Mine områder
Hjelp
Merete12
CONTRIBUTOR ***

Arbeidsavklaringspenger

av Merete12

Hei. Vi har en ansatt som har vært 100% sykemeldt i snart ett år. Jeg fikk i dag beskjed om at han nå har gått over på 100% arbeidsavklaringspenger, som utbetales fra NAV. I fraværsregistreringen har han til nå vært registrert med fraværskode 3 - sykemelding (NAV utbetaler sykepenger).

Jeg har ingen sykemelding på han lenger og derfor lurer jeg nå på hva slags fraværskode jeg skal velge? 

Det finnes ingen fraværskode for arbeidsavklaringspenger.... Viktig at fraværskoden blir rett i forhold til a-meldingen tenker jeg.

6 SVAR 6

av Ivar Grøndahl1

Dette regnes som permisjon:

Listen er ikke uttømmende

  • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
  • Fravær ved pleiepenger og opplæringspenger som er på mer enn 14 dager
  • Permisjon etter utløp av periode med sykepenger, for eksempel ved overgang til arbeidsavklaringspenger
  • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 12, som svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorg for barn som er innlagt på sykehus eller for alvorlig sykt barn, omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv
  • Tariffestede utdanningspermisjoner

mvh

Ivar

Merete12
CONTRIBUTOR ***

av Merete12

Hei. Takk for raskt svar, men jeg lurer fremdeles på hvilken fraværskode jeg skal bruke 🙂. Er det kode 15 som heter Permisjon? Ser at den er merket som velferdspermisjon. Er det rett?

 

Godkjent løsning
Ivar Grøndahl1
VISMA

av Ivar Grøndahl1

Ja, det stemmer 👍

Når ansatt går over på aap skal dette registreres som velferdspermisjon. 

/ivar

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager at jeg kommer litt inn på sidelinjen her, men jeg hadde et spørsmål i forlengelsen av dette. Når ansatte har vært sykemeldt i 1 år, og går over på aap, registreres dette som kode 15 Velferdspermisjon, som jeg skjønner. Når vi da senere ønsker å ta ut statistikk på ansatte som går på aap, hvordan gjør vi dette? Vil det kunne komme andre personer inn i den statistikken, siden denne defineres som velferdspermisjon? Jeg hadde sett for meg en "aap" kode i slike situasjoner, for å kunne ta ut statistikk for kun denne gruppen. Hvordan vil du alternativt anbefale oss å foreta registreringen, slik at vi får ut statistikk kun for ansatte som mottar aap?

 

Mvh. Nina Eriksson

HR, Narvik kommune

Catharina Livden
CONTRIBUTOR **

av Catharina Livden

Er det et alternativ å lage en kopi av fraværskode 15 som heter AAP eller noe tilsvarende? Hvis info til NAV sendes fra fraværsregistreringen vil jeg tro det er hvordan fraværskoden er definert som registreres hos de, ikke hvilken kode som er brukt ved registrering? det er jo mulig å ha flere koder på andre typer fravær

 

Anne Sørensen2
CONTRIBUTOR **

av Anne Sørensen2

Hva hvis denne personen på arbeidsavklaringspenger jobber noen få timer, ulikt fra uke til uke. (Rapportert til NAV selvsagt.) Kan man fortsatt la personen stå som 100% permittert og likevel utbetale timelønn? Hvis ikke - hvordan løser man det?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"