Mijn Communities
Help
Anonymous
Niet van toepassing

Splitsing groene/witte tabel op jaaropgave (DOSS-I-96)

door Anonymous
Status: Gerealiseerd

Medewerker gaat uit dienst en ontvangt een transitievergoeding, dit wordt juist verwerkt op de strook en ook goed doorgegeven aan de belastingdienst.

Echter wordt op de jaaropgave geen splitsing gemaakt tussen loonheffing groene tabel en witte tabel. 

Met het doen van aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst al een deel van je aangifte ingevuld. Met het advies dit goed te controleren en eventueel aan te passen.

De belastingdienst maakt een splitsing tussen inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking en uit vroegere dienstbetrekking. 

Wanneer je de bedragen op de jaaropgave optelt klopt de jaaropgave met de aangifte. Alleen lijkt het op de jaaropgave of alles uit tegenwoordige dienstbetrekking is. 

Dit kan verwarrend zijn voor mensen. Daarbij, wanneer mensen dit aan zouden passen in hun aangifte omdat ze denken dat de belastingdienst het niet goed ingevuld heeft. Zou er teveel loonheffing betaald worden.

Het verzoek/idee is dus om loon  uit tegenwoordige dienstbetrekking en loon uit vroegere dienstbetrekking apart te vermelden op de jaaropgave.

4 Opmerkingen
Former Member
CHAMPION ***
door Former Member
Hartelijk dank voor je idee. Het toegekende nummer is: DOSS-I-96
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Een vergelijkbare wens heb ik ook ingediend

door Niek Grupstra
Status changed to: Status: Realisatie waarschijnlijk

We zijn voornemens om per 2024 een jaaropgaaf aan te bieden (met de gegevens over 2023) die gespecificeerd is per IKV. Dit zorgt voor een aparte vermelding van transitievergoedingen, maar ook van aparte dienstverbanden of uitkeringsbetalingen op de jaaropgaaf. De jaaropgaaf sluit daarmee beter aan bij de loonaangifte en dus ook bij de vooringevulde aangifte IB van de werknemer.

door Niek Grupstra
Status changed to: Status: Gerealiseerd

Per release 2023-09 wordt de jaaropgave in een nieuw formaat uitgegeven. De werknemer krijgt 1 overzichtsblad en een volgblad per afzonderlijke IKV.

 

Een werknemer met dienstverband en transitievergoeding krijgt dus een specificatie voor het dienstverband en een specificatie voor de transitievergoeding.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en aanpassingen, zie release notes 2023-09/7