten 650 Groenten en fruit, groothandel in 683 Elektrotechnische detailhandel 709 Vleeswarenindustrie 727 Retail Non-Food 819 Bereide verf en drukindustrie 822 M&T Carrosseriebedrijf 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 833 Woondiensten 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 884 Kantoorvakhandel 924 Reisbranche 1165 Recreatie 1285 Tankstations en wasbedrijven 1287 Grafimedia 1496 Bakkersbedrijf 1547 Bloemen en planten groothandel 2297 M&T Technisch installatiebedrijf 3855 Zwembaden     Update 11-01-2024: De volgende CAO's zijn zojuist geupdate:   CAO nummer CAO omschrijving 20 Goederenvervoer Nederland 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 41 Bouwmaterialenhandel 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie 148 Graanbe- en verwerkende industrie 156 Ziekenhuizen 157 Zuivelindustrie 1 182 Horeca en aanverwante bedrijf 187 Bos en natuur raam CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 301 Welzijn maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 317 Gehandicaptenzorg 359 Zoetwarenindustrie 427 Tandtechniek 487 Metalelektro 488 Metalelektro Hoger Personeel 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel 679 Taxivervoer 721 Huisartsenzorg 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 748 Slagersbedrijf 750 Contractcatering branche 1291 Nederlands Horeca Gilde 1462 DIBEVO NPMB-VMN 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 Doe-het-zelfbranche 1644 Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 Bloembollen Groothandel in 1944 Open teelten 1945 Productiegerichte Dierhouderij 2493 Golf branche 2948 Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg 3854 Foodservice en de groothandel in levensmiddelen (FSGIL)   Beste klant,   Vanaf donderdag 11 januari zullen wij dagelijke een update doen van de referentietabellen voor de pensioenen Dagelijks vanaf 15.00 uur zullen we nieuwe referentietabellen importeren en publiceren via dit bericht.
Volledig artikel weergeven
10-01-2024 15:06 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 1030 Weergaven
Donderdag 7 december 2023 hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Per 1-1-2024, zijn de salarisschalen van de volgende CAO's aangepast vanwege de nieuwe wettelijke minimumloon bedragen (peildatum is 1-1-2024):   21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 Textielverzorging 182 Horeca 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405  Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf     Voor CAO 359 (zoetwarenindustrie) zijn er per 1-1-2024 de salarisschalen met 4,25% verhoogd (peildatum 1-1-2024). Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) zijn per 1-2-2024 de salarisschalen met 3% verhoogd (peildatum 1-2-2024).
Volledig artikel weergeven
08-12-2023 09:59 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
Bij het aanpassen van het minimumloon per 1 juli 2023 is helaas een typefout in de tabel minimum(jeugd)loon gemaakt: bij het maandbedrag voor 16 jarigen was 668,30 in plaats van 688,30 ingevoerd. Dit is vandaag hersteld.   Vanwege deze wijziging zijn ook de volgende schalen aangepast: CAO 359 (Zoetwarenindustrie) CAO 2297 (MT technisch installatiebedrijf) CAO 9999 (geen reguliere CAO van toepassing)
Volledig artikel weergeven
07-09-2023 11:10 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 137 Weergaven
Donderdag 7 december 2023 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Per 1-1-2024, worden de salarisschalen van de volgende CAO's aangepast vanwege de nieuwe wettelijke minimumloon bedragen (peildatum is 1-1-2024):   21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 35 Textielverzorging 182 Horeca 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405  Kappersbedrijf 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf      Voor CAO 359 (zoetwarenindustrie) worden er per 1-1-2024 de salarisschalen met 4,25% verhoogd (peildatum 1-1-2024).  Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) worden per 1-2-2024 de salarisschalen met 3% verhoogd (peildatum 1-2-2024).
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 17:47 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 825 Weergaven
CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf :   Op donderdag 30 november voeren we de volgende aanpassingen uit: De salarisschalen van CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf per 1-11-2023 met 3,5% verhogen. Per 1-1-2024 vervallen de volgende tredes: Trede 23 ( 0 dienstjaren) van de basis uurloonschalen D-I (loongroep 1 – 6) Trede 21 van de vakantiekracht salarisschalen S-X ( Loongroep 1 – 6 vak. Kracht), categorie A en B
Volledig artikel weergeven
29-11-2023 15:42 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 111 Weergaven
Voor de CAO Contractcatering (CAO code 750) hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd.   Per 1-5-2023 zijn de bijdragepercentages voor de werkgever en de werknemer op 0% gezet.   Per 1-7-2023 is het bijdragepercentage voor de werkgever op 0,30% gezet en voor de werknemer op 0,20%.  
Volledig artikel weergeven
20-09-2023 09:48 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 114 Weergaven
Vandaag, donderdag 30 november 2023 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business: CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf  De salarisschalen zijn per 1-11-2023 met 3,5% verhoogd. Per 1-1-2024 zijn de volgende tredes verwijderd: Trede 23 ( 0 dienstjaren) van de basis uurloonschalen D-I (loongroep 1 – 6) Trede 21 van de vakantiekracht salarisschalen S-X ( Loongroep 1 – 6 vak. Kracht), categorie A en B
Volledig artikel weergeven
01-12-2023 08:24 (Bijgewerkt op 15-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 126 Weergaven
De CAO 2948 (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) is per 1/1/2023 toegevoegd aan Payroll Business.   Het volgende is aangepast via CAO Services: Referentietabel Pensioenen variabel benoemd (nieuw, WIA hiaat en WIA hiaat extra) Referentietabel Pensioenen vast benoemd (franchise en max. loon zijn gewijzigd) WIA hiaat (benoemd, variabele grondslag) en WIA hiaat extra (benoemd, variabele grondslag) zijn aan het arbeidsvoorwaardencluster  toegevoegd Minimum bedrag (Vak.toesl.) is geactualiseerd
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 11:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 111 Weergaven
Op 11 september is de wijziging in CAO 0050 (Apotheken) AVV verklaard; per 1 juli 2023 is daarom: - de reiskostenvergoeding per kilometer verhoogd naar 0,21 - de kilometervergoeding voor declaratie 1 verhoogd naar 0,21
Volledig artikel weergeven
14-09-2023 10:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 126 Weergaven
Voor CAO 405 (Kappersbedrijf) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd, met als ingangsdatum 1 juli 2023: De salarisschalen zijn aangepast aan de bedragen uit de CAO per 1/7/2023 De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 2 (Toesl. var.) is nu 40,67 (kan gebruikt worden als toeslag voor de  verzorging van trainingen) De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 1 (Toesl. vast) is nu 15,82 (kan gebruikt worden als diplomatoeslag) De standaardwaarde voor Afwijkende grondslag 2 (Toesl. vast) is nu 10,57 (kan gebruikt worden als deelcertificaattoeslag) De standaardwaarde voor Reiskostenvergoeding is nu 0,21 cent per kilometer
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 17:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 143 Weergaven
CAO 405 (Kappersbedrijf) is algemeen bindend verklaard. Morgen, donderdag 20 juli zullen wij de salarisschalen met ingangsdatum 1/7/2023  hierop aanpassen.   Daarnaast worden de volgende standaardwaarden aangepast: Afwijkende grondslag 2 (Toesl. var.) naar 40,67 (kan gebruikt worden als toeslag voor de  verzorging van trainingen) Afwijkende grondslag 1 (Toesl. vast) naar 15,82 (kan gebruikt worden als diplomatoeslag) Afwijkende grondslag 2 (Toesl. vast) naar 10,57 (kan gebruikt worden als deelcertificaattoeslag) Reiskostenvergoeding wordt 0,21 cent per kilometer NB de huidige standaardwaarden bleken niet te zijn aangepast aan de CAO van juli 2022. Wij hebben besloten deze niet met terugwerkende kracht aan te passen.
Volledig artikel weergeven
19-07-2023 10:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 78 Weergaven
Voor CAO 35 Textielverzorging is er met ingang van 1-7-2023 een aanpassing gedaan in het uurloon van schaal 5 met periodiek 1. Per abuis is bij de aanpassing van de wettelijk minimumlonen hier een foutief uurloon geregistreerd.   Voor CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. is met ingang van 1-1-2023 de referentietabel voor pensioensoort 01, variant 0001, het maximum aangepast naar € 72.937,-.
Volledig artikel weergeven
14-07-2023 12:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 79 Weergaven