Mina produkter
Hjälp

European Cyber Security Month

av JoakimPirholt

Visste du att oktober är European Cyber Security Month (ECSM)? ECSM är ett initiativ från Europeiska Unionen med syftet att öka medvetenheten kring digital säkerhet. Till exempel att mana till kritiskt tänkande vad gäller hemsidor, prylar, företag, som på elektronisk väg kan spara, dela, använda, information om dig, som du egentligen inte vill dela. Lösenord, kreditkortsnummer, privat information kan vara sådana saker man ska vara extra försiktig med.

På https://cybersecuritymonth.eu/ kan man läsa mer om kampanjen och saker man kan behöva tänka på när det gäller säkerhet på Internet, mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter.

För TransPAs del är cybersäkerhet en viktig fråga, inte bara i oktober utan alltid, och det är bland annat därför som det är så mycket tal om Visma Connect nu för tiden. Men varför inte ta tillfället i akt att se över säkerheten för just ert TransPA nu i oktober. Frågor man kan behöva ställa sig:

  • Vilka systemanvändare har vi? Jobbar de kvar? Vilka rättigheter har de i programmet?
  • Har alla systemanvändare bara så mycket behörighet att han/hon kan utföra sitt jobb, varken mer eller mindre?
  • Finns information i TransPA som egentligen inte behöver finnas där, för att den kan hittas på andra ställen, som färre personer har tillgång till? Kontonummer och liknande är sådan information som man säkert har sparad någon annanstans också.
  • Dubbel information innebär också osäkerhet kring vilken av systemen som visar rätt information, och gör att uppdateringar av informationen tar dubbelt så lång tid att göra.
  • Är du den enda som kan lösenordet eller använder du samma lösenord som till tjänster, som i sin tur känns till av andra?
  • Om du väljer långa, till synes slumpmässiga lösenord försvårar du för utomstående att knäcka det, men om du väljer att spara lösenordet i din webbläsare, hur är säkerheten att komma åt eller komma in i din dator?

Om du behöver hjälp att rensa information och uppgifter i TransPA för en stor mängd anställda samtidigt, hör av dig till oss på Support, så kan vi hjälpa till.

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här