Mina produkter
Hjälp

Visma PX - Lagförslag om ändring av avdragsrätten för representation

av Annci Hermansson

Vi har fått in del frågor till supporten angående lagförslaget per 1 januari 2017 om att ändra beloppsgränserna för representation

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag där de föreslår ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring. 

Utdrag ut promemorian:

"Förslagen avser både mervärdesskatt och inkomstskatt. Avseende mervärdesskatt föreslås att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Vid inkomstbeskattningen föreslås att avdragsrätten slopas för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. 

Förslagen syftar bl.a. till att få mervärdesskatteregler som är förenliga med EU-rätten och till att förenkla tillämpningen. I nuläget finns ett flertal olika beloppsgränser som kan bli aktuella vid avdrag för representation."

Nedan ger vi en beskrivning på hur ni kan lösa det i Visma PX om lagförslaget träder i kraft.

Det är viktigt att vara medveten om att detta enbart är ett lagförslag tillsvidare och inga ändringar bör göras i Visma PX förrän förslaget är verkställt.

Vi kommer att bevaka frågan och hålla er underrättade här på vårt Community om förslaget träder i kraft.

Hur kan man då lösa det i Visma PX om lagförslaget går igenom? 

Det går att styra via Visma PX-klienten.

Administration/Inställningar/Resor-utlägg/Representationstyper

Beloppet ändras i kolumnen för belopp till 0 eller till det belopp som har beslutats för de representationsstyper som berörs.

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här