Mina produkter
Hjälp

Nattarbete mer än 10 timmar

av JoakimPirholt

Enligt det nya Transportavtalet kommer det från 1 september 2023 finnas större möjligheter till avsteg från 10-timmarsregeln vid nattarbete och tydliga regler för hur era förare ska kompenseras i det fall det sker. Och så länge man håller Transportarbetarförbundet informerad behövs ingen lokal överenskommelse, om man följer den utstakade vägen. Möjligheter till andra lokala överenskommelser finns förstås fortfarande.

 

Hur går era tankar som arbetsgivare kring detta? Är det något ni kommer att utnyttja och på vilket sätt? Kommer de nya reglerna innebära ökad komplexitet, t ex för beräknandet av arbetstidsförkortning och på vilket sätt kan TransPA förenkla detta för dig?

 

Jag ser fram emot era synpunkter och åsikter, för att på så vis få en bild av utvecklingsbehovet inom området.

 

Hälsningar

 

Joakim Pirholt

Product Manager TransPA 

2 SVAR 2
Camilla Fisch
CONTRIBUTOR *

av Camilla Fisch

Hej!

Vi som arbetar med lön vill ju såklart att det ska vara så enkelt som möjligt och att allt ska "ligga färdigt" i TransPA, så man inte behöver göra någon extra handpåläggning vid just detta moment. Vi vill ju minimera risken för att det ska bli fel. Därav hade vi önskat att ni som kan det tekniska hade gjort inställningar så systemet räknar ut när den anställde ska ha extra ATF.

av JoakimPirholt

Hej!

Ja, det är det vi hoppas kunna åtstadkomma också, såsom att i 99 fall av 100 är resultatet vi räknar ut det "korrekta" värdet (utifrån en beräkningsmodell som man kan ställa sig bakom) och i enbart något udda specialfall behöva lägga tankemöda på beräkningen. Oförutsedda händelser nämns i avtalet som ej grundande för extra ATF, vilket kan vara svårt för ett system att känna till, men vår förhoppning att mängden manuellt arbete ska minska trots denna nya regeln att anpassa sig till. 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här