Mine områder
Hjelp
Bente Skjønsfjell
CONTRIBUTOR ***

Godtgjørelse for ladding av firmabil hjemme

av Bente Skjønsfjell

Hei! Vi skal utbetale et fast beløp hver måned som kompensasjon for å lade firmabilen hjemme. Finnes det en egen lønnsart for dette i Payroll? Hvis ikke hvordan skal dette innberettes i A-meldingen, ettersom jeg kan se er dette trekk og aga fritt?

 

Bente Skjønsfjell

2 SVAR 2
Godkjent løsning
Ivar Grøndahl1
VISMA

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎22-02-2023 13:14 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Dekker arbeidsgiver kostnader til lading av elbil, vil dette være omfattet av standardtillegget. Dette gjelder både kostnader til abonnement og hurtigladning etc., også når skattyter får refundert kostnadene eller arbeidsgiver betaler for abonnementet ved lading i skattyters hjem. Det må sannsynliggjøres at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen, f.eks. ved egen strømmåler eller en utgiftsoppgave over strømkostnadene som viser pris pr. kWh og hvor mange kWh som har gått med. Det kan legges til grunn gjennomsnittlig strømpris per måned per kWh etter fratrukket eventuell strømstøtte. Arbeidstaker må kunne dokumenteres / sannsynliggjøre hva gjennomsnittsprisen er, f.eks. med kopi av strømregning e.l.


Arbeidsgivers kostnader til anskaffelse og installasjon av ladestasjon hjemme hos arbeidstaker anses som en privat fordel for arbeidstakeren og omfattes ikke av standardtillegget. Ved installasjon av ladestasjon i arbeidstakers hjem kan det legges til grunn at arbeidstaker er blitt eier av ladestasjonen.

 

av Ivar Grøndahl1

Et fast beløp pr måned som ikke er sannsynliggjorte kostander, anses som skattepliktig fordel og innberettes i a-meldingen som "Kontantytelse - Annet".

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"