Mijn Communities
Help

Nieuwe CAO Kraamzorg

22-03-2024 16:00 (Bijgewerkt op 08-05-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 169 Weergaven

Update 08-05-2024 14:15

 

Wij hebben de nieuwe salaristabellen verwijderd met een tussentijdse aanpassing. Wij wachten nu bericht af van Bo Geboortezorg omtrent het moment waarop je de tariefverhoging bij de zorgverzekeraars kunt declareren. Zodra dat moment bekend is, zullen wij de salaristabellen aanbieden voor het passende betalingsmoment.

 

Als je de tabellen onverhoopt al hebt geïmporteerd in HR Core, dan dien je deze zelf te verwijderen. Op de community van HR Core is beschreven hoe je dit doet.

 

Update 08-05-2024 8:00

 

Vanuit Bo Geboortezorg is aangegeven dat er nog overleg gaande is met Zorgverzekeraars Nederland per welke datum de 10% tariefopslag kan worden gedeclareerd. Deze hangt samen met de 10% loonsverhoging voor de werknemers. De verwachting is dat dit zeker niet voor de uitbetaling van de salarissen van mei rond zal zijn. Het is daarom ook niet verplicht de afgesproken loonsverhogingen al in mei 2024 uit te betalen.

 

Naar aanleiding van ons eerdere bericht hebben werkgevers contact met ons opgenomen. Zij kunnen de financiële lasten niet dragen om in mei de loonsverhoging met terugwerkende kracht te betalen, terwijl deze nog niet gedeclareerd kan worden. Het is nooit onze bedoeling geweest om werkgevers voor dit probleem te stellen.

 

Om die reden zullen wij de oplevering van de nieuwe salaristabellen in Gemal uitstellen totdat bekend is wanneer de kosten doorberekend kunnen worden aan de zorgverzekeraars. Hiertoe moeten wij een tussentijdse aanpassing doorvoeren in het systeem. Wij streven er naar dit op korte termijn te doen en houden je op de hoogte van de voortgang.

 

Update 06-05-2024

 

Afgelopen week is het akkoord van de cao kraamzorg definitief geworden. In dit akkoord hadden alleen de salaristabellen impact op de salarisverwerking. De nieuwe salaristabellen voor januari en april 2024 hebben wij in Gemal ingericht. 

In het akkoord is ook een salarisverhoging per 2024-06 opgenomen. Deze zullen we met de release van 2024-06 beschikbaar stellen.

Er zal een tussentijdse release plaatsvinden in de nacht van 6 op 7 mei voor de salaristabellen die ingaan per januari en april. Deze nieuwe salaristabellen zijn per 7 mei 2024 beschikbaar, afhankelijk van je HR-systeem:

  • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;

  • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.

Let op! Bij het ophalen van de salaristabel is alleen de laatste versie (2024-04) zichtbaar. De reden daarvoor is dat Beaufort één versie handhaaft voor de presentatie en dat is de laatst beschikbare versie. In Gemal wordt er met terugwerkende kracht per januari het juiste salaris berekend. 

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

 

Oorspronkelijk bericht 22-03-2024

 

Er is enkele weken geleden een onderhandelingsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO Kraamzorg. Dit akkoord is tot nu toe nog niet definitief en de salaristabellen zijn daarom nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze tabellen niet voor de eerste week van april beschikbaar zullen zijn. Zodra de tabellen beschikbaar zijn zullen wij verder informeren over wanneer wij deze in Gemal beschikbaar zullen stellen.