Mijn Communities
Help
miranda163
CONTRIBUTOR ***

Vervroegde IVA uitkering

door miranda163

Wij hebben een medewerker met een vervroegde IVA uitkering. Per de datum dat de vervroegde IVA uitkering is ingegaan hebben wij een nieuw IKV nummer aangemaakt. Deze uitkering gaat naar ons als werkgever en de uitkering hebben wij verloond met de aanvulling die wij moeten betalen tot 104 weken ziekte tegen de groene tabel. Er wordt getwijfeld of dit wel juist is. Ik zie informatie staat over instantbetaling en volgens mij is de werkwijze de juiste. Als de uitkering naar de medewerker gaat lijkt het mij dat je de aanvulling dan kan gaan verwerken op het oorspronkelijke dienstverband. Deze hebben wij nu gesloten per de datum dat de vervroegde IVA uitkering is ingegaan maar verlonen daar bij uit dienst nog wel afrekening verlofuren op en transitievergoeding. Je kan er ook voor kiezen om er een slapend dienstverband van te maken.

 

Werkgeversbetaling
De werkgeversbetaling is bedoeld voor de situatie waarin de werknemer nog loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking van u krijgt. Hebt u met UWV een werkgeversbetaling afgesproken, dan krijgt u van
UWV het brutobedrag van de uitkering, vermeerderd met de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw. U betaalt de uitkering door aan de werknemer. U gebruikt voor het totaal van de uitkering van UWV, het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en een eventuele aanvulling de normale regels voor de loonheffingen(zie paragraaf 9.6.2).
Let op
Wij adviseren u de werkgeversbetaling in een aparte inkomstenverhouding te verwerken. Echter, voor het jaar 2022 mag u gebruikmaken van de tijdelijke regeling voor het samen in 1 inkomstenverhouding verwerken van het reguliere loon en de werkgeversbetaling.


Instantiebetaling
De instantiebetaling is bedoeld voor de situatie waarin de werknemer geen loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking meer van u krijgt, maar u hem nog wel een aanvulling op zijn uitkering betaalt.
De aanvulling is dan loon uit vroegere dienstbetrekking en geen loon voor de werknemersverzekeringen. UWV zorgt zelf voor het berekenen en betalen van de premies werknemersverzekeringen over de uitkeringen. U krijgt van UWV het brutobedrag van de uitkering, vermeerderd met de werkgeversheffing Zvw. U betaalt de uitkering door aan de werknemer. U berekent over het totaal van de uitkering en de aanvulling daarop de werkgeversheffing Zvw en de loonbelasting/premie volksverzekeringen, maar niet de premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf 9.6.2).

16 ANTWOORDEN 16

door Juliette Franzen

Onlangs is bekend geworden dat er geen handleiding gaat komen over de uitkeringen (werkgeversbetalingen), ondanks de grote behoefte hieraan vanuit de klant.
Het blijkt niet mogelijk te zijn om de inrichting hiervan in een document te verwerken.
Het is sterk afhankelijk van de situatie van de werknemer in combinatie met de uitkering en daarbij ook rekening houdend met de verschillende eisen van de verschillende pensioenfondsen m.b.t.  de pensioenaangifte.
Als het niet lukt om tot een juiste inrichting te komen, dan kan een Consultant hierbij ondersteuning bieden.

Asha
CHAMPION ***

door Asha

Hallo allen,

 

Wij krijgen nu voor het eerst te maken met een vervroegde IVA uitkering welke aan de werkgever wordt overgemaakt. Ik zie dat er al een aantal organisaties hier ervaring in hebben.

Graag jullie hulp hierbij. Heb al een ticket aangemaakt, maar helaas is deze op laag gezet en ziet Visma de urgentie er niet van. Op de kennisbank heb ik een korte artikel van 6 regels (#76453) gevonden voor de inrichting. Maar helaas dekt deze de lading niet.

Heel concreet, wij hebben een doorbetalingsplicht van 104 weken. Zover is de medewerkster niet. Wij hebben een ikv2 aangemaakt/ witte tabel. Het brutobedrag welke wij ontvangen boeken wij op op ikv 2 lc 33200.

Om deze medewerkster niet teveel te betalen zal het bedrag welke wordt uitbetaald op ikv2 in mindering moeten worden gebracht op ikv1. Welke looncomponent? Dit lees ik niet terug in het kennisbank artikel.

In de handleiding staat het volgende:

  • Let op: aan de werkgever worden ook de werkgeverslasten vergoed. De werkgever ontvangt meer dan dat er moet worden uitbetaald aan de medewerker. 

Volgens mij moet er ook rekening gehouden worden met de reservering van het vakantiegeld (dit doet het UWV nl. ook).

 

  • Bij het bestaande contract zullen de uren moeten worden aangepast. (Waarde 0 als er sprake is van een volledige uitlering).

Er is geen sprake van een volledige uitkering en volgens mij mogen de uren niet aangepast worden.

 

Graag jullie hulp hierin, ik verwacht niet binnen korte tijd een reactie te ontvangen van de helpdesk, maar we willen graag het correcte salaris uitbetalen in de maand mei 2023.

AKoelink
CHAMPION **

door AKoelink

Wij hebben dit al een paar keer aan de hand gehad. Mail mij maar a.koelink@maasdelta.nl

miranda163
CONTRIBUTOR ***

door miranda163

Bedankt allen. Dit artikel verduidelijkt ook nog het een en ander. Vervroegde IVA-uitkering - groene tabel en nieuwe IKV? · Salaris Vanmorgen

Salden
CHAMPION *

door Salden

Hallo Miranda. Bedankt voor de link. Het is me inmiddels helemaal helder! 

EvelienK
CONTRIBUTOR ***

door EvelienK

Nog een aanvulling op het topic slapend dienstverband. AWVN heeft hierover een goed artikel:

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/slapend-dienstverband/#

 

EvelienK
CONTRIBUTOR ***

door EvelienK

Ook wij hebben te maken met het verwerken van een vervroegde IVA uitkering. Helaas ook nog jaar overschrijdend. (Het UWV heeft helaas achterstanden). Mijn ervaring is dat er nogal wat na te lopen is om de verwerking correct te krijgen. Denk aan (gedeeltelijke) premievrijstelling pensioen, bijdrage premie WGA herverzekerd. Loopt het goed met de verloonde uren? Verwerking van het vakantiegeld etc. etc. In ieder geval heeft de belastingdienst een update van de handreiking (Forum salaris) over dit onderwerp per 31 maart 2022. https://fsa.pleio.nl/news/view/969de260-e005-41f9-9c21-36dc4e7bd110/werkgeversbetaling-in-aangifte-l... 

Je aanmelden op het Forum is echt wel een aanrader wanneer je dit nog niet al hebt gedaan.

 

AKoelink
CHAMPION **

door AKoelink (Bijgewerkt ‎28-03-2022 10:20 door AKoelink )

Hoi, ook wij hebben te maken met deze situatie. Maar de intantiebetaling klopt ook niet. De werknemer is namelijk nog wel bij je in dienst en je moet hem echt 104 weken doorbetalen. Het dienstverband mag dus niet gesloten worden. Dus verlof, vakantiegeld enz. Zelfs als er een cao-verhoging komt, moet je die in het salaris verwerken. 

Het enige wat je moet doen, is de uitkering met zijn salarisverrekenen. In geval van het eerste ziektejaar dus 100% en zodra het 2e ziektejaar in gaat 70%. In het laatste geval is de UVW uitkering hoger. Visma heeft ons ook een paar keer op het verkeerde been gezet, omdat deze situatie ook heel weinig voorkomt. Je mag mij altijd even mailen als je vragen hebt. a.koelink@maasdelta.nl

 

 

Salden
CHAMPION *

door Salden

Ook wij hebben dit jaar te maken met diverse vervroegde IVA's. Tot op heden had ik enkel vervroegde IVA-gevallen die nog recht hadden op 100% loon en dat moet ik verwerken volgens de witte tabel. Maar hoe zit het met de situatie waarbij iemand in het tweede ziektejaar een vervroegde IVA krijgt toegekend? Deze IVA (75%) is in dat geval hoger dan het loon (70%), waardoor ik alleen dit bedrag uitbetaal en niet nog eens circa 25% loon. Mag ik dan ook de witte tabel toepassen ondanks dat er dan geen aanvulling is op de IVA zoals in het eerste ziektejaar? Ik heb mijn vraag ook gepost op het forum van Pleio maar tot op heden zonder reactie. Weet iemand hier hoe dit zit?

https://fsa.pleio.nl/questions/view/bced6caf-d299-4571-8765-f76bd539bdc7/vervroegde-iva-uitkering 

 

Francis den Boer - Verberk
CONTRIBUTOR ***

indien het 2e ziektejaar in gaat stoppen wij de loonbetaling en laten de uitkering van het uwv rechtstreeks naar medewerker over maken. Wij knijpen hem er dan tussen uit. Het wordt dan een slapen dienstverband tot 104 weken voorbij zijn zonder betaling. Hooguit nog opgebouwd vakantietoeslag of eindejaarsuitkering.

Salden
CHAMPION *

Hallo Francis,

 

Dat lijkt me een hele goed optie, maar ik vraag me af of dat wel mag. Je hebt toch twee jaar loondoorbetalingsplicht? Of zie ik dat verkeerd?

Francis den Boer - Verberk
CONTRIBUTOR ***

in het 2e jaar is 70% doorbetaling en de uitkering is hoger. Om het voor ons gemakkelijker te houden hebben we hier voor gekozen. 

EvelienK
CONTRIBUTOR ***

door EvelienK

Een werkgeversbetaling is bedoeld voor de situatie waarin de werknemer nog loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangt. Wanneer de dienstbetrekking is beëindigd spreek je van een instantiebetaling.   

Tip: Je ziet het verschil op de uitkeringsspecificatie van het UWV. Bij een werkgeversbetaling compenseert het UWV de premies WNV. Bij een instantiebetaling niet. Zie ook Handboek loonheffingen 9.6.2. (v.a. pag. 168)

Salden
CHAMPION *

door Salden

Hallo Evelien,

 

Bedankt voor je reactie. Weet jij welke tabel er geldt in geval een doorbetaling van een vervroegde IVA waarbij er geen loonaanvulling wordt betaald? Is het dan groen of wit? Ik kan dit nergens zwart op wit vinden

EvelienK
CONTRIBUTOR ***

door EvelienK (Bijgewerkt ‎19-04-2022 09:27 door EvelienK )

Hallo Salden,

In de onderstaande tekst uit de handreiking (31-03-2022) van de belastingdienst staat het volgende:

Samenvoegingsregels en witte tabel
Voor de berekening van de loonheffingen telt u de uitkering van UWV, het loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking en een eventuele aanvulling op de uitkering bij elkaar op. Dit zijn de
samenvoegingsregels. Op het totaal past u de witte tabel toe. Ook berekent u over het totaal de
premies werknemersverzekeringen.

Er staat eventuele aanvulling. Je kunt inderdaad denken dat het niet hoeven uitbetalen van een aanvulling als gevolg heeft dat dan op de uitkering de groene tabel zou moeten worden toegepast. Echter telt of er een actieve dienstbetrekking is bij de werkgever. In de handreiking (eerder gedeeld linkje) is dit terug te lezen. De tip van Francis is best waardevol. Wanneer er geen aanvullingen meer hoeven worden betaald naast de uitkering is het mogelijk de uitkering rechtstreeks aan de werknemer (uitkeringsgerechtigde) te laten uitkeren. (Het is altijd een keuze)

Salden
CHAMPION *

door Salden

Hallo Evelien,

 

Bedankt voor je uitvoerige en goed onderbouwde reactie. Conclusie: tijdens de eerste twee ziektejaren (lees 104 weken) geldt de witte tabel, ook in geval van een vervroegde IVA. Ik heb dit net tevens nagevraagd bij een updatesessie loonheffingen en ook hier werd door de docent gemeld dat in deze situatie de witte tabel van toepassing is.