avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Arbete i nattfönstret

av JoakimPirholt (Uppdaterad ‎02-05-2019 11:10 av JoakimPirholt VISMA )

Det är vanligt att man som företag förhandlar med Transport kring arbete på natten, och en eftergift som ibland görs är extra arbetsarbetstidsförkortning i det så kallade nattfönstret, 01:00 - 05:00, eller att man förhandlar att förskjuta klockslagen framåt eller bakåt. Som ni vet beräknar TransPA arbetsförkortningen utifrån det som sägs i Transportavtalet, alltså 22:00 - 06:00, och ger rätt mängd tid i saldon för arbetstidsförkortning, och detta är inget som i dagsläget går att ändra på.

 

Det kan alltså finnas olika anledningar till att kunna summera de anställdas totala arbetstid mellan olika klockslag, säg till exempel i nattfönstret. Då kan man använda sig av tidnycklar. Tidnycklar används normalt sett till att ge extra lönetillägg för speciella dagar eller klockslag, men kan alltså användas även om den kontanta ersättningen är satt till 0. Vinsten blir att här att du får en summering av tid för den anställde baserad på den regeln du sätter upp i tidnyckeln, t ex för att lätt kunna lägga till en extra rad av arbetstidsförkortning, att addera till den ordinarie. 

 

Det enda du behöver göra är att skapa en ny tidnyckel, med en ny tidnyckelsregel. Om vi får fortsätta exemplet med arbete i nattfönstret behöver du bara skriva från kl 01:00, till kl 05:00, markera samtliga veckodagar och samtliga helgdagar, och välja en löneart att presentera tiden som och ett A-pris som är 0 (se bild nedan)
image.png

Dessutom måste du notera i personalregistret att tidnyckeln ska användas, och görs såklart bara på de som avses, och görs på fliken Lön.

 

I löneberäkningen kommer du sedan se en summa av Timmar i nattfönstret som inte kommer ge något betalt och ej heller överförs till löneprogrammet.

 

Vill du läsa mer om hur du använder tidnycklar kan du göra det här.  

 

0 SVAR 0