Mina produkter
Hjälp

Ändringslogg i Visma Business

av Maria Tufvesson

I Visma Business finns det funktionalitet för att logga ändringar som görs i programmet.

I ändringsloggen kan förändringar i alla fält samt utförda behandlingsmenyval loggas. Du måste först definiera vad som ska loggas. Det gör du i tabellen Ändringsloggsdefinitioner som du öppnar i Utforskaren i Tabeller/Gemensamt/Loggar. Ändringsloggen för företaget, Företagsändringslogg, hittar du i samma mapp.


I tabellen Ändringsloggsdefinitioner skapar man de loggar man vill att programmet ska utföra. Vi ska i detta exempel visa några loggar som kan göras i tabellen Aktörer. Detta är något som ofta efterfrågas av t ex revisorer. Har du en logg på vem som t ex har bytt bankgiro nr på leverantören, kanske revisorn frågar. Du vill veta vem som ändrar org nr osv.
 Loggtyp

Ange vilken typ som ska loggas. Du har följande val:

 OBS! Notera att valet Radera avser att en hel rad (post) raderas.

Raderar man ett fält så är det en Ändring till värdet 0 eller blank i databasen.

För loggning av ett fält är det loggtyp 1-4 som används.

Företagsnr

Ange vilket företag som ska omfattas av loggen. Lämnar du fältet tomt kommer alla företag att loggas.

Tabellnr

Ange vilken tabell som ska loggas. Måste anges.

Är du osäker på vilket tabellnr som tabellen har som du önskar logga så öppnar du tabellen och ändrar texter till Externt nr.

Kolumnnr
Ange vilken kolumn (fält) som ska loggas. Du kan dubbelklicka i kolumnen för att se vilka kolumner i tabellen som kan väljas.
Från värde
Ange minsta värde som ska loggas. Om allt ska loggas så ange inget värde.
Till värde
Ange högsta värde som ska loggas. Om allt ska loggas så ange inget värde.

Behandlingsnr
Används när behandlingar ska loggas. T ex uppdatering av bunt.
Ändringsloggbearbetning
Ange om användaren som utför registreringen måste skriva en kommentar. Dubbelklicka i kolumnen och bocka i Fråga efter kommentar.

 
Användargr nr
Skall loggningen bara göras för en viss användargrupp anger du detta. Registrera inget värde om det ska gälla alla användargrupper.

Sänd till
Ange en mailadress om du vill att ett mail ska gå iväg automatiskt vid en ändring. Kräver mer inställningar för att fungera.

Kopia till
Ange en mailadress om du vill att ytterligare ett mail ska sändas vid ändring. Kräver mer inställningar för att fungera.
Nedan visas ett exempel på en definition av ändringslogg. Loggen ska fånga ändringar som görs i fältet Org nr på kunder och leverantörer. Den ska dessutom kräva att användaren skriver en kommentar varför värdet ändras.
När användaren ändrar ett organisationsnummer på en kund eller leverantör så visas en dialogruta och både ändringen och kommentaren loggas.
I tabellen Företagsändringslogg kan du se ändringen och kommentaren.
Det är möjligt att med hjälp av behörigheter enbart ge vissa användare behörighet att se loggen. 

Nedan visas några ”bra kolumner” att logga. Det är ändringar i aktörstabellen av bankgiro- och plusgironummer, ändring av Betalas lev nr samt ändring av kund- och leverantörsnummer. Exempel på värden som kan efterfrågas av en revisor.
 

Maria Tufvesson
Partner Manager
Visma Software AB
0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här