Mijn Communities
Help

Cao zorgverzekeraars Definitief akkoord

18-11-2022 09:45 (Bijgewerkt op 28-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 266 Weergaven

Update 28-11-2022

Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe salaristabel beschikbaar met de release van december. Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 18) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API).

Daarnaast hebben we ook de eenmalige uitkering en de inrichting omtrent het betaald ouderschapsverlof ingericht voor de release van december. Hieronder worden deze nog even apart toegelicht. 

 

Eenmalige uitkering

 

Conform het akkoord van de cao zorgverzekeraars is er een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3. 

Voor deze uitkering hebben we stagiaires en wachtgelders uitgesloten. Daarnaast hebben we ook uurloners uitgesloten, omdat er op dit moment geen uurloners worden verloond in Gemal die de cao zorgverzekeraars volgen. Mocht je nog een uurloner opvoeren die recht heeft op de uitkering, dan dien je zelf het bedrag aan eenmalige uitkering op te geven met invoercode 01099.

 

Omdat het recht in oktober ontstaat (de werknemer moet op 1 oktober in dienst zijn om recht te hebben op de uitkering), moet er herrekend worden. Zie hieronder hoe je dat doet. 

Daarnaast is het bedrag van de uitkering afhankelijk van het deeltijdpercentage op 1 oktober. Eventueel verlof of eventuele extra uren worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De uitkering is, op persoonsniveau, gemaximeerd op €1000,- conform het akkoord.

 

Werknemers die na 1 oktober uit dienst zijn gegaan hebben vanwege de peildatum van 1 oktober ook recht op de uitkering. Er kunnen daardoor nabetalingen ontstaan. 

 

Om de uitkering juist tot uitbetaling te laten komen, dien je onderstaande acties uit te voeren: 

 

Acties

 • Je dient te herrekenen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Het is het beste om dat vanaf periode 1 te doen door werkgevercode 99221 op te geven met waarde 01. 
 • Als je een werknemer wilt uitsluiten van deze herrekening, dien je invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 99, met terugwerkende kracht in periode 10.
  Let op: dit zal ertoe leiden dat bij het betreffende dienstverband geen enkele herrekening wordt uitgevoerd in de decemberproductie. Ook andere automatische herrekeningen worden niet uitgevoerd. Als de werknemer op een later moment alsnog wordt herrekend (bijvoorbeeld in een (aanvullende) correctieproductie) dan zullen alle wijzigingen van release december alsnog worden doorgevoerd.
 • Als je een werknemer wilt uitsluiten van de uitkering, kan dit door met invoercode 01099 0,01ct op te geven, met terugwerkende kracht in periode 10. Dit kan stam of variabel. 
 • Als je zelf een bedrag wilt opgeven, kan dit door het bedrag variabel op te geven met invoercode 01099. Dit bedrag overschrijft het bedrag dat Gemal zou hebben berekend. 

 

Betaald ouderschapsverlof

 

In het akkoord omtrent de nieuwe cao staat ook een bepaling omtrent betaald ouderschapsverlof. Er is bepaald dat er tot 70% van het salaris wordt aangevuld in het geval van betaald ouderschapsverlof, in plaats van 70% van het maximum dagloon zoals het UWV dat hanteert. 

 

Wij hebben dit op C(ao)-niveau in Gemal ingericht bij verlofregeling 5 door werkgevercode 13023 en 13024 in te richten, zodat er minimaal 70% van het salaris wordt doorbetaald. 

 

Voorbeeld:

 • Uitvoercode 01302 betaald ouderschapsverlof = -1000,-
 • Uitvoercode 00672 BOSV uitkering = 600,-
 • Uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling = (1000 x 70%) - 600 = 100,-


Als de BOSV uitkering meer dan 70% van het bedrag op uitvoercode 01302 bedraagt, zal uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling niet negatief worden. De werknemer heeft immers recht op het bedrag aan uitkering dat door het UWV wordt betaald.

 

Bericht 18-11-2022

De cao zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe cao. 

In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen:

 • Salarisverhoging per 1-10-2022

 • Salarisverhoging per 1-10-2023

 • Eenmalige uitkering in november 2022

 • Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof

 

In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait. 

 

Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12.