Mijn Communities
Help
Jcorstens
CONTRIBUTOR ***

Nieuwe salarisspecificatie vervaardigen voor werknemer bij TWK mutatie

door Jcorstens
Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Werknemers vinden TWK mutaties op de salarisstrook niet duidelijk, ze kunnen niet goed controleren wat, wanneer gecorrigeerd is. Hier ben ik het volledig mee eens. Wat wij graag zouden willen is, dat net als bij veel andere salarispakketten, dat er bij een twk mutatie een volledige nieuwe salarisspecificatie voor de werknemer beschikbaar komt voor die desbetreffende maand(en).

Als werkgever beschikken wij wel over de juiste maandgegevens, nl op de individuele loonstaat en deze moet ik steeds vaker aan de werknemers beschikbaar stellen 

5 Opmerkingen
Monique van Berkel
CHAMPION *
door Monique van Berkel

Voor mij met name de TWK mutaties over voorgaand jaar. Op de salarisspecificatie staat alleen Nabet. vorig jaar en Netto nabetaling. Alle componenten worden op één hoop gegooid. 

HansJetten
CONTRIBUTOR **
door HansJetten

Een andere optie zou kunnen zijn dat per periode waarin er een TWK correctie plaats vindt een correctieloonstrook wordt aangemaakt. Voor de nabetaling over vorig jaar zou dat ook kunnen. 

Froukje Veenje
CONTRIBUTOR **
door Froukje Veenje

Voor ons is van belang dat de herberekeningsverschillen per herberekeningsperiode worden gepresenteerd, aangevuld met Perc./aantal. Nu worden de herberekeningsverschillen gecomprimeerd weergegeven, zonder Perc./aantal.

Dat levert nog wel eens onduidelijkheid op. In ons geval vooral bij de korting i.v.m. ziekte.

Dit presenteren bij de herrekening is voor ons al voldoende. Een volledig nieuwe strook is wat ons betreft dan niet nodig, omdat dat weer het nadeel heeft dat daarop de verschillen met de eerdere berekening niet duidelijk zijn.

Jcorstens
CONTRIBUTOR ***
door Jcorstens

medewerkers willen kunnen zien wat hun juiste salarisstrook is,

voor de werkgever is de huidige systematiek voldoende

door Evert van Manen
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Op 24/4/23 is in het Designers-PO overleg (om de 3 maanden) besloten deze wens niet te honoreren. Meestal is dit door te weinig steun hiervoor, maar dat is hier niet het geval. Echter navraag bij de stemmers levert op dat er niet één gedachte is voor wat betreft de oplossing, maar een grote diversiteit. Bijv. het aanmaken van een nieuwe strook over een eerdere periode als er sprake is van een twk mutatie. Echter conflicteert dit met het uitbetaalbedrag van de eerdere maand. Er is ook gedacht aan de Dynamic Payslip, waarin nu grafisch  de strook wordt gepresenteerd, of dat wellicht een oplossing kan zijn. Er moet een goede analyse worden gedaan met overleg met klanten. Om dit te kanaliseren en de aanpassing door te voeren wordt dit een groot project. Eerlijkheidshalve kijken we dan ook naar de mogelijkheid dit te realiseren. Dit zou door de grootte en omvang op de Roadmap een plek moeten krijgen terwijl daar nog veel (grote) zaken staan die voor gaan op deze wens. Daarom melden we voor nu dat we deze wens niet kunnen honoreren.

 

Het is helder dat het wenselijk is de vorig-jaar terugwerkende-kracht mutaties meer te specificeren. Daarom zijn de vtwk codes ook in Youforce Reporting beschikbaar gesteld om op termijn wellicht ermee te kunnen journaliseren. Het is wenselijk om ook de strook meer te specificeren.