Mijn Communities
Help

Releases Youforce Reporting & Analytics

Sorteren op:
Wat Vanaf nu is de knop voor de taalinstellingen niet meer zichtbaar in de bovenste balk. Deze taalinstellingen zijn nu afgestemd met de persoonlijke instellingen die je onder andere ook in Mijn Youforce hebt. Eén plek voor je taalinstellingen.     Waarom Voor de meeste gebruikers zal Nederlands de standaard taal zijn en is er geen behoefte om deze taal aan te passen. Daarom hoeft deze knop geen prominente plek in Youforce Reporting te hebben. Daarnaast willen we graag afgestemd met andere producten zoals Mijn Youforce en Autorisatiebeheer. Je hebt nu één plek waar je de taalinstellingen aanpast en dat wordt dan al deze omgevingen zichtbaar.   Nu hoef je het niet op meerdere plekken aan te passen voor deze producten!   Wil je de taalinstellingen aanpassen?   Klik op je gebruikersnaam, rechtsboven in. Daar zie je het kopje 'Persoonlijke instellingen'. Klik hierop en dan opent zich een nieuw venster.         Daar kun je de taalinstellingen aanpassen:  
Volledig artikel weergeven
18-09-2023 11:37
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 64 Weergaven
We zitten al bijna weer 2 weken in september en het development team zit natuurlijk niet stil. Voor deze maand hopen we onderstaande op te leveren. LET OP: dit is een planning en dit kan uiteraard langer of korter duren. Nieuwe Standaard Rapporten - (Beschikbaar sinds 12 september) Verlofstuwmeer In dit overzicht kun je inzien welke medewerkers een stuwmeer aan verlof hebben opgebouwd.     Verlofregeling In dit overzicht kun je de verlofregelingen per medewerker inzien       Verlofblokkade In dit overzicht kun je de verlofblokkades per medewerker inzien     Betaald ouderschapsverlof (zonder verlof module) Dit rapport is een variant van het bestaande BOSV rapport. Dit rapport is speciaal voor de organisaties die niet gebruik maken van de verlofmodule     Ideeën  Onderstaande ideeën worden opgepakt deze maand. Deze lijst is niet compleet, hier kunnen nog ideeën aan toegevoegd worden.  Toevoeging verlofsoort omschrijving aan entiteit Verlofrechtmutaties  Dienstverband status toevoegen aan roltoewijzing/dienstverband roltoewijzing  Rubrieken 'datum werkrooster' en 'uren werkrooster' beschikbaar maken  In standaard rapport Roltoewijzingen niet de volledige voornamen tonen maar roepnaam of voorletters.    Formatie en Organisatie kolommen Er worden twee kolommen/measures toegevoegd aan formatie en organisatie, namelijk onderbezetting en overbezetting. De wens is ontstaan om dit in verschillende kolommen weer te kunnen geven in plaats van in 1 kolom.    Pilot snelle aanlevering GEMAL data De eerste groep organisaties zal deze maand al gebruik gaan maken van de snelle aanlevering van GEMAL data. In GEMAL kunnen zij de status zien van de dataverwerking in Youforce Reporting. Deze data zal in een aantal minuten nadat de salaris/correctie productie is gedraaid zichtbaar worden in Youforce Reporting. Later volgt een uitgebreidere toelichting hierop.   De afgelopen maanden hebben we hier hard aan gewerkt en we zijn benieuwd naar de eerste resultaten.         
Volledig artikel weergeven
12-09-2023 10:08 (Bijgewerkt op 12-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 209 Weergaven
Op 5 september (in de avond) is er weer een kleinere release geweest met onderstaande wijzigingen en toevoegingen.   Issue met entiteit Kind In het datamodel scherm kun je nu ook de entiteit 'Kind' aanzetten die alle kindgegevens bevat. Dit kon al een aantal weken, alleen kon je deze data niet combineren met dienstverband gegevens. Dit is nu opgelost.   Persoonsnummer in Dienstverband Historie Persoonsnummer is beschikbaar in de entiteit Persoon, maar als je het aantal personen per afdeling wilde tellen dan ging dit niet goed. Daarom hebben we deze kolom ook toegevoegd aan dienstverband en dienstverband historie. Wil je dus een telling van het aantal medewerkers in je rapport hebben? Gebruik dan persoonsnummer uit dienstverband of dienstverband historie:   Inzet onderwijs Er zijn een aantal onderwijs organisaties die HR Core Online gebruiken en een andere brontabel hebben voor Inzet, namelijk DPIS310. Voor deze organisaties was de inzet tabel leeg. Nu is dit opgelost. Als je gebruikt maakt van deze Inzet (onderwijs) tabel in HR Core Online, dan is deze dat nu ook beschikbaar in de al bestaande entiteit Inzet. Ook de kolom WTF (werk tijd factor) is hier nu aan toegevoegd.    
Volledig artikel weergeven
06-09-2023 13:25 (Bijgewerkt op 06-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 143 Weergaven
Vanaf vandaag is het mogelijk om tabellen aan of uit te zetten in je datamodel. Een nieuwe feature Youforce Reporting echt uniek maakt in vergelijking tot andere Rapportage oplossingen.   Waarom Gebruiksvriendelijkheid staat centraal bij Youforce Reporting en dat betreft ook het datamodel. We voegen steeds meer tabellen toe waardoor je het overzicht kunt verliezen. Nu kun je de tabellen aanzetten die voor jou en je eindgebruikers relevant zijn.   We willen zoveel mogelijk voorkomen dat we data verwerken die niet door jullie gebruikt wordt. Op deze manier kunnen we tabellen toevoegen die voor een kleine groep organisaties relevant zijn. Dan verwerken we alleen voor die organisaties de data! Hiermee kunnen we ook makkelijker tegemoet komen aan wensen die heel specifiek zijn en zelfs tabellen toevoegen die niet beschikbaar waren in Report Builder.   Wat Op het Datamodel venster hebben we een extra tab toegevoegd 'entiteiten'   Op dit venster zie je twee overzichten. Bij het eerste overzicht kun je tabellen in- en uitschakelen. Dit ziet er als volgt uit:   Na een wijziging (in- of uitschakelen) klik je op Opslaan. Binnen enkele minuten wordt de wijziging toegepast in je datamodel.   Bij het tweede overzicht vind je de Visma Raet Entiteiten. Dit zijn entiteiten die veel data bevatten en een grote impact hebben op het datamodel. Deze kun je alleen aanzetten op verzoek via de service desk of consultancy. Deze ziet er als volgt uit:     Met de komst van deze feature zijn er meteen ook nieuwe entiteiten beschikbaar die je kunt inschakelen, namelijk Actieve Signalering en Functie vrije velden. Daarnaast kun je een aanvraag doen voor Dienstverband vrije velden historie.   Wie Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor de beheerders binnen Youforce Reporting. Het datamodel venster vind je dan ook terug bij de andere configuratie vensters. Hier kom je door op het tandwiel te klikken, rechtsboven:           Vragen Hoe lang duurt het voordat de entiteit is toegevoegd? Binnen enkele minuten (vaak seconden) krijg je een melding dat de entiteit is toegevoegd. De data is dan nog niet altijd direct beschikbaar. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende update van het datamodel, meestal binnen 60 minuten.    Hoeveel tabellen kan ik tegelijk aan of uit zetten? Er is geen limiet   Wat gebeurt er met de rapporten die gebruik maken van de tabellen die worden uitgezet? De tabellen worden 'verborgen' in het model en de data wordt weggehaald. Dit maakt dat de rapporten wel blijven 'werken', maar ze laten geen data meer zien.   Wordt het in de toekomst makkelijker om de Visma Raet entiteiten in te schakelen? Ja we zijn aan het onderzoeken hoe we dit proces makkelijker kunnen maken. Meer info volgt.   Hoe werkt het met nieuwe entiteiten die door Visma Raet beschikbaar worden gesteld? Deze staan standaard uit en moeten door de beheerder ingeschakeld worden voordat ze gebruikt kunnen worden.  
Volledig artikel weergeven
17-07-2023 14:29 (Bijgewerkt op 06-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 340 Weergaven
Vandaag hebben we een release gedaan waarbij we de standaard dashboards een update hebben gegeven. Op basis van jullie feedback en gedeelde ervaringen denken we dat de dashboards nu nog beter zijn. Bedankt voor alle input hiervoor! Concreet gaat het om de volgende dashboards:   Personeel dashboard In en uitstroom dashboard Verzuim dashboard Salaris dashboard   Op hoofdlijnen hebben we het volgende gedaan:   Kleuren aangepast en afgestemd met Youforce     Keuzemogelijkheden uitgebreid, oftewel slicers toegevoegd       Design verbeterd in algemene zin verbeterd. Denk aan de vormgeving van de grafieken, de knoppen en gebruik van titels en subtitels.      
Volledig artikel weergeven
04-07-2023 14:56 (Bijgewerkt op 06-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 225 Weergaven
Deze maand stellen we een aantal nieuwe standaard rapporten beschikbaar, verlof rapporten.  Waarom Dit doen we ter ondersteuning van de overstap van Report Builder naar Youforce Reporting, waarvan we als eerst de overstap maken voor alle verlof rapporten. Deze overstap gaat gepaard met veel werk om alle rapporten om te bouwen. Het toevoegen van deze rapporten verlicht waar mogelijk het werk wat er gedaan moet worden. Daarnaast biedt het een basis voor eigen rapporten. Door deze rapporten te kopieren en aan te passen wordt het een stuk eenvoudiger om eigen rapporten te maken. Voor meer informatie over de overstap naar Youforce Reporting zie Stapsgewijze uitfasering Report Builder .   Wat In augustus gaan we in twee stappen 4 nieuwe rapporten beschikbaar stellen en doen een update van bestaand rapport:   Stap 1 - beschikbaar vanaf 16 augustus: Verjaring verlof (nieuw) Verlofrechtmutaties (nieuw) Verlofsaldo (update)   Stap 2 - beschikbaar eind augustus: Verlofregeling (nieuw) Verlofblokkade (nieuw) Verlofdashboard (nieuw) In deze rapporten zie je een aantal algemene elementen die in alle rapporten terugkomen en in de toekomst ook in de bestaande standaard rapporten worden toegepast: Verbeterde look en feel (kleuren en slicers) Totalen (rechtsboven) Nieuwe slicer die zoeken op medewerker makkelijk maakt Gebruik van titels en subtitels ter verduidelijking van rapporten   Verjaring verlof - Dit rapport geeft inzicht in de verlofuren die gaan verjaren     Verlofrechtmutaties - dit rapport geeft inzicht in de verlofrechtmutaties per medewerker     Verlofsaldo - update van bestaand standaard rapport   Hoe Deze rapporten staan standaard uitgeschakeld en zal dus eerst ingeschakeld moeten worden in het configuratiescherm. Dit doe je als volgt:   Ga naar het configuratie scherm:     Klik op standaard rapporten:     Klik op beheer groepen om het rapport beschikbaar te stellen aan de gewenste gebruikersgroep:      
Volledig artikel weergeven
16-08-2023 16:39 (Bijgewerkt op 06-09-2023)
 • 5 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 405 Weergaven
Probleem Datum is groter of gelijk aan vandaag  In bovenstaand idee werd de vraag gesteld hoe je makkelijk een filter kunt toepassen waarbij de datum groter of gelijk is aan vandaag. Dit dachten we te hebben opgelost door nieuwe einddatum velden beschikbaar te stellen, waarbij alle lege waarden gevuld werden met 31-12-2999. Dit bleek helaas niet de volledige oplossing , omdat de filter opties van PowerBI niet verder kunnen kijken dan 100 jaar.    Oplossing We hebben gisteravond een wijziging aangebracht in alle velden die als einddatum 2999 hadden. Dit jaartal hebben we veranderd naar 2099. Omdat dit je in de filter niet verder dan 100 jaar vooruit kunt kijken was niet niet mogelijk om 'op of na vandaag' na te bootsen. Dit is nu wel mogelijk.    Ook alle berekende velden die jullie hebben gemaakt en waar specifiek dat jaartal werd gebruikt hebben we voor jullie aangepast naar 2099, zodat al jullie rapporten gewoon nog werken!      
Volledig artikel weergeven
30-08-2023 16:43 (Bijgewerkt op 06-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 132 Weergaven
Vanavond, 23 augustus, doen we een release waarin we een aantal nieuwe onderdelen leveren en een aantal issues verhelpen. Zie hieronder voor een kort overzicht van wat er in de release zit:   Nieuwe entiteit 'Datamodel Info' Vanaf nu kun je eenvoudig inzien waar de kolommen in het datamodel vandaan komen. Tot op rubriek niveau kun je nu zien welke kolommen in het datamodel zitten. Dit is een eerste versie en hier zullen we de komende tijd meer informatie aan toevoegen.  Je vind in deze entiteit de volgende kolommen terug:   Voorbeeld:   Nieuwe kolommen in Peildata filters We hebben de entiteit met peildata filters uitgebreid. De volgende kolommen zijn er aan toegevoegd: Verzuim tijdvak (filter) Verlofregeling (filter) Verlofblokkade (filter) Verlofdetail (filter) Dienstverband vrije velden historie (filter) Personeelsnummer nu ook in entiteit Dienstverband Personeelsnummer kun je nu ook in de Dienstverband entiteit selecteren. Dit is onder andere handig als je het aantal medewerkers per afdeling wil laten zien. Dit kon niet met de kolom personeelsnummer in de entiteit 'Persoon'.   Nieuwe velden verlof In de entiteiten verlofregeling en verlofblokkade hebben we respectievelijk de kolommen verlofregeling status en verlofblokkade status toegevoegd. Deze hebben 2 waarden, actief en inactief. Op basis van de start en einddatum geeft deze kolom de waarde actief aan als het op het moment dat het rapport gedraaid wordt een 'actieve' waarde heeft voor verlofregeling en verlofblokkade.   Oplossing voor issue met missende waarden voor (garantie) salaris velden Sommige organisaties misten een heleboel waarden bij de kolommen die te maken hebben met salaris en garantiesalaris. Hier hebben we een oplossing voor die meegaat in deze release.       
Volledig artikel weergeven
23-08-2023 16:53 (Bijgewerkt op 06-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 240 Weergaven
Tot op heden was het zo dat gebruikers niet zichtbaar waren in Youforce Reporting binnen de verschillende beheer functionaliteiten (groepen, standaard rapporten ect.) voordat ze een keer waren ingelogd in Youforce Reporting.   Die eerste inlog was noodzakelijk om ze ook op de verschillende beheer schermen te kunnen zien.    Vanaf nu is dit niet meer het geval. Op het moment dat een gebruiker in Autorisatiebeheer toegang heeft gekregen tot Youforce Reporting is deze gebruiker ook zichtbaar in Youforce Reporting. Concreet: het recht 'Toegang tot Youforce Reporting' zorgt voor deze zichtbaarheid.     Zie hieronder een voorbeeld van een scherm waar deze gebruikers in zichtbaar worden:      
Volledig artikel weergeven
09-05-2023 12:56
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 176 Weergaven
Vanaf vandaag zijn er een aantal nieuwe velden beschikbaar voor zowel Reporting als Analytics:   Verjaring verlof In Beaufort worden de gegevens omtrent verjaring verlof frequenter berekend. We hebben ervoor gekozen hierop te wachten, zodat we niet zelf die berekeningen hoeven te maken. Dit  doen we namelijk wel bij Report Builder.    Een nieuwe folder met twee kolommen zijn nu beschikbaar in de entiteit verlof. Hiervoor gebruiken we de rubrieken P01455 en P01456.   Voorbeeld data:                       Nieuwe Verzuim % Metingen (Analytics) We hebben een 5 tal nieuwe metingen beschikbaar gesteld, omdat deze expliciet worden benoemd in de verzuimstandaard van het CBS.    Verzuim % 1e jaar Verzuim % 2e jaar Verzuim % 1e jaar (12M) Verzuim % 2e jaar (12M) Gewogen Beschikbare Dagen (12M)   Er was ook al een Verzuim % 2e jaar beschikbaar, maar deze hebben we hernoemd naar Verzuim % Extra Lang.   Binnenkort publiceren we een uitgebreide beschrijving en toelichting van alle verzuimberekeningen.    Zie ook onderstaande forum bericht waar er zaken rondom verzuim statistieken worden besproken. Of klik op het label 'Verzuim' op het forum. Soort arbeidsrelaties in verzuim dashboard  Veld Gewogen beschikbare dagen (12M)  FTE toevoegen aan Verzuimstatistieken   
Volledig artikel weergeven
23-02-2023 08:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 194 Weergaven
We krijgen veel feedback op het gebruik van groepen en autorisaties in combinatie met Autorisatiebeheer. Het is niet altijd duidelijk hoe je dit goed kunt inrichten en daarom zijn we bezig geweest met een update.   Vanaf nu is de Groep Wizard toegevoegd aan het configuratiescherm. Het is nu mogelijk om in Youforce Reporting de link te leggen met autorisatiebeheer Gebruikersgroepen. Stap voor stap neemt deze wizard je mee in het maken van een nieuwe groep, het toewijzen van een recht in Autorisatiebeheer en de selectie van rapporten die aan deze groep moeten worden toegevoegd.   Zie onderstaande clip om de nieuwe wizard in actie te zien. We laten het hier niet bij. De komende tijd gaan we verdere verbeteringen toevoegen om het beheren en configureren van autorisaties nog gebruiksvriendelijker te maken.   Laat je ons weten wat je ervan vind en wat je nog mist?        
Volledig artikel weergeven
09-02-2023 11:23
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 192 Weergaven
Maak je gebruik van de Youforce App en de vervanging functionaliteit? Dan is het nu ook mogelijk om hierop te rapporteren in Youforce Reporting. We hebben deze entiteit toegevoegd, zodat je de actuele informatie van vervanging in kan zien.          Op dit moment is nog niet mogelijk om deze data te combineren met andere tabellen in het datamodel. Heb je suggesties of wensen voor dit onderwerp? Laat het ons weten op de ideeënpagina.   Voor meer informatie over deze functionaliteit in de app kun je onderstaande pagina raadplegen: Handleiding Youforce app & desktop 'Vervanging' 
Volledig artikel weergeven
08-02-2023 10:55
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 115 Weergaven
De entiteit Journaalpost werknemer werd tot deze week alleen 's nachts verwerkt. Dit hebben we nu aangepast, zodat het net zoals de andere entiteiten (behalve salarisresultaten) ook gedurende de dag wordt ververst.   Voor meer informatie over deze entiteit kun je onderstaand artikel raadplegen Journaalpost Werknemer 
Volledig artikel weergeven
08-02-2023 10:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 80 Weergaven
Op basis van jullie feedback en input hebben we de entiteit peildata verbeterd. We hebben het volgende gewijzigd: Eén specifieke datum selecteren is niet meer nodig. Je kunt de bestaande velden ook gebruiken als je naar perioden wil kijken (bijv. maanden, jaren of specifieke periode) Twee velden toegevoegd: je kunt dit nu ook gebruiken voor Inzet en Roltoewijzingen.   Voor meer informatie kun je onderstaand artikel raadplegen: Peildatum beschikbaar in Youforce Reporting 
Volledig artikel weergeven
07-02-2023 09:05
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 128 Weergaven
Voor de organisaties die gebruik maken van de module Tijdregistratie in Beaufort Online is het nu mogelijk hierop te rapporteren in Youforce Reporting.   Voor meer informatie over deze entiteit kun je onderstaand artikel raadplegen.   Tijdregistratie   
Volledig artikel weergeven
25-11-2022 16:42 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 167 Weergaven
Vanaf vandaag is het mogelijk om ook in rapporten die Systeemmutaties bevatten velden toe te voegen uit dienstverband. Naar aanleiding van een idee dat gepost is op deze community waarin deze wens werd benoemd hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Daaruit is onderstaande oplossing uit voort gekomen.   In de entiteit Systeemmutaties hebben we een kolom toegevoegd genaamd ‘Dienstverband ID (Syst. Mutaties)’. Het is alleen mogelijk om zowel dienstverband als persoonsgegevens in je tabel te gebruiken als deze kolom is toegevoegd aan de tabel. Zonder deze kolom werkt het niet.   Zie hieronder een screenshot van het nieuwe veld:   Hieronder een korte stappenplan waarin we laten zien hoe je dit veld kunt toepassen in een rapportage: 1. Maak een nieuw rapport 2. Klik op Systeemmutaties   3. Voeg de benodigde velden uit Systeemmutaties toe   4. Voeg de benodigde velden uit Persoon toe   5. Klik op het nieuwe veld Dienstverband ID (Syst. Mutaties)   6. Voeg andere velden uit dienstverband  of andere gerelateerde entiteiten toe zoals functie en organisatorische eenheid     Zie hieronder de link naar het idee op het forum. Systeemmutaties 
Volledig artikel weergeven
25-11-2022 15:59 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 256 Weergaven
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan nieuwe updates en verbeteringen in Youforce Reporting. Hierbij een overzicht met alle nieuwe features en wijzigingen:   NIEUW Entiteiten Persoonlijke Opleidingsstap Opleiding Arbeidsgehandicapt Arbeidsgehandicapt verloop Arbeidsgehandicapt no risk   Betaald Ouderschapsverlof We hebben alle velden die te maken hebben met betaald ouderschapsverlof toegevoegd aan de entiteit Dienstverband. Deze kun je terugvinden in de gelijknamige folder Betaald Ouderschapsverlof.   Het bijbehorende standaard rapport wordt ook op korte termijn opgeleverd.   Wijzigingen Persoonsnummers en Registratienummers zijn nu numeriek zodat ze op een juiste manier gesorteerd worden. LET OP: indien je in rapportages filters hebt staan op persoonsnummers dan kun je nu een foutmelding krijgen. Door de filter opnieuw in te stellen los je deze foutmelding op   NIEUW Standaard Rapport - Journaalpost Werknemer (PKB) Nu de entiteit journaalpost werknemer beschikbaar is in het datamodel hebben we gekeken naar de toegevoegde waarde van een bijbehorend standaard rapportage. Veel organisaties gebruiken journaalpost werknemer rapportage om de verdeelde resultaten inzichtelijk te krijgen. We hebben nu een standaard rapportage gemaakt die jullie hiervoor kunnen gebruiken.   Standaard Rapportage - Journaalpost Werknemer     
Volledig artikel weergeven
18-10-2022 15:58 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 233 Weergaven
Ter ondersteuning van het nieuwe proces rondom Betaald Ouderschapsverlof hebben we nu ook het datamodel uitgebreid en een Standaard Rapportage beschikbaar gesteld. In dit rapport krijg je een overzicht van alle relevante informatie rondom Betaald Ouderschapsverlof.   Voor een beschrijving van het rapport. Ga dan naar:  Standaard Rapportage - Betaald Ouderschapsverlof       
Volledig artikel weergeven
09-11-2022 15:07 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 448 Weergaven
In het datamodel hebben we de meeste datumvelden toegevoegd op een manier dat je de maand, dag of jaar van de  betreffende datum kunt gebruiken in je rapport. Zonder berekend veld is het mogelijk om dit snel in je rapport toe te voegen. In andere woorden, we gebruiken een hiërarchie voor de datumvelden. We hebben in de afgelopen maanden echter gezien dat dit ook veel nadelen met zich mee bracht, namelijk: Naam van veld kan niet aangepast worden in rapport Er kan geen aggregatie/samenvatting toegepast worden (Som, Eerste, Gemiddelde ect.) Daarnaast zien we ook dat er twee dingen zijn die jullie ook graag willen: Gebruik van einddatum velden (of datum uit dienst) in slicers. Nu is dit lastig, omdat er veel velden een lege waarde hebben.  Rapporteren op individuele historische velden is lastig als je geen aggregatie kunt toepassen op het datumveld. Verdere uitleg volgt hieronder. In berekende velden niet rekening hoeven houden met datum uit dienst = leeg Daarom hebben we het model en de datumvelden verbeterd en aangepast. Het volgende hebben we gedaan: Alle datumvelden zijn nu OOK beschikbaar zonder hiërarchie Alle al bestaande (hierarchie) velden zitten nu in een aparte map Alle einddatum velden zijn nu ook beschikbaar zonder lege waarden. Lege waarden zijn vervangen met 31-12-2999. Deze velden hebben ‘(slicer)’ als toevoeging in de naam (geel gearceerd)    
Volledig artikel weergeven
13-01-2023 13:42
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 221 Weergaven