Mijn Communities
Help
Anonymous
Niet van toepassing

% korting langdurig ziek automatisch laten berekenen (PRG-I-201)

door Anonymous
Status: Alternatief aanwezig
Ik kreeg de vraag of het mogelijk is om het percentage loonkorting langdurig ziek (CAO GGZ na 26 weken bv 90%) automatisch te laten bepalen vanuit bv de ziekteadministratie. Nu moet er per persoon het % loondoorbetaling opgegeven worden. Voor een grote organisatie best veel werk.
5 Opmerkingen
Former Member
CHAMPION ***
door Former Member
Hartelijk dank voor je idee. Het toegekende nummer is: PRG-I-201
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Dit is ook van toepassing voor Cao Gemeenten.

door Niek Grupstra
Status changed to: Status: Nieuw

Het is belangrijk dat ziektegegevens in de hele keten consistent worden vastgelegd. Daarom zou een dergelijke generatie van mutaties moeten plaatsvinden in HR Core. Om die reden wordt deze wens naar die applicatie verhuist.

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide

Er moet dan ook samenhang zijn met verlof, aangezien er tijdens de opname van een verlofdag (of aantal uren...) geen inhouding bij ziekte mag plaatsvinden. 

door Frank JHM Poell
Status changed to: Status: Alternatief aanwezig

Hartelijk dank voor dit idee.

Dit idee is in te vullen door de betreffende rubriek op een vrij scherm te plaatsen in de ziektegeval procedure.

Als dat gebeurt is kan je met een slimme selectie op de ziektegevallen (filtering op datum 1e AO dag en eventuele andere selectie argumenten als bijvoorbeeld CAO code) eenvoudig door de relevante ziektegevallen lopen en de rubriekwaarde invullen.

Mede gezien het feit dat het hier niet om hele grote aantallen te muteren medewerkers gaat en dit ook CAO specifiek is, zullen we hier verder geen extra invulling aan geven.