Mijn Communities
Help
Eenkhoorn
CONTRIBUTOR *

Specifieke vragen Youforce Reporting rapporten

door Eenkhoorn

We zijn bezig met het inrichten en in gebruik nemen van de Youforce Reporting functionaliteit. Tijdens een presentatie aan gebruikers van HR Advies zijn wat vragen gesteld of wensen doorgegeven. Deze heb ik niet direct via het forum terug kunnen vinden; kunnen jullie ons op weg helpen of doorverwijzen naar de juiste info op de Community?

 

 1. Wat is er voor nodig om data te filteren tot op teamleider niveau in reporting?
 2. Is het mogelijk om in eigen operationele rapporten verzuim in percentage of grafieken weer te geven?
 3. Is er een uitleg van de kosten uit het salarisdashboard, zoals welke kosten er in de verzuimkosten zitten (werkgeverslasten etc).van de salarisdashboard? Hier gaat het om de uitleg van deze kosten.
 4. Is het mogelijk om in een eigen operationeel rapport op individueel niveau de meldingsfrequentie te laten zien van verzuim? 
 5. Is het mogelijk om een rapport dat je hebt gemaakt, op te slaan als een favoriet. Dat je dan de rapporten per teamleider/kostenplaats bijvoorbeeld kan opslaan en steeds de geactualiseerde versie met één klik op het scherm kunt laten zien?
 6. Er moet bij de rapporten een uitleg komen van definities en ook hoe je kunt filteren etc. Is hier al een handleiding voor?
 7. Is er eventueel een handleiding voor hoe men inlogt en Youforce Reporting opent?
1 ANTWOORD 1

door Chris van den Berg

@Eenkhoorn 

Zie hier mijn antwoorden tot zover ik ze kan beantwoorden met de info die ik heb. 

 

 1. Deze vraag is te open en te breed om er een goed antwoord op te geven. Data vanuit de roltoewijzing is aanwezig in het datamodel, dus je kunt per manager of teamleider de data weergeven
 2. Ja
 3. Ja zie Salaris Dashboard 
 4. Ja, mits je Youforce Analytics afneemt
 5. Ja je kunt rapporten als favoriet markeren. Ik weet niet precies wat je bedoeld met het actualiseren per kostenplaats.
 6. Er zijn verschillende leerpaden en artikelen beschikbaar zie Overzicht leerpaden . Ook zijn er verschillende webinars gegeven waarin we veel onderwerpen behandelen en uitleggen. Zie  
 7. Zie punt 6