avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Visma PX - Uppdragshierarki vad är det?

av Annci Hermansson

Fr o m version 6.9 kom ett nytt begrepp i  Visma PX, uppdragshierarki

Det betyder att man har ett huvuduppdrag som man vill göra uppföljning på och till detta kopplar man sedan på s k subuppdrag eller underuppdrag för att få en sammanställning. 

Kopplingen sker i fliken uppdragsinformation under rubriken kopplingar:

Under Uppdragsledare/Mina uppdragshierarkier syns de hierarkier som respektive användare är uppdragsledare för.

Under Chef/Mina resultatenheter/Hierarkier får man via visa en sammanställning på respektive enhets hierarkier.

Fetmarkerad text visar en summering av alla uppdrag som finns i hierarkin.

För att se vilka uppdrag som ingår väljer man visa i kolumnen hierarki.

Blå text är huvuduppdragets egen data.
Röd text visas om man inte har behörighet att titta på uppdraget. (För att få åtkomst till detaljerad uppföljning krävs det att uppdragledaren läggs till som uppdragsmedlem.)
Notera: En skapad eller ändrad hierarki syns först efter att körningen laddning av ackumulator register har körts.
Info: Ett uppdrag som är huvuduppdrag kan i sin tur vara sub/underuppdrag i en annan hierarki.
0 SVAR 0