Minun alueeni
Apu

Käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Asetukset   Tarjousten, tilausten ja ennakkolaskujen yleiset asetukset määritellään valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset.     Seuraava tarjouksen nro –tarjousosiossa tehtyjen tositteiden numerointi eroaa oletusarvoisesti myyntilaskujen numeroinnista. Ohjelma muodostaa laskun viitenumeron laskun numerosta. Voit halutessasi muuttaa numerointia.   Tarjouksen etuliite – etuliite, joka lisätään tarjouksen, tilauksen ja ennakkolaskun numeron eteen.   Ennakkomaksu-% - mikäli yrityksesi ennakkomaksuprosentti on eri kuin ohjelmassa oletuksena oleva 50 %, muuta se tähän. Tilauksia ja ennakkolaskuja laadittaessa käytetään automaattisesti asetuksissa määriteltyä prosenttia. Voit muuttaa sitä tarvittaessa myös tilauksissa ja ennakkolaskuissa.   Viimeinen voimassaolopäivä - syötä päivien lukumäärä, jonka perusteella tarjouksia, tilauksia tai ennakkolaskuja laadittaessa merkitään automaattisesti viimeinen voimassaolopäivä tai eräpäivä. Sähköpostiasetukset Valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset voit katsella, lisätä tai muuttaa olemassa olevia sähköpostiviestien tekstejä.     Sähköpostiasetuksiin lisätty sähköpostiosoite ja “Oletuksena käytettävä teksti“ -sarakkeessa valittu viesti tulee myyntilaskuja, tilauksia, ennakkolaskuja lähetettäessä lähettävän viestin esinäkymään. Voit tarvittaessa muokata viestiä tai valita toisen oletusviestin ennen kuin lähetät asiakirjan asiakkaalle. Uusi oletusviesti ja viestien muokkaus Ohjelmaan on lisätty erilaisia oletusviestejä asiakirjojen sähköpostilla lähettämistä varten. Tositelaji osoittaa missä tositteessa oletusviestiä käytetään, Asiakirjan nimi määrää viestin tyypin, jotta erotettaisiin eri oletustekstit toisistaan. Sähköpostiasetuksissa voidaan myös lisätä omia tekstejä klikkaamalla Uusi oletusviesti -painiketta.     Olemassa olevia tekstejä voidaan muuttaa klikkaamalla Muuta viestiä. Oletusviesteissä voidaan lisätä tekstin sisään muuttujia. Voit valita muuttujaksi yrityksen nimen, asiakirjan numeron tai tarjouksissa online-linkin asiakirjaan. Sähköpostiasetusten oletusviestiin merkityt muuttujat korvataan muuttujasta riippuen joko asiakirjan numerolla tai yrityksenne nimellä. Online-linkin avulla asiakas voi avata ohjelmasta lähetetyn tarjouksen linkin kautta ja antaa teille palautetta tarjouksesta suoraan asiakirjassa (vahvistaa tai hylätä tarjouksen ja lisätä kommentteja). Sen tuloksena tarjouksen tila muuttuu ohjelmassa automaattisesti (Vahvistettu, Hylätty tai Saapunut kommentti) ja tarjouksen lähettäjä näkee tilan ohjelman Tarjoukset-luettelossa (Myynnit > Tarjoukset). Käytä Online-linkkiä vain tarjouksissa käytettävissä oletusviesteissä. Online-linkki ei avaudu muiden tositetyyppien oletusviesteissä. Oletusviestin voi lisätä myös englannin-, ruotsin- tai vironkielisenä sellaisille asiakkaille, joiden myyntilaskun kieli on englanti, ruotsi tai viro.  Tarjoukset Tarjouksia, tilauksia ja ennakkolaskuja voidaan laatia valikossa Myynnit > Tarjoukset.   Lisää uusi tarjous, tilaus tai ennakkolasku klikkaamalla Uusi tarjous -painiketta ja valitse avautuvasta valikosta asiakirjatyyppi, jonka haluat laatia.   Täytä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot.   Asiakas – valitse ensin asiakas, jolle haluat lähettää tarjouksen. Yhteyshenkilö – tiedot tulevat tähän kenttään asiakaskortista. Yhteyshenkilö-kenttään voidaan tarvittaessa lisätä lisätietoja. Lisätiedot näkyvät asiakkaalle lähetettävässä tarjouksessa. Päivämäärä – tarjousta laadittaessa ohjelma antaa automaattisesti asiakirjan päivämääräksi kuluvan päivän. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimituspäivä – tavaran tai palvelun toimituspäivä. Viimeinen voimassaolopäivä – muodostuu automaattisesti tarjoukseen myyntilaskun asetuksiin syötettyjen päivien perusteella. Tarpeen tullen muutettavissa. Asiakirjatyyppi – näyttää, onko kyseessä tarjous, tilaus vai ennakkolasku. Tallennetussa tarjouksessa, tilauksessa ja ennakkolaskussa on mahdollista muuttaa asiakirjatyyppiä klikkaamalla tositelajin nimeä ja valitsemalla toinen asiakirjatyyppi. Tila – näyttää laadittavan asiakirjan tilan – laadittu, lähetetty, vahvistettu, hylätty tai saapunut kommentti. Tilan voi muuttaa suoraan asiakirjassa klikkaamalla tilan nimitystä. Seuraava toiminto – voit tehdä itsellesi muistiinpanoja tarjouksiin, tilauksiin tai ennakkomaksuihin liittyen (esim. tilaus annettu; tilaa tavara; odottaa toimitusta yms.). Seuraava toiminto näkyy tarjousten luettelossa ”Seuraava toiminto”-sarakkeessa. Uusi kommentti – painikkeella voidaan lisätä kommentteja itseä varten. Historia - linkkiä klikkaamalla avautuu kyseistä asiakirjaa koskevien toimien historia. Tarjouksissa voidaan varata varastotuotteita rastittamalla valintaruutu: Varaa tuote varastossa. Nimike-kentässä näkyy sekä varastotilanne että paljonko tuotetta on vapaana.   Nimikkeen tiedoista voidaan katsoa tuotteen varaukset (Myynnit > Nimikkeet). Klikkaa sinisellä näkyvää lukua kentässä: Varattu.       Kun tarjous on tallennettu, voit esikatsella tarjousta ja tulostaa sen klikkaamalla PDF. Tallennettuun tarjoukseen voi lisätä liitteitä. Kaikki tiedostomuodot sopivat (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS ym.). Liitä tiedosto tallennettuun asiakirjaan klikkaamalla liittimen kuvaa.   Tarjousten luettelossa on Liitetiedosto-sarake, josta näkyy, onko liitteitä lisätty asiakirjaan vai ei. Jos sarakkeessa näkyy paperiliittimen kuva, on liite lisätty. Liitetiedostot tallennetaan ohjelman tietokantaan. Liitetiedostoa katseltaessa se ladataan ensin tietokoneelle. Jos asiakirjaan on lisätty liitetiedosto, asiakirjaa sähköpostitse lähetettäessä otetaan mukaan myös liite. Jos liitettä ei haluta lähettää asiakirjan mukana sähköpostitse, tulee tarjous lähettää ensin ja lisätä vasta sen jälkeen tarjoukseen liitetiedostot.   Lähetä asiakirja klikkaamalla kirjekuoren kuvaa. Tarjousten katselu Tarjousten luettelossa näkyvät kaikki laaditut tarjoukset, tilaukset ja ennakkolaskut lukuun ottamatta niitä, jotka on poistettu tai joiden pohjalta on laadittu myyntilaskut. Tila-kentän suodatin näyttää oletusasetuksena tarjousten luettelossa vain ne asiakirjat, joiden käsittely on vielä kesken.   Jos haluat katsella kaikkia laadittuja tarjouksia, tilauksia, ennakkolaskuja, klikkaa ylävalikon Tila-kentässä olevaa suurennuslasin kuvaketta ja valitse sen jälkeen Näytä kaikki.  Ennakkolaskut Vero suoritetaan myynnistä pääsääntöisesti siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu (suoriteperuste). Ennakkomaksuista vero suoritetaan kuitenkin aina siltä kuukaudelta, jolloin ennakkomaksu tai sen osa on saatu. Tarjousten tai myyntilausten perusteella voidaan laatia ennakkolaskuja. Valitse tarjouksessa/tilauksessa tarjouksen/tilauksen sijaan Ennakkolasku.       Ennakkolaskuja voidaan tehdä myös suoraan, ilman että ohjelmalla olisi laadittu ensin tarjous tai tilaus. Voit halutessasi laatia suoraan tilauksen tai ennakkolaskun valitsemalla ensin Uusi tarjous ja avautuvasta valikosta oikean asiakirjatyypin.   Ennakkolaskuja ja tilauksia käsitellään samalla tavalla. Kun asiakas maksaa tilauksen tai ennakkoon, arvonlisävero kirjataan automaattisesti sille kaudelle, jolloin ennakkosuoritus kirjataan vastaanotetuksi. Ennakkolaskuja voidaan lähettää asiakkaille sähköpostitse ja verkkolaskuina. E-laskupainike ilmestyy laskun ylävalikkoon, jos asiakirjan tyyppinä on Ennakkolasku ja saaja vastaanottaa verkkolaskuja. Ennakkolaskuja ja tilauksia voi kirjata maksetuksi valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat. Valitse uutta maksua lisätessäsi maksutapahtuman tyypiksi: Asiakas ja ruksi valintaruutu oikean ennakkomaksun tai tilauksen kohdalta.  Myyntilaskun laatiminen tarjouksen, tilauksen tai ennakkolaskun perusteella Myyntilasku laaditaan vasta kun tuote on lähetetty tai saatavilla ostajalle, tai kun palvelu on tarjottu. Vasta tällöin kirjataan myös myyntitulo. Myyntilasku laaditaan tarjouksesta, tilauksesta tai ennakkolaskusta. Asiakirjan Tila-kentässä tulee olla siinä vaiheessa valittuna ”Vahvistettu”. Laadi myyntilasku klikkaamalla asiakarjan ylävalikossa Laadi lasku.     Tarjouksen, tilauksen tai ennakkolaskun pohjalta laaditusta myyntilaskusta tallentuu viite alkuperäistositteeseen.   Myyntilasku avautuu klikkaamalla laaditun myyntilaskun numeroa. Myyntilaskulla näkyy viite tarjoukseen, tilaukseen tai ennakkolaskuun, jonka pohjalta lasku on laadittu.   Ohjelma kytkee saadun ennakkomaksun automaattisesti laadittuun myyntilaskuun ja tekee ennakkona saadun summan osalta arvonlisäveron oikaisukirjauksen.   Esimerkki 20.08.2021 lähetettiin ennakkolasku, jonka summa on 1000 €. Laskusta maksettiin 700 € 25.08.2021, ja 200 € 01.09.2021. Tavara lähetettiin lokakuussa ja viimeinen osa maksettiin lokakuussa. Laadi ja tallenna ennakkolasku.   Ennakkolaskusta ei muodostu kirjanpitoon kirjausta. Kirjaa ennakkolaskuun ensimmäinen osasuoritus 700 €, joka maksettiin pankkiin. Laadi maksutapahtuma valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat (valitse maksun tyypiksi Asiakas). Voit kirjata maksun myös suoraan ennakkolaskulla Kirjaa maksu -painikkeella.   Pääkirjaan muodostuu tästä kirjaus: D Pankkitili 700 € K 2753 Saadut ennakot 564,52 € K 1931 ALV kotimaan myynnistä 135,48 € Ennakkolaskun osasuorituksen arvonlisävero näkyy elokuun alv-laskelmassa.   Lisää ennakkolaskuun toinen osasuoritus 200 € (maksutapahtumissa) 01.09.2021   Pääkirjaan muodostuu kirjaus: D Pankkitili 200 € K 2753 Saadut ennakot 161,29 € K 1931 ALV kotimaan myynnistä 38,71 € Syyskuussa maksetun osasuorituksen arvonlisävero näkyy syyskuun alv-laskelmassa.   Tavara lähetettiin asiakkaalle lokakuussa, joten lokakuussa laaditaan ennakkolaskun pohjalta myyntilasku. Muuta tarjouksen Tila-kenttään: Vahvistettu.    Paina sen jälkeen: Laadi lasku.    Ohjelma laatii myyntilaskun tarjouksen perusteella. Muokkaa myyntilaskun päivämääriä tarpeesi mukaan. Pääkirjaan muodostuu myyntilaskusta kirjaus (MY-…):  D 1701 Myyntisaamiset 1240 € K 3010 Myynti 24% 1000 € K 2931 ALV kotimaan myynnistä 240 € Samalla muodostuvat pääkirjaan ennakkomaksujen alv:n oikaisukirjaukset (PÄ-tositteet): D 2753 Saadut ennakkomaksut 564,52 € D 2931 ALV kotimaan myynnistä 135,48 € K 1701 Myyntisaamiset 700 € ja D 2753 Saadut ennakkomaksut 161,29 € D 2931 ALV kotimaan myynnistä 38,71 € K 1701 Myyntisaamiset 200 €   7. 340 euron (loppuosa laskusta) myynnin alv ilmoitetaan maaliskuun alv-laskelmalla.   Kun asiakas maksaa laskun loppusumman 340 eur lokakuussa, siitä muodostuu pääkirjaan maksupäivänä kirjaus: D Pankkitili 340 €, K 1701 Myyntisaamiset 340 €. Lokakuun alv-laskelmalle ei tule enää kyseisestä maksusta merkintöjä.    
Näytä koko artikkeli
22-04-2024 08:57 (Päivitetty 30-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1382 Näytöt
Toistuvaa laskutusta suositellaan yrityksille, jotka lähettävät sisällöltään samanlaisia myyntilaskuja vakioasiakkailleen tietyin väliajoin (viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain). Toistuvien laskujen luettelolla voi pitää ajankohtaista seurantaa laskujen lähettämisen tarpeesta.    Toistuvia laskuja voi laatia ja lähettää ohjelman Pro- ja Premium-tason lisensseillä. Ohjeet asunto-osakeyhtiöille mittarilukemien syöttöön toistuville laskuille.    Toistuvan laskun lisääminen   Lisää laskupohja valikossa: Myynnit > Toistuvat laskut > Lisää toistuva lasku.      Asiakas – Valitse luettelosta olemassa oleva asiakas tai lisää tarvittaessa uusi. Valittuasi asiakkaan toistuvaan laskuun, voit avata tämän tarkemmat tiedot klikkaamalla nimen yläpuolella olevaa sinistä Asiakas-linkkiä. Asiakastiedoissa voit esimerkiksi tarkastella kommentteja tai lisätä niitä, katsoa asiakkaalle laadittuja laskuja ja maksuja sekä täydentää osoitetta ja yhteystietoja.   Osoite – lisätään automaattisesti laskuun asiakkaan tiedoista.   Seuraavan laskun päivämäärä – Pakollinen kenttä, jota ei siis voi jättää tyhjäksi. Automaattiset laskut laaditaan tämän päivämäärän perusteella.   Jos haluat laatia laskun kuluvalta tai seuraavalta kuukaudelta, syötä laskun päivämääräksi kuukauden ensimmäinen päivä. Jos haluat laatia laskun edelliseltä kaudelta, syötä laskun päivämääräksi kuukauden viimeinen päivä. Jos esimerkiksi laskusi koskee tammikuussa toimitettuja palveluja, määritä päivämääräksi 31.01.2020. Laskun eräpäivä – kuukauden päivä, joka tulee myyntilaskun eräpäiväksi.   Eräpäivä kuukausina – jos eräpäiväksi halutaan kuukauden jaksoa pidempi maksuaika, voidaan se lisätä tähän. Jos eräpäivä on maksupäivä +1 kuukausi, syötetään kyseiseen kenttään 1.    Esimerkki: laskutuskausi on kuukausi, lasku lähetetään kuluvalta kaudelta, laskun päivämäärä on 1.9.2020, johon halutaan lisätä 45 päivää maksuaikaa. Syötä toistuvaan laskuun ”Laskun eräpäivä” -kenttään 15 (eli eräpäivä on aina kuun 15. päivä) ja ”Eräpäivä kuukausina” -kenttään 1. (siirtää eräpäivää 1 kuukaudella eteenpäin eli lokakuun 15. päiväksi).   Sopimuksen numero – Syötä palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen numero tai jätä kenttä tyhjäksi.   Laskutusjakso – valitse kuukausi, vuosineljännes, vuosi tai viikko.   Jaksojen määrä – valitse jaksojen määrä yhdellä laskutuskaudella.   Jos esim. laskutusjakso on “kuukausi“ ja jaksojen määrä 2, lasku laaditaan kahden kuukauden välein. Tai jos laskutusjakso on esim. “viikko“ ja jaksojen määrä “3“, lasku laaditaan kolmen viikon välein.   Sopimus alkaa – jos tiedät, milloin asiakkaan kanssa on sovittu palvelujen toimittamisesta, syötä sopimuksen päivämäärä. Voit jättää kentän myös tyhjäksi tai kirjata siihen päivämäärän, jolloin toistuva laskutus on aloitettu.    Sopimus päättyy – jos asiakkaan kanssa on sovittu sopimuksen päättymisestä, kirjoita päättymispäivämäärä tähän kenttään. Jätä muussa tapauksessa kenttä tyhjäksi!   Lasku lähetetään – tämä valinta ratkaisee, mikä laskutuskausi laskuun merkitään. Kausi näkyy laskulla kommenttikentässä. 1. Kuluvalta kaudelta – laskuun tulostetaan automaattisesti kyseisen kauden alku- ja päättymispäivä, joka on laskun päiväyksen kanssa samalla kaudella. Jos esim. laitat seuraavan laskun päivämääräksi 31.10.2020 ja laskutusjaksoksi kuukausi, laskuun tulostetaan kaudeksi 1.10.2020–31.10.2020. Se sopii esim. taloyhtiöille. 2. Seuraavalta kaudelta – laskuun tulostetaan kaudeksi laskun päivämäärää seuraavan kauden alku- ja päättymispäivä. 3. Laskun päivämäärästä lähtien – laskuun tulostetaan kausi, jonka alkupäivä on sama kuin laskun päivämäärä. (esim. jos laskun päivämäärä on 18.9.2020, tulee kaudeksi laskulle 18.9.2020 – 17.9.2021, jos kaudeksi on valittu vuosi tai 18.9.2020-17.10.2020 jos kaudeksi on valittu kuukausi) 4. Edelliseltä kaudelta – laskuun tulostetaan kaudeksi edellinen kausi (esim. kuukausi tai vuosi) 5. Kuluva kausi miinus jaksojen määrä – tätä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun on tarve esittää lasku kauden lopussa edelliseltä kaudelta. Esim. jos kauden pituus on kuukausi ja kausien määräksi syötetään 6, lasketaan kauden alkupäiväksi kuluvan kauden lopusta 6 kuukautta eteenpäin. Jos haluat laatia ensimmäisen laskun muulta jaksolta kuin kalenterikuukaudelta, sinun kannattaa määrittää kausi manuaalisesti ensimmäiseen laskuun ja jatkaa laskutusta sen jälkeen kuukausiperusteisesti.   Viitenumero – määritellään automaattisesti asiakkaan tiedoissa olevan viitenumerotiedon pohjalta. Jos asiakaskohtainen viitenumero ei ole tarpeen, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Viitenumero muodostuu tällöin laskun numerosta.   Nimike – Toistuviin maksuihin sisällytettävät myyntinimikkeet: Suosittelemme, että linkität voimassaolevan hinnaston tuotetietoihin (valikossa Myynti > Nimikkeet). Näin toistuvien laskujen laatiminen sujuu helposti ja nopeasti. Laskuissa käytettävien nimikkeiden tyypit ovat Palvelu ja Tavara. Myös varastotavaroita voi kohdistaa toistuviin laskuihin.   Tallenna valmis lasku ja aloita uuden laskun laatiminen valitsemalla Tallenna ja Lisää.     Myyntilaskujen laatiminen toistuvien laskujen pohjalta Kun laadit myyntilaskun, syötä toistuvien laskujen luettelon lopussa olevaan Mihin asti laskut luodaan (pvm) -kenttään se päivämäärä, jolloin lasku laaditaan. Jos esimerkiksi haluat laatia kuukausilaskuja, joiden kautena on 1.9.2021 – 30.9.2021, syötä päivämääräksi 30.9.2021.   Napsauta sen jälkeen Esikatselu. Esikatseluikkunassa näkyvät laskut, joista ei ole vielä laadittu laskuja kyseisenä päivämääränä. Poista valintamerkit sellaisten laskujen kohdalta, joista et halua laatia myyntilaskua.  Voit laatia kaikki myyntilaskut kerralla napsauttamalla Laadi laskut. Kaikista esikatselussa valittuina olevista laskuista laaditaan myyntilasku. Tämän jälkeen ohjelma määrittelee automaattisesti toistuville laskuille uudet seuraavan laskun päivämäärät laskussa näkyvän kauden perusteella. Voit tarkastella laadittuja myyntilaskuja valitsemalla Myynti > Myyntilaskut. Myyntilaskujen luettelossa voit muokata, poistaa ja tulostaa laskuja sekä lähettää niitä asiakkaille sähköpostilla tai verkkolaskuina. Suosittelemme, että taloyhtiöt merkitsevät toistuvien laskujen riveille tiedot, joiden perusteella seuraavat myyntilaskut laaditaan.  Tietoja voi täydentää ja muuttaa toistuvien laskujen ikkunassa ennen seuraavan laskun lähettämistä. Jos haluat lähettää asiakkaalle viestin, kirjoita se Kommentti-kenttään tai Kommentti 2 -kenttään. Laskutuskausi lisätään automaattisesti Kommentti-kenttään kirjoittamasi tekstin edelle. Toistuvista laskuista myyntilaskuja laadittaessa on mahdollista määritellä myyntilaskun asetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset), laaditaanko myyntilasku toistuvassa laskussa olevan hinnan perusteella vai otetaanko hinta myyntilaskuun myyntihintojen ja alennusten taulukosta.      Myyntilaskujen joukkolähetys sähköpostitse / massatulostus Jos olet laatinut yhdellä kertaa paljon myyntilaskuja, voit lähettää ne yhdellä kertaa sähköpostitse tai tulostaa ne pdf-muotoon tai paperille. Napsauta myyntilaskujen luettelossa (Myynnit>Myyntilaskut) oikeassa yläreunassa olevaa Joukkolähetys-painiketta.    Valitse avautuvaan ikkunaan ajanjakso ja tulostustapa.   Ajanjakso - Syötä ajanjakso (alku- ja loppupäivä), jolta haluat lähettää laskut sähköpostitse tai verkkolaskuna tai tulostaa paperille.  Tulostus – Valitse mitä haluat myyntilaskuille tehdä:  S-posti – kaikki myyntilaskut lähetetään sähköpostitse osoitteeseen, joka on merkitty asiakkaan tietoihin. Jos sähköpostiosoite puuttuu, laskua ei lähetetä. Lähetä laskut klikkaamalla painiketta: Esikatselu ja sen jälkeen Lähetä laskut. Ennen kuin lähetät laskut sähköpostitse, lisää oman yrityksesi sähköpostiosoite valikkoon Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset kohtaan: Lähettäjän sähköpostiosoite. Joukkolähetystoiminnolla voit lähettää laskut sähköpostitse vain kerran. Joten jos lähetät laskuja sähköpostitse, joukkolähetyksenä jo lähetettyjä laskuja ei lähetetä enää uudelleen. Luettelossa näkyvät aina vain ne laskut, joita ei ole vielä lähetetty. 2. Tulostin (kaikki laskut) – kaikki valitut laskut tulostetaan PDF-tiedostoon. Tulosta laskut klikkaamalla ensin Esikatselu ja sen jälkeen Laadi koontitiedosto. 3. Tulostin (laskut, joissa ei ole s-postiosoitetta) - tulostetaan vain ne laskut, joissa ei ole lisätty asiakkaan tietoihin sähköpostiosoitetta. 4. Verkkolaskut – ohjelma laatii esikatselunäkymän verkkolaskuista. Esikatselussa näkyvät niiden asiakkaiden laskut, jotka vastaanottavat verkkolaskuja. Lähetä verkkolaskut klikkaamalla ensin Esikatselu ja sen jälkeen Lähetä verkkolaskuna. 5. S-posti (lukuun ottamatta lähetettyjä verkkolaskuja) – sähköpostilaskujen lähettämisen esikatseluikkunassa näkyvät vain ne laskut, joita ei ole lähetetty asiakkaille verkkolaskuina. 6. Asiakastietojen asetus – Mikäli olet valinnut asiakaskortilla asiakkaillesi Massalähetyksen tuloste -kohtaan laskujen lähetystavan (sähköposti, tulostin tai verkkolasku), lähetetään näille asiakkaille laskut ko. tapaa käyttäen. Paina Esikatselu, jolloin näet luettelon lähetettävistä laskuista. Jos et jostain syystä halua lähettää joitain luetteloon kuuluvia laskuja tai tulostaa niitä, ota pois ruksi kyseisen laskun edessä olevasta ruudusta. Tulosta laskut PDF-tiedostoksi painamalla ”Laadi koontitiedosto” tai lähetä laskut painamalla ”Lähetä sähköpostitse” tai ”Lähetä verkkolaskuna” tai ”Lähetä Laskut” (kun valittuna on Asiakastietojen asetus). Kun laskut on lähetetty näet lähetyspäivämäärään laskulistauksessa (Myynnit > Myyntilaskut) kentissä: ”Lähetetty s-postitse” ja/tai ”Lähetetty verkkolasku”.              
Näytä koko artikkeli
27-12-2023 09:41 (Päivitetty 23-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 296 Näytöt
Passeli Meritin Pro ja Premium-versioihin sisältyy erikoistoiminto mittarilukemien syöttöä varten, mutta tämä toiminto näkyy ja on käytettävissä ainoastaan niille taloyhtiöille, jotka ovat ohjelmassa valinneet yhtiömuodokseen "Asunto-osakeyhtiö".   Suosittelemme taloyhtiöitä hyödyntämään toistuvien laskujen toimintoa, joka mahdollistaa laskujen luomisen kaikille huoneistoille yhtä aikaa. Tämän toiminnon myötä:   Kaikki myyntilaskut voi lähettää samassa erässä sähköpostilla niille asiakkaille, joiden tiedoissa on sähköpostiosoite Laskut on mahdollista tulostaa kerralla luomalla PDF-koontitiedoston tulostusta varten. Tähän erikoistoimintoon sisältyy myös:    Ominaisuus syöttää ja hallinnoida mittarilukemia Toiminnallisuus kirjata automaattisesti kaikkiin toistuviin laskuihin kuluvan kuukauden aikana voimassa olevat palveluiden hinnat yhdellä kertaa.   Mittarilukemien syöttöön liittyvät valmistelut Nimikkeen tiedot: Aktiivisuus – niiden palvelujen osalta, joita ostat palveluntarjoajilta ja joita myyt edelleen asiakkaalle (esim. vesi, sähkö, siirtopalvelu, lämpöenergia, jätehuolto yms.), suosittelemme käyttämään samoja nimikkeitä sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Määrittele nimikkeen tiedoissa nimikkeen Aktiivisuus = Myynti- ja ostolaskuissa. Yksikkö – valitse mittayksikkö, jota käytät myyntilaskussa (esim. m³, m², henkilö, kWh yms.). Myyntihinta – mikäli myyntihinta riippuu ostetun palvelun hinnasta ja se muuttuu kuukausittain, jätä tämä kohta tyhjäksi. Lisää määrä nimikkeelle – jos myytte asiakkaalle esim. sekä vesi- että viemäripalvelua, valitse nimikkeen Vesi tietoihin “Lisää määrä nimikkeelle“ -kohtaan Viemäröinti. Tämän seurauksena sinun ei tarvitse syöttää laskun Viemäröinti-riville mittarilukemaa eikä määrää, vaan Viemäröinti-riville syötetään kausittaisissa laskuissa sama määrä kuin nimikkeelle Vesi. Mikäli viemäröinnin määrä löydetään kahden nimikkeen (vesi ja lämmin vesi) perusteella, valitse molemmalle nimikkeelle “Lisää määrä nimikkeelle“ -kenttään “Viemäröinti“.    Toistuvien laskujen laatiminen Lisää laskupohja valikossa: Myynnit > Toistuvat laskut > Lisää toistuva lasku.  Seuraavan laskun päivämäärä – syötä päivä, josta alkaen haluat ryhtyä laatimaan myyntilaskuja. Laskun eräpäivä – päivä, joka tulee myyntilaskun eräpäiväksi. Laskutusjakso - valitse kuukausi, vuosineljännes tai vuosi. Lasku lähetetään: - kuluvalta kaudelta – laskuun tulostetaan automaattisesti kyseisen kauden alku- ja päättymispäivä, joka on laskun päiväyksen kanssa samalla kaudella. Jos esim. laitat seuraavan laskun päivämääräksi 31.10.2015 ja laskutusjaksoksi kuukausi, laskuun tulostetaan kaudeksi 1.10.2015–31.10.2015. Se sopii esim. taloyhtiöille. - seuraavalta kaudelta – laskuun tulostetaan kaudeksi laskun päivämäärää seuraavan kauden alku- ja päättymispäivä. - laskun päivämäärästä lähtien – laskuun tulostetaan kausi, jonka alkupäivä on sama kuin laskun päivämäärä. Sopimuksen numero ja alkupäivä ovat informatiivisia tietoja. Sopimus päättyy – merkitse viimeisen laskun laadintapäivä, esim. jos huoneiston omistaja vaihtuu. Viitenumero – määritetään automaattisesti asiakkaan tiedoissa olevan viitenumerorungon pohjalta. Valitse laskun riveille nimikkeitä, joita myytte. Kiinteähintaisten nimikkeiden tietoihin suosittelemme syöttämään voimassaolevan hinnaston (valikossa Myynti > Nimikkeet). Näin toistuvien laskujen laatiminen sujuu helposti ja nopeasti. Alku- ja loppulukemaa ei tarvitse syöttää laskun riveille. Ne voidaan syöttää myöhemmin yhdellä kertaa kaikkien huoneistojen mittarilukemien syöttöikkunassa. Kun olet syöttänyt yhden toistuvan laskun, napsauta Tallenna-painiketta ja sen jälkeen voit kopioida sen seuraavaa laskua laatiessasi.  Mittarilukemien syöttö Mittarilukemat voit syöttää toistuvien laskujen luettelossa painamalla Mittarilukemien syöttö-painiketta. Mikäli laadit laskuja ensimmäistä kertaa, syötä sekä alku- että loppulukema. Mikäli jonkun huoneiston kanssa on sovittu arviolukemista, voit syöttää lukeman sijaan määrän. Kun napsautat Vahvista-painiketta, lukemat siirretään toistuviin laskuihin ja lasketaan määrät. Jos jonkin nimikkeen tiedoissa on määritelty, että määrä lisätään myös toiselle nimikkeelle, lukemia vahvistettaessa määrä lisätään myös kyseisille nimikkeille. Lukemia voidaan syöttää ja vahvistaa myös useamman kerran. Edelleen myytävien palvelujen hintojen laskenta Jos käytät ostolaskuissa ja myyntilaskuissa samoja nimikkeitä, nimikkeen ostohinta voidaan määrittää toistuvissa laskuissa kyseisen nimikkeen myyntihinnaksi. Sitä varten on ohjelman löydettävä jo ostolaskussa oikea hinta. Ostolaskulla tulee syöttää määrä käyttäen samaa mittayksikköä, jolla myytte kyseistä palvelua edelleen. Jos esimerkiksi syötät jätehuoltolaskua ja meno jaetaan asukkaiden lukumäärän mukaan, syötä ostolaskulla määräksi asukkaiden lukumäärä ja Yhteensä-sarakkeeseen laskun summa. Asunto-osakeyhtiöillä voit syöttää ostolaskuihin vain yhteissumman, et yksikköhintaa. Sen seurauksena ohjelma löytää jätehuoltolaskun hinnan yhtä asukasta kohden ja tallentaa sen nimikkeen tietoihin kenttään “Viimeinen ostohinta“. Kun olet syöttänyt kululaskut, napsauta toistuvien laskujen luettelossa Tuo hinnat -painiketta. Avautuvassa esikatseluikkunassa näet nimikkeiden ostohinnat. Kyseiset hinnat voidaan tallentaa kaikkien toistuvien laskujen riveille myyntihinnoiksi, joissa vastaava nimike esiintyy. Tämän pitäisi varmistaa menojen jakaminen huoneistojen omistajien kesken. Mikäli et halua siirtää kaikkia esikatseluikkunassa näkyviä hintoja laskuille, poista valintamerkki kyseisen rivin edestä. Esikatseluikkunassa voit tarvittaessa muuttaa hintoja. Hinnat voi myös tallentaa laskuihin useaan otteeseen, mikäli ilmenee, ettei jokin hinta ollut oikein. Myyntilaskujen laatiminen toistuvien laskujen pohjalta Mikäli toistuvien laskujen määrät ja hinnat ovat oikein, laadi niiden perusteella myyntilaskut. Syötä kenttään Mihin asti laskut luodaan (pvm) se päivämäärä, johon asti haluat laatia laskut ja paina Esikatselu-painiketta. Näytöllä näkyvät ne laskut, joita ei ole kyseiseen päivään mennessä laadittu. Avautuvassa ikkunassa voit tarvittaessa poistaa valintamerkin kyseisen laskun edestä, jos et joistain syystä halua laatia kyseistä laskua. Laatiaksesi myyntilaskut paina Laadi laskut -painiketta. Sen seurauksena laaditaan myyntilaskut, jotka näkyvät valikossa Myynnit > Myyntilaskut, samalla toistuvissa laskuissa siirretään automaattisesti eteenpäin seuraavan laskun päivämäärä; loppulukemat tallennetaan alkulukeman paikalle; myyntilaskuissa tallennetaan laskun kausi laskurivien yläpuolella sijaitsevaan kommenttikenttään ja lukemien tiedot tallennetaan laskurivien alla sijaitsevaan kommenttikenttään. Jos haluat seurata esim. yhden huoneiston lukemia, laita myyntilaskujen luettelossa suodatin päälle asiakkaan nimen mukaan ja katso lukemia koskevat tiedot Kommentti laskurivien jälkeen -sarakkeesta. Myyntilaskujen joukkolähetys sähköpostitse / massatulostus Jos olet laatinut yhdellä kertaa paljon myyntilaskuja, voit myös lähettää ne yhdellä kertaa sähköpostitse tai tulostaa ne. Napsauta myyntilaskujen luettelossa (Myynnit > Myyntilaskut) oikeassa yläreunassa olevaa Joukkolähetys-painiketta. Syötä ajanjakso, jolta haluat lähettää laskut ja paina Esikatselu-painiketta. Esikatseluikkunassa näkyvät vain ne laskut, joita ei ole vielä lähetetty ja joiden asiakkaiden tiedoissa on olemassa s-postiosoite.        
Näytä koko artikkeli
23-05-2024 08:19 (Päivitetty 22-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 51 Näytöt
Ohjelma laatii valuuttamääräisistä laskuista ja niiden suorituksista tarvittavat kurssierokirjaukset automaattisesti.   Valuuttamääräinen ostolasku Syötä ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. (Saapuneet verkkolaskut löytyvät valikosta: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut.) Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Ostolaskun tallentamisen jälkeen, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen:   Valuuttamääräinen verkkolasku Verkkolaskut saapuvat ohjelmassa valikkoon: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Jos vastaanotit valuuttamääräisen verkkolaskun, hakee ohjelma automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Tarkista verkkolasku (valitse nimikkeet, tarkista alv ja summa) ja tallenna lasku ostolaskuksi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle. Valuuttamääräinen myyntilasku Syötä myyntilasku ohjelmaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että asiakkaan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna 0%, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: Maksun kirjaus valuuttamääräiseen laskuun Maksun kirjaus manuaalisesti Kun pankin tiliotteella näkyy suoritus laskulle, tulee maksu kirjata valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma oikean pankin kohdalla.  Mikäli kirjaat maksua ostolaskulle, valitse maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja. Jos kirjaat maksua myyntilaskulle, valitse tyypiksi: Asiakas. Valitse oikea Toimittaja tai Asiakas, syötä suorituksen todellinen päivämäärä ja valitse Valuutta-kohtaan oikea valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti syötetyn päivämäärän mukaisen valuuttakurssin. Laita valinta oikean laskun kohdalla ja tarkista, että euromääräinen summa vastaa tiliotteella näkyvää summaa.   Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella näkyvää summaa, laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi.  Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään.   Kun tallennat maksutapahtuman, tekee ohjelma pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen:   Maksun kirjaus tiliotteen sisäänluvussa Mikäli tuot ohjelmaan pankin tiliotetiedostoja (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Tiliotteen sisäänluku), paina tapahtuman rivillä vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse oikea Valuutta, Toimittaja tai Asiakas riippuen onko kyse osto- vai myyntilaskusta ja laita valinta oikean laskun kohdalle. Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella olevaa summaa (eroaa), laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi. Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään. Tallenna ja vahvista tiliotteen rivi. Ohjelma tekee pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen.        
Näytä koko artikkeli
17-05-2024 09:13
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 58 Näytöt
Mikäli yritys on rekisteröitynyt arvonlisäveron erityisjärjestelmään (OSS - One Stop Shop) ja sen tulee ilmoittaa ja maksaa verot arvonlisäveron erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista myynneistä, jokaista maata varten tulee lisätä ohjelmaan oma alv-kantansa valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset > Lisää ALV-kanta. Valitse Arvonlisäveron tyypiksi: “xArvonlisäveron erityisjärjestelmä (OSS)“, Valitse Maa-kenttään vastaava maa, Verokanta-kenttään kyseisessä maassa käytettävä alv-kanta sekä viittaus arvonlisäverolakiin (esim. VerohallintoL (503/2010) 2 § 2 mom.). Klikkaa Lisää uusi -painiketta.   Kun myynnit on kirjattu vastaavien maiden alv-kantoja käyttäen, voidaan OSS-raportti laatia valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus > Raportti muiden EU-maiden verokannoista > Laadi raportti. Ohjelman laatiman OSS-raportin verokauden oletusarvona on neljännesvuosi.   Raportin antamien tietojen perusteella OSS-järjestelmään rekisteröitynyt myyjä voi ilmoittaa ja maksaa OSS-järjestelmän piiriin kuuluvat verot Omaverossa.   OSS-järjestelmän piriin kuuluvien verojen maksukirjaus Passeli Meritissä OSS-järjestelmän piiriin kuuluvien myyntien arvonlisäverot kirjautuvat ohjelmassa tilille 2963 ”Myynnin alv sähköisten palvelujen myynnistä EU:ssa”. Kun maksetaan Verohallinnolle kyseinen arvonlisävero, voidaan maksukirjauksessa käyttää suoraan tiliä 2963 tai siirtää summa ensin pääkirjatositteella ohjelman arvonlisäverovelkatilille 2939 ”Verohallinnolle maksettava alv” tekemällä kirjaus D 2963 K 2939. Silloin maksettava summa näkyy velkana Verohallinnolle samoin kuin esim. kotimaan arvonlisävero.     Tallennusvaiheessa ohjelma antaa huomautuksen, että käytetään myynnin arvonlisäverotiliä, mutta kyseisen varoituksen saa suljettua Sulje-painikkeesta, jotta kirjaus saadaan tehtyä loppuun ja tallennettua.    
Näytä koko artikkeli
16-05-2024 12:43 (Päivitetty 16-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 37 Näytöt
Mittayksiköiden muunnokset   Mittayksiköiden muunnoksia voidaan käyttää Passeli Meritin Premium -versiossa. Muunnokset voidaan lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Lisää muunnosten taulukkoon mittayksiköiden väliset suhteet: Vaihtoehtoinen mittayksikkö = suhdeluku * perusmittayksikkö. Perusmittayksiköksi otetaan nimikkeen tietoihin valittu mittayksikkö. Esimerkki. Jos ohjelmassa on perusmittayksikkönä kg, mutta halutaan lisätä muunnos grammoina, muunnos lisätään ohjelman valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset Lisää uusi painikkeella. Syötä uusi mittayksikkö g (vaihtoehtoinen mittayksikkö -kenttään) ja paina Lisää uusi painiketta. Syötä yksikön nimi myös monikossa sekä halutessasi myös muilla kielillä.   Paina: Lisää uusi. Valitse vaihtoehtoiseksi mittayksiköksi g ja perusmittayksiköksi kg. Syötä suhdeluvuksi 0,001 (eli g = 0,001 kg).   Paina: Lisää uusi.   Samalla periaatteella voidaan muuntaa esim. metri senttimetreiksi, tonni 1000 kg:ksi, kori 24 pulloksi jne. Kun ohjelmaan syötetään ostolasku käyttämällä vaihtoehtoista mittayksikköä, nimikkeelle lasketaan automaattisesti varastohinta perusmittayksikössä. Jotta voidaan tehdä myyntilaskuja molemmilla mittayksiköillä (vaihtoehtoisilla ja perusmittayksiköillä), suosittelemme syöttämään myyntihintojen taulukkoon myyntihinnat molemmilla mittayksiköillä (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Silloin ohjelma osaa tarjota myyntilaskuun automaattisesti oikean hinnan.   Kokoonpanojen lisääminen varastonimikkeisiin 1. Varastonimikkeet Syötä ensin kaikki tarvittavat raaka-aineet valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisää varastonimike. Käytä raaka-aineiden nimikkeiden tiedoissa seuraavia tilejä: Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu samaan tuloslaskelman erään kuuluva myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1501 – Aineet ja tarvikkeet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “4003 – Raaka-ainekulut“. Voit lisätä kyseisen tilin tuloslaskelman “Ostot tilikauden aikana“ / “Aine- tarvike- ja tavaraostot“ -erään. 2. Puolivalmisteet ja lopputuotteet Ennen kokoonpanojen syöttämistä ohjelmaan kannattaa lisätä mittayksiköiden muunnokset valikkoon Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Jos esimerkiksi ostatte raaka-aineita kiloina (kg), mutta kokoonpanossa (reseptissä) haluatte käyttää grammoja (g), tulee ohjelmaan lisätä vastaava muunnos. Mikäli kokoonpanoissa (resepteissä) halutaan käyttää puolivalmisteita, jotta olisi helpompi koota lopputuotteita, tulee varastonimikeluetteloon lisätä ennen valmistuotteiden syöttämistä puolivalmisteet. Esimerkki. Puolivalmiste on piirakkataikina ja lopputuote “Lihapiiras“ tai “Kinkkupiiras“, jossa käytetään samaa piirakkataikinaa. Lisää puolivalmisteen nimike valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisäävarastonimike. Käytä varastonimikkeissä, joihin on lisätty kokoonpanoja (reseptit), seuraavia tilejä:   Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu itse lisäämäsi myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1521 – Valmiit tuotteet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ tai muu samaan tuloslaskelman erään (Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos) itse lisäämäsi tili. Voidaan esim. lisätä tilikarttaan erilliset tilit “Myydyt valmiit tuotteet omakustannushintaan“ ja “Varastoon otetut valmiit tuotteet omakustannushintaan“. Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon – “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ -tiliä tarjotaan oletustilien asetuksista. Eli oletustilien asetuksissa tulee olla valittu “Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon“ -kenttään tili “Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“. Valmiin tuotteen varastoontulon tili näkyy varastonimikkeen tiedoissa silloin, kun nimikkeeseen on lisätty lopputuotteeseen tarvittavat ainesosat. Erilaiset kokoonpanot lisätään varastonimikkeen tiedoissa Lisää kokoonpano -linkin kautta. Ainesosiksi voidaan valita sekä ns. puolivalmisteita (kokoonpanoja) että tavallisia varastonimikkeitä. Valitse ainesosalle tarvittaessa vaihtoehtoinen mittayksikkö. Nimikeluetteloon on lisätty sarake, josta näkee mitkä nimikkeet ovat kokoonpanoja ja mitkä eivät.   Lisää samalla tavalla oma nimikkeensä myös lopputuotteelle. Esimerkiksi Lihapiirakka. Lisää lopputuotteelle resepti (kokoonpano) painamalla: Lisää kokoonpano   Raaka-aineiden osto   Kun ostat raaka-aineita varastoon, lisää ne ostolaskuina, jolloin varaston arvo päivittyy automaattisesti. Syötä ostolaskut valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Käytä laskuriveillä varastonimikkeitä. Kun lasku on lisätty, näet varastosta löytyvät tuotteet ja niiden määrät varastoraportilla: Varasto > Varastoraportti. Lopputuotteiden lisääminen varastoon   Lisää lopputuotteet varastoon varastotapahtumana valikossa: Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma. Valitse tositteen tyypiksi: “Tuotteen kokoonpano“ Valitse tositteen riveille aiemmin nimikeluetteloon lisätyt kokoonpanot. Riveille lisätään automaattisesti myös ainesosat, jotka sisältyvät kokoonpanoon ja jotka kirjataan tositetta tallennettaessa automaattisesti varastosta kuluksi. Jos lopputuotteeseen on käytetty myös puolivalmisteita, varastotapahtuman riveillä esitetään myös kyseisten tuotteiden ainesosat. Siten lopputuotetta varastoon lisättäessä kirjataan varastosta kuluksi aina ns. “alimman tason“ ainesosat, jotka eivät ole itse kokoonpanoja. Puolivalmisteita eli kokoonpanoja, jotka sisältyvät jonkun toisen tuotenimikkeen kokoonpanoon, ei ole mahdollista ottaa varastoon, sillä puolivalmisteen ainesosat kirjataan varastosta kuluksi aina silloin, kun valmis tuotanto otetaan varastoon. On mahdollista tarvittaessa muuttaa kokoonpanojen määriä sekä lisätä lisärivejä (eli täydentää reseptiä). Nimikkeen tiedoissa kokoonpanoa (reseptiä) ei tällöin muuteta. Mikäli jotain ainesosaa tai puolivalmistetta ei sillä kertaa käytetä kokoonpanossa, määräksi syötetään 0. Nimikkeen tiedoissa määriteltyjä ainesosia ei saa poistaa varastotapahtuman riveiltä. Mikäli kokoonpanoa varastoon siirrettäessä ei varastossa ole riittävästi ainesosia, ohjelmassa näkyy kyseinen määrä punaisena. Se on käyttäjälle merkki siitä, mutta tosite voidaan silti tallentaa. Kun puuttuvat määrät syötetään ohjelmaan myöhemmin, varaston omakustannushintaa uudelleen laskettaessa löydetään lopputuotteelle uusi omakustannushinta. Tee tuotteiden omakustannusarvon uudelleen laskenta valikossa: Varasto > Omakustannusarvon uudelleen laskenta. Jos käyttäjä muuttaa varastotapahtumassa varastoon siirrettävien lopputuotteiden määriä, myösainesosien määrät lasketaan automaattisesti uudelleen. Mutta jos käyttäjä itse muuttaa itse käsin ainesosien määriä (esimerkiksi jos reseptiä on muutettu väliaikaisesti), kyseisen kokoonpanon määriä muutettaessa lasketaan ainesosien määrät uudelleen käyttäjän muuttamien määrien mukaan, ei siis nimikkeen tiedoissa määritellyn kokoonpanon mukaan. Varastomäärän uudelleenlaskenta kannattaa tehdä vähintään kerran kuussa valikossa: Varasto > Varastomäärän uudelleenlaskenta. Lopputuotteiden (kokoonpanojen) myynti   Myyntilaskuissa voidaan käyttää nimikkeitä, joihin on lisätty kokoonpanoja. Lopputuotteita myytäessä kirjataan kokoonpanot automaattisesti varastosta pois. Kokoonpanon sisältämiä ainesosia ei kirjata pois varastosta. Pääkirjakirjauksessa löydetään lopputuotteelle omakustannushinta ja myyntitulokirjauksen yhteydessä laaditaan automaattisesti lopputuotteen varastosta otto- kirjaus.    
Näytä koko artikkeli
16-05-2024 09:36 (Päivitetty 16-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 38 Näytöt
(Tavarakohtainen menettely - AVL 79 a ja 79 j §) – varastoon sidottu   1. Nimike   Jokaiselle ostetulle varastoon lisättävälle tavaralle tulee perustaa ohjelmaan oma varastonimikkeensä (Varasto > Nimikkeet, Lisää varastonimike).   Tunnus - Lisää sopiva tunnus, jonka perusteella tunnistat kyseisen tavaran Laji -  Varastotavara Aktiivisuus - Myynti- ja ostolaskuissa Yksikkö -  kpl Myyntitili -  3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali, ALV: 24 % marginaali   Esimerkkinä auto:     2. Ostolaskun tallentaminen Tee aina käytetyn tavaran ostosta ostolasku: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Täytä laskun tiedot ja valitse laskuriville Nimike-kohtaan aiemmin varastoon lisäämäsi tavaran nimike, lisää ostohinta ja Tallenna.   Ohjelma tekee pääkirjaan seuraavan kirjauksen:   D 1531 Varasto K 2760 Ostovelat   Jos maksat tavaran samana päivänä käteisellä, luottokortilla tai suoraan pankkiin, lisää laskulle Maksutapa (Kassa /Luottokorttimaksuvelat/Pankki). Tällöin ohjelma tekee lisäksi kirjauksen: D 2760 Ostovelat K Kassa / Luottokorttimaksuvelat / Pankkitili   Esimerkki: Ostettu käytetty auto 2000 eurolla. Ostolaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1531 Varasto 2000 eur K Pankki 2000 eur   3. Myyntilaskun tallentaminen   Kun sama tavara myydään, laadi uusi myyntilasku (Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku) valitse myyntilaskulle kyseistä tavaraa koskeva varastonimike ja myyntihinta ilman arvonlisäveroa. Ohjelma tekee kaikki tarvittavat kirjaukset ja laskee myyntimarginaalista myynnin arvonlisäveron. Älä rastita ruutua “Summat sis. ALV“.   Esimerkki: Myyty sama auto 3000 eurolla.   Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen:   D Pankki 3000 eur K 3070 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 2000 eur K 3075 Käytetyn tavaran marginaali 806,45 eur K 2931 ALV kotimaan myynnistä 193,55 eur D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2000 eur K 1531 Varasto 2000 eur   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta):   ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.   Marginaalin kirjaus ilman ohjelman varastokirjanpitoa   Pidä oman Excel-taulukon avulla kirjaa käytettyjen tavaroiden ostoista ja myynneistä. Pääkirjaukset tehdään kauden lopussa ohjelmaan. Mikäli kauden aikana on tapahtunut enemmän käytettyjen tavaroiden ostoja kuin myyntejä, tee kirjaukset vasta sitten, kun kumulatiivinen myynti ylittää ostot. Käytettyjen tavaroiden ostot Esimerkki: kuukauden aikana on ostettu käytettyä tavaraa yhteensä 1000 eurolla. Tee kirjaus pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite) ja kirjaa ostettu tavara ostotilille. Valitse summat-kenttään: Ei lasketa ALVia.   D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat K 1900 Kassa (tai pankkitili)     Käytettyjen tavaroiden myynnit    Esimerkki: kuukauden aikana on myyty tavaraa 1248 eurolla (+alv marginaalista eli 48 eur). Tee kirjaus myynnistä kuukauden lopussa pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite). Valitse Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV). Muuta tilien ALV-kannat siten, että vain tilin 3301 ALV-kantana on 24%, ja muissa on valittuna: Ei veronalainen.   K 3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali 24% 248€ K 3300 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 1000€ D 1900 Kassa 1248€     Kun tallennat pääkirjatositteen, muodostuu pääkirjaan seuraavanlainen kirjaus:     Myynnin alv tulostuu Alv-ilmoituksen riville 301 Vero kotimaan myynnistä alv 24%.   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta): ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.        
Näytä koko artikkeli
22-04-2024 09:45
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 759 Näytöt
Pankkiyhteys on tällä hetkellä pilotointivaiheessa pienen asiakasryhmän parissa. Pilotoinnin aikana kerättävän palautteen avulla kehitämme pankkiyhteydestä mahdollisimman toimivan version. Kun kehitystyö on saatu päätökseen, julkaisemme sen kaikkien käyttäjien saataville.   Pankkiyhteyden aktivoinnista ohjeet täällä:   Pankkiyhteyden käyttöönotto    Tietojen siirto pankkiyhteyden kautta on automatisoitu, mikä tarkoittaa, että tiliotteen tilitapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Voit tarkastella näitä tilitapahtumia seuraavasti:   Napsauta ensin "Maksutapahtumat". Valitse sitten alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".     Tilitapahtumien kohdistaminen   Kun viitenumero ja laskun summa täsmäävät, pankkitapahtuma kohdistetaan automaattisesti. Jos viitenumero täsmää, mutta pankkitapahtuman summa poikkeaa laskun summasta, pankkitapahtuma siirtyy Hyväksy-tilaan. Hyväksy-tilassa käyttäjän tulee vahvistaa, että tapahtuma on alustavasti kohdistettu oikeaan laskuun.     Manuaalinen käsittely   Mikäli pankkitapahtumat eivät ole kohdistuneet automaattisesti, pääset kohdistamaan tapahtumia klikkaamalla suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.     Tämän jälkeen pääset valitsemaan pankkitapahtuman tyypin:     Pankkitapahtuman liittyessä osto- tai myyntilaskuun, tulee pankkitapahtuman tyypin jälkeen valita vielä kyseinen kyseinen lasku, jonka jälkeen ohjelma vielä varmistaa, että haluatko tehdä kohdistuksen kyseiseen laskuun.   Jos tapahtumaan ei liity laskua, voit tiliöidä summan valitsemalla pankkitapahtuman tyypiksi Muut tulot/menot. Valitse tämän jälkeen sopivat kirjanpidot tilit tiliöintiin ja tallenna.   Kohdistetut pankkitapahtumat   Kohdistetut pankkitapahtumat näkyvät vihreällä tekstillä kirjoitettuna Kohdistettu. Klikkaamalla pankkitapahtuman riviä saa esiin esimerkiksi tositteen numeron ja painikkeen, jolla voi tarvittaessa Perua Kohdistuksen.     Kohdistettu suoritus näkyy esimerkiksi myyntilaskulla näin:  Sinistä linkkiä klikkaamalla näet maksusta tarkempia tietoja.    
Näytä koko artikkeli
05-04-2024 12:41 (Päivitetty 05-04-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 225 Näytöt
Pankkiyhteys on tällä hetkellä pilotointivaiheessa pienen asiakasryhmän parissa. Pilotoinnin aikana kerättävän palautteen avulla kehitämme pankkiyhteydestä mahdollisimman toimivan version. Kun kehitystyö on saatu päätökseen, julkaisemme sen kaikkien käyttäjien saataville.   Pankkiyhteys on olennainen osa modernia kirjanpitoa, ja sen käyttö kirjanpito-ohjelmassa tarjoaa lukuisia etuja. Pankkiyhteyden avulla voit automatisoida ja tehostaa taloushallinnon prosesseja, mikä säästää aikaa ja vähentää inhimillisen virheen riskiä. Tiliotteiden automaattinen nouto Pankkitapahtumiin on mahdollista pankkiyhteyden avulla.   Pankkikohtaiset ohjeet: Nordea: 1. Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys.      2. Klikkaa Aktivoi Open Banking yhteys.     3. Klikkaa Aktivoi pankkiyhteys, jonka jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiisi tunnistautumaan. Noudata pankin ohjeita. 4. Tunnistaudu pankkiin.  5. Valitse pankkitili, jonka tapahtumat haluat noudettavan ohjelmaan ja klikkaa Jatka, jolloin siirryt takaisin Passeli Merittiin.     Pankkiyhteys on nyt aktivoitu!  Tapahtumia noudatetaan automaattisesti tunnin välein siitä päivästä lähtien, kun pankkiyhteys on aktivoitu.              
Näytä koko artikkeli
05-04-2024 08:46 (Päivitetty 04-04-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 140 Näytöt
https://www.youtube.com/watch?v=smukYUaMNxY
Näytä koko artikkeli
25-03-2024 14:50
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 155 Näytöt
 https://www.youtube.com/watch?v=vXbLugubhvs  
Näytä koko artikkeli
25-03-2024 14:41 (Päivitetty 25-03-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 203 Näytöt
Pankki- ja luottokorttimaksut myyntilaskuilla   Jos yritys syöttää myyntinsä ohjelmaan myyntilaskuina ja asiakas maksaa nämä laskut pankki- tai luottokortilla, tulee ensin tehdä muutoksia ko. kirjanpidon saamistilien asetuksissa.   Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Avaa Luottokorttisaamiset- ja/tai Pankkikorttisaamiset -tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään myyntilaskuissa.        Tallenna   Laadi sitten myyntilasku tavalliseen tapaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskulle tarvittavat tiedot, tarkista alv ja laskun summa.    Paina Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi Pankkikorttisaamiset tai Luottokorttisaamiset. Syötä päivämäärä ja koko laskun summa. Tallenna lasku.       Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen laskurivillä määritellylle tulotilille sekä taseen saamistilille sen mukaan, mikä tili maksutavassa on valittuna. Esimerkiksi: D Saamistili, K Tulotili.   Pankki- ja luottokorttimaksut kassaraportista   Mikäli kirjaat myynnit esim. kassaraportista voit syöttää ne pääkirjatositteena valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi esim. kuun viimeinen päivä (jos kirjaat myynnit kerran kuussa). Kirjoita haluamasi selite, esim. Tammikuun kassaraportti. Ja vaihda Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV) tai Summat nettohintaisina (ilman ALVia) riippuen siitä syötätkö summat alvillisina vai ilman alvia.   Valitse ensimmäiselle riville käyttämäsi myyntitili, esim. Myynti alv 24%. Syötä Kredit-puolelle kassaraportit kokonaismyynnit. Tarkista alv. (Jos sinulla on useampi alv-kanta, laadi jokaiselle oma rivinsä ja käytä oikeaa myyntitiliä ja alv-kantaa.) Lisää rivi ja valitse tiliksi: Pankkikorttisaamiset tai Luottokorttisaamiset, syötä Debet-puolelle raportin ilmoittamat summat. Mikäli raportissasi on myös käteismaksuja voit lisätä niille oma rivinsä, valita tiliksi Kassan ja syöttää summan Debet-puolelle. Pääkirjatositteen Debet- ja Kredit-puolien tul mennä tasan. Tallenna Kun tosite on tallennettu, tekee ohjelma kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Pankki- ja luottokorttimaksujen tilitys   Kun palveluntarjoaja (esim. Nets, Paytrail tms.) tilittää maksun pankkitilillesi tee kirjaus maksutapahtumana valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksutapahtuman tyypiksi: Muu tulo ja syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu on saapunut tilille. Valitse ensimmäiselle riville tiliksi aiemmin käyttämäsi pankkikorttisaamiset- tai luottokorttisaamiset-tili, ja syötä summaksi tilitysraportilla näkyvä BRUTTOsumma. Lisää uusi rivi ja valitse tiliksi sopiva kulutili palveluntarjoajan veloittamille käsittelymaksuille ja provisioille, syötä miinusmerkki Määrä-kenttään ykkösen eteen ja syötä veloitetun provision määrä A-hinta-kenttään. Tarkista alv ja tarkista, että loppusumma (palveluntarjoajan tilittämä NETTOsumma) on sama summa, joka näkyy tiliotteella.    Tallenna. Ohjelma tekee kirjauksen pääkirjaan, jolla se vähentää bruttosumman verran taseen saatavatiliä, lisää palveluntarjoajan veloittamat kulut tuloslaskelman kulutilille ja kirjaa tiliotteella näkyvän nettosumman pankkitilille.   Pankki- ja luottokorttiostot Ostot yrityksen pankkikortilla   Syötä pankkikortilla maksetut ostot ohjelmaan ostolaskuina. Älä kirjaa laskua maksetuksi vielä tässä vaiheessa.   Kohdista maksu ostolaskuihin valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma, kun syötät tiliotteen tapahtumia (ks. ohje: Maksutapahtumat). Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, toimittajaksi ko. toimittaja ja ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalla.   Tallenna Voit kirjata yrityksen pankkikortilla ostetut ostot myös suoraan tiliotteelta maksutapahtumista. Valitse tällöin maksutapahtuman tyypiksi: Muu meno, syötä päivämäärä ja valitse oikea kulutili. Syötä summa, tarkista alv ja Tallenna maksu. Tällöin näitä kuluja ei syötetä enää erikseen ostolaskuina. Liitä skannatut kuitit silloin liitteiksi maksutapahtumiin.   Ostot luottokortilla   Luottokortilla maksettujen ostojen kirjaamiseen on ohjelmassa kaksi tapaa. Kulukuitit voi lisätä ohjelmaan sitä mukaa kun niitä syntyy, tai ne voi kirjata kerran kuussa luottokorttiyhtiön laskun avulla. 1. Kulujen kirjaus kuiteittain Tee ensin muutos tilikartan tiliin: Luottokorttimaksuvelat. Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Avaa Luottokorttimaksuvelat-tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään ostolaskuissa. Tallenna. Syötä kulut normaalisti ostolaskuina ja paina Kirjaa maksu -painiketta. Valitse maksutavaksi Luottokorttimaksuvelat-tili, syötä päivämäärä ja summa. Tallenna ostolasku.      Liitä laskulle skannatut kuitit, jotta ne pysyvät tallessa eikä niitä tarvitse säilyttää mapeissa paperiversioina. Saat liitettyä kuitit raahaamalla ne hiirellä laskun päälle tai painamalla laskulla yläoikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Jos liität laskulle useamman tiedoston, valitse ne kaikki kerralla painamalla samalla shift- tai ctrl-näppäintä.    Kun luottokorttiyhtiö lähettää laskun, lisää se ohjelmaan ostolaskuna. Kirjaa laskulla näkyvät summat Luottokorttimaksuvelat-tilille ja valitse alv-kannaksi: Ei veronalainen. (Kulujen alv on vähennetty jo ostolaskuilla, joilla syötit kuitit ohjelmaan.) Jos laskulla on veloitettu luottokorttiyhtiön kuluja, lisää niille oma laskurivinsä ja kirjaa ne Pankkikulut tai Rahoituskulut tms. sopivalle tilikartastasi löytyvälle tilille.     Tallenna lasku. Kun maksat luottokorttiyhtiön laskun ja suoritus näkyy pankin tiliotteella, kohdista maksu laskulle valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksun tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi ko. luottokorttiyhtiö. Syötä maksun todellinen päivämäärä. Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta. Tallenna.   2. Kulujen kirjaus kerran kuussa Jos haluat kirjata kulut kerran kuussa, kun saat luottokorttiyhtiön laskun, säilytä kuitit ja syötä luottokorttiyhtiön lasku ohjelmaan ostolaskuna. Lisää laskulle tarvittava määrä rivejä.     Tallenna lasku. Liitä laskulle skannatut kuitit, jotta ne pysyvät tallessa eikä niitä tarvitse säilyttää mapeissa paperiversioina. Saat liitettyä kuitit raahaamalla ne hiirellä laskun päälle tai painamalla laskulla yläoikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Jos liität laskulle useamman tiedoston, valitse ne kaikki kerralla painamalla samalla shift- tai ctrl-näppäintä.  Kun maksat luottokorttiyhtiön laskun ja suoritus näkyy pankin tiliotteella, kohdista maksu laskulle valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksun tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi ko. luottokorttiyhtiö. Syötä maksun todellinen päivämäärä. Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta.     Tallenna            
Näytä koko artikkeli
09-02-2024 09:05
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 308 Näytöt
Valikossa Maksutapahtumat kirjataan kaikki pankkitilien (tiliotteen mukaisesti) ja kassojen kautta tapahtuvat maksutapahtumat, esim. myyntilaskujen suoritukset pankkiin ja pankin kautta suoritetut ostolaskujen maksut.   Maksutapahtumat-valikossa kirjataan myös arvonlisäveron, sosiaaliturvamaksuvelan ja ennakonpidätysvelan maksut (älä kirjaa verovelkojen tai -saamisten maksuja pääkirjatositteella!), pankin palvelumaksut, lainojen lyhennyserät, palkkojen maksut, käteisen siirtäminen kassasta pankkiin ja päinvastoin yms.     Pankki- ja kassatapahtumien kirjaukset   Uuden pankkitapahtuman kirjaamiseksi valitse Maksutapahtumat > Maksutapahtumat. Paina kyseisen pankin tai kassan kohdalta Lisää maksutapahtuma -painiketta. Kirjaa kassatapahtuma samoin, mutta paina Lisää maksutapahtuma ko. Kassan kohdalta.       Valitse Maksutapahtuman tyypiksi: Asiakas kun kohdistat tilille tulleen rahan myyntilaskulle. Voit valita Asiakkaat-kenttään oikean asiakkaan nimen ja näet kaikki ko. asiakkaan kirjauspäivänä maksamatta olevat myyntilaskut, jolloin voit kirjata suorituksen ko. laskulle ja pankkiin. Toimittaja kun kohdistat tililtä lähteneen rahan ostolaskulle. Voit valita toimittajaksi oikean toimittajan nimen ja näet ikkunassa kaikki kirjauspäivänä ko. toimittajalle maksamatta olevat ostolaskut, jolloin voit kirjata maksun ko. toimittajan laskulle ja pois pankista. Huom! Maksutapahtuman tyypiksi valitaan Toimittaja myös silloin, kun maksetaan arvonlisävero (myös, kun Verohallinto on maksanut saatavia), sosiaaliturvamaksuvelka tai ennakonpidätysvelka.   Muu tulo kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko.   Muu meno kun tililtä lähteneeseen rahaan ei liity ostolaskua tai verovelkaa/saamista, esim. pankin veloittamat kulut.     Myyntilaskun suorituksen kirjaaminen     Kun tiliotteella näkyy, että asiakas on maksanut tilille myyntilaskun, lisää uusi maksutapahtuma pankkiin ja valitse maksutapahtuman tyypiksi Asiakas. Voit kirjata maksun kassaan samalla tavalla. Syötä pankkitapahtuman oikea Päivämäärä. Tosite – Tähän kohtaan voit halutessasi lisätä oman tunnisteesi suoritukselle. Valuutta – Valitse valuutta, jos myyntilasku on laadittu muussa valuutassa kuin euroissa. Näet silloin vain ko. valuutassa kirjatut myyntilaskut. Asiakkaat – Voit valita oikean asiakkaan ja näet listattuna vain ko. asiakkaalle tuona päivänä avoinna olevat laskut. Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta ja tallenna. Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Pankki/Kassa, K Myyntisaamiset Jos asiakas on maksanut vain osan laskusta, syötä Summa-kenttään maksettu summa ja paina Enter. Ohjelma laskee automaattisesti maksamatta jäävän saamisen ja ilmoittaa sen Maksamatta-kentässä. Ko. summa jää vielä myyntisaamisiin ja reskontraan. Tallenna Ostolaskun maksun kirjaaminen   Jos pankkitililtä (tai kassasta) on maksettu ostolasku tai Verohallinnon maksu, valitse Maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja.   Syötä pankki/kassatapahtuman oikea Päivämäärä. Tosite  – Tähän kohtaan voit halutessasi lisätä oman tunnistetietosi. Valuutta – Valitse valuutta, jos maksat ostolaskuja, joissa on jokin muu valuutta kuin eurot. Näet silloin listalla vain ko. valuutassa kirjatut ostolaskut. Toimittajat – Voit valita oikean toimittajan ja näet listattuna vain ko. toimittajalle tuona päivänä avoinna olevat laskut. Jos maksat Verohallinnon maksuja, valitse toimittajaksi Verohallinto. Klikkaa valintaruutu oikean laskun kohdalta ja tallenna. Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Ostovelat, K Pankkitili/Kassa   Mikäli ostolaskusta on maksettu vain osa, syötä Summa-kenttään todellisuudessa maksettu summa ja paina Enter.  Ohjelma laskee automaattisesti maksamatta jäävän ostovelan ja ilmoittaa sen Maksamatta-kentässä. Ko. summa jää vielä ostovelkoihin ja reskontraan. Huom! Verohallinnolle maksettavat ja Verohallinnolta saatavat summat kirjataan valitsemalla maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi valitaan Verohallinto!  Näet tällöin kaikki ko. päivänä Verohallinnolle maksamatta olevat verot (alv, sotu ja ennakonpidätys) ja maksut sekä Verohallinnolta saatavat summat (alv-palautus, hyvityskorot). Katso tarkemmat ohjeet Verohallinnon maksujen kirjaamisesta: Arvonlisäveron ja verotilin käsittely Passeli Meritissä  Ennakkoverot ja muut kuin alv, sotu ja ennakonpidätysmaksut, kirjataan valitsemalla maksutapahtuman tyypiksi Muu meno. Muun tulon kirjaaminen   Mikäli tilille tai kassaan tulleeseen suoritukseen ei liity myyntilaskua, valitse maksutapahtuman tyypiksi Muu tulo.   Syötä päivämääräksi oikea maksupäivä, anna halutessasi oma tunnistetietosi Tosite-kenttään ja valitse tuloon liittyvä oikea kirjanpitotili.  Syötä määrä ja summa (a-hinta-kenttään). Tarkista mahdollinen alv-kanta ja alv-summa. Tallenna Tallennuksen jälkeen, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Pankkitili/Kassa, K Tulotili.  Muun menon kirjaaminen Jos tililtä maksettuun kuluun ei liity ohjelmaan syötettyä laskua tai kuluraporttia, valitse maksutapahtuman tyypiksi Muu meno.   Syötä päivämääräksi oikea maksupäivä, anna halutessasi oma tunnistetietosi Tosite-kenttään ja valitse maksuun liittyvä oikea kirjanpitotili.  Syötä määrä ja summa (a-hinta). Tarkista mahdollinen alv-kanta ja -summa. Tallenna Tallennuksen jälkeen, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Kulutili, Pankkitili/Kassa. Ennakkomaksut Maksutapahtuman Ennakkomaksu-kenttään lisätään toimittajalle tehty ennakkomaksu tai asiakkaan suorittama ennakkomaksu, joista ei ole laadittu ennakkomaksulaskua (laskua ei löydy maksamattomien laskujen luettelosta).   Kun maksutapahtuma tallennetaan, ohjelma kirjaa ennakkomaksun tilille, joka on merkitty oletustilitiedoissa asiakkaan/toimittajan ennakkomaksutiliksi. Mikäli kirjaat asiakkaan maksaman ennakkomaksun Ennakkomaksu-kohtaan (Maksutapahtuman tyyppi: Asiakas), ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Pankki, K 2750 Saadut ennakot Mikäli kirjaat toimittajalle maksetun ennakkomaksun Ennakkomaksu-kohtaan (Maksutapahtuman tyyppi: Toimittaja), ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1551 Ennakkomaksut, K Pankki Voit lisätä ennakkomaksuja myös Kassan maksutapahtumista. Ennakkomaksun kohdistus laskuun Mikäli ohjelmaan lisätään myöhemmin saman toimittajan tai asiakkaan lasku, jonka maksu kuitataan em. ennakkomaksulla, tulee ennakkomaksu kohdistaa laskuun valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Ostovelan/Myyntisaamisen kuittaus.         Tallennettuja pankki- ja kassatapahtumia voi katsella valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Maksuluettelo (ko. pankin tai kassan kohdalla)   Maksuluettelo-valikoista voidaan katsella kaikkia pankki- ja kassatapahtumia, myös Ostovelkojen/Myyntisaamisten kuittauksia ja Verojen kuittauksia. Löydät maksuluettelosta nopeasti tarvitsemasi maksun käyttämällä eri järjestyksiä (paina sarakeotsikkokenttää) ja suodattimia (paina suurennuslasin kuvaketta sarakeotsikon vieressä).   Käytä maksutapahtuman korjaamiseksi Muuta-painiketta. Maksutapahtumaa ei voi korjata, jos se sijaitsee ei-aktiivisella tilikaudella. Tilikausi tulee tällöin aktivoida valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikaudet.   Poistaaksesi maksutapahtuman, paina maksutapahtumien ikkunan yläosassa olevaa punaista Poista-painiketta. Huom.! Jos poistat maksutapahtuman kokonaan, ohjelma ei anna käyttää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan PA-tositenumerointiin tulee aukko.        
Näytä koko artikkeli
09-02-2024 07:55
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 805 Näytöt
Myyntihinnat   Myyntihintoja ja alennuksia voi syöttää ohjelmaan:   valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset myyntinimikkeen tiedoissa tai  asiakkaan tiedoissa. Ennen myyntihintojen ja alennusten lisäämistä, tulee määritellä Asiakasryhmät. Tämän pääset tekemään valikossa Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät. Asiakkaat tulee tämän jälkeen luokitella näiden ryhmien mukaisesti.     Myyntihinnat-taulukkoon voidaan syöttää tuotteiden hinta, joka on määritelty tietylle asiakkaalle, asiakasryhmälle tai kampanjalle. Lisäksi on mahdollista asettaa aikaväli, jolloin vastaavaa hintaa käytetään laskulla. On myös mahdollista määritellä, voidaanko kyseisestä hinnasta myöntää alennuksia tai onko se lopullinen myyntihinta.   Mikäli myyntihintojen taulukossa ei ole määritelty hintaa eikä myöskään alennusten taulukossa määritelty alennuksia, otetaan myyntilaskuun hinta ja mahdollinen alennus myyntinimikkeen tiedoista.   Kohderyhmät   Jos kohderyhmäksi valitaan “Asiakasryhmä“, tulee “Nimi“-sarakkeessa valita asiakasryhmän nimi. Asiakasryhmä tulee olla lisätty etukäteen ohjelman valikkoon Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät ja asiakasryhmä tulee olla määritelty asiakkaan tiedoissa.   Jos kohderyhmäksi on valittu “Asiakas“, tulee “Nimi“-sarakkeessa olla asiakkaan nimi oikeassa muodossa eli sen tulee olla täsmälleen sama kuin ohjelmassa oleva asiakkaan nimi. Nimike tunnistetaan nimikkeen tunnuksen mukaan, joten nimikkeen tunnuksen tulee olla sama kuin ohjelmassa oleva nimikkeen koodi. Nimikkeen nimi on informatiivinen ja sitä ei ole pakko täyttää.   Jos kohderyhmäksi on valittu “Kampanjat“, valitaan Myyntinimike, jota kampanja  koskee.     Päivämäärät   Taulukossa on myös mahdollista määritellä hintojen ja alennusten alkamis- ja päättymispäivä. Jos hinnan voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, jätä alkamis- ja päättymispäivä tyhjäksi. Jos haluat soveltaa hintaa jonain tiettynä ajankohtana, syötä alkamis- ja päättymispäivä. Kampanjoihin on aina määriteltävä aloitus- ja lopetuspäivä.   Esimerkki: jos yrityksessä on käytössä tukkuhinnat ja vähittäishinnat, suosittelemme syöttämään vähittäishinnat suoraan nimikkeen tietoihin ja tukkuhinnat myyntihintojen taulukkoon (molemmat hinnat voidaan syöttää myös myyntihintojen taulukkoon).    Lisää ensin asiakasryhmät (Tukkumyynti ja Vähittäismyynti) valikossa Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät ja ryhmittele asiakkaat ryhmiin asiakkaiden tiedoissa.   Avaa sitten Myyntihinnat ja lisää rivi. Valitse myyntihintojen taulukossa kohderyhmäksi “Asiakasryhmä“, asiakasryhmäksi valitse “Tukkumyynti“, valitse nimike ja syötä siihen kyseiselle asiakasryhmälle määritelty hinta. Lisää tukkuasiakkaille asiakastietoihin asiakasryhmäksi “Tukkumyynti“.   Jos myyntihintojen taulukossa on esitetty lopulliset hinnat, joihin alennuksia ei enää myönnetä, ota rasti pois sarakkeesta “Alennus sallittu“.   Myyntihintojen sisäänluku   Jos myyntihintoja on paljon, voidaan hinnat tuoda ohjelmaan Excel-taulukosta. Myyntihinnat saat tuotua klikkaamalla painiketta Myyntihintojen siirto. Tämän jälkeen valitse hinnastoa koskeva tiedosto koneeltasi. Tuotujen rivien lisäksi voidaan hinnastoa täydentää juoksevasti lisäämällä seuraaville riveille uusia myyntihintoja asiakkaittain, asiakasryhmittäin tai kampanjoina. Myyntihintojen muuttamisen tai täydentämisen jälkeen paina Tallenna.   Voit tallentaa ohjelmassa olevan hinnaston Excel-muotoon klikkaamalla raportissa olevaa Excel-kuvaketta.   Hinnaston muokkaus   Ne rivit, joita myyntihintojen taulukossa ei enää tarvita, voidaan poistaa riveittäin klikkaamalla rivien päässä olevaa rastia. Hinnastoa päivittäessäsi poista olemassa olevat rivit klikkaamalla Poista kaikki rivit ja tuo Excel-tiedostosta ohjelmaan uusi hinnasto. Uuden hinnaston tuontitiedoston saat tallentaessasi vanhan hinnaston Exceliin. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla Excelissä samat kuin myyntihintojen taulukon otsikot: Kohderyhmä, Nimi, Tunnus, Nimikkeen nimi, A-hinta, Valuutta, Alennus sallittu, Alku, Päättymispäivä, Yksikkö.     Alennukset   Konkreettisten hinnastojen (jos niitä käytetään yrityksessä) lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön alennukset valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset > Alennukset.   Alennusten taulukossa voidaan määritellä alennuksia asiakkaille/asiakasryhmille sekä nimikkeille/nimikeryhmille. Kun kohderyhmäksi on valittu ”Kampanjat”, voidaan lisätä alennuskampanjoita kaikille asiakkaille. Kampanjoissa tulee olla aina määritelty alkamis- ja päättymispäivä.   Jos alennuksen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, jätä alkamis- ja päättymispäivä tyhjäksi. Jos haluat soveltaa alennusta jonain tiettynä ajankohtana, syötä alkamis- ja päättymispäivä. Mikäli alennusten taulukossa ei ole määritelty alennuksia ja hintataulukossa on sallittu nimikkeiden alennukset, otetaan alennus myyntilaskuun myyntinimikkeen tiedoista.       Alennustaulukon muokkaaminen   Alennustaulukko voidaan tallentaa Exceliin klikkaamalla raportissa Excel-painiketta.   Kaikki tehdyt muutokset tulee tallentaa uusien alennusten tai kampanjoiden lisäämisen jälkeen painamalla Tallenna-painiketta. Alennusrivit, joita ei enää tarvita, voidaan poistaa rivi kerrallaan klikkaamalla rivin päässä olevaa roskakori-painiketta. Kaikki rivit voidaan poistaa yhdellä kertaa klikkaamalla Poista kaikki rivit-painiketta.   Hintojen ja alennusten siirtyminen laskuihin   Myyntihintoja tai alennuksia voidaan lisätä asiakkaan tietoihin (Myynnit > Asiakkaat) ja nimikkeen tietoihin (Myynnit > Nimikkeet) klikkaamalla Myyntihinnat tai Alennukset. Jos asiakkaalle tai nimikkeelle on lisätty jo aikaisemmin myyntihintoja tai alennuksia, näkyvät myyntihintojen ja alennusten tiedoissa kyseiselle konkreettiselle asiakkaalle/nimikkeelle voimassaolevat aikaisemmat hinnastot ja alennukset. Mikäli hintojen/alennusten taulukossa on kampanjoita, käytetään laskuilla ensisijaisesti kyseisen kampanjan hintoja tai alennuksia. Jos hintojen/alennusten taulukossa on samalla asiakkaalla/asiakasryhmällä päällekkäisiä hintoja, otetaan myyntilaskuun ensisijaisesti asiakkaalle määritelty hinta. Jos alennusten taulukossa on samalle nimikkeelle/nimikeryhmälle päällekkäisiä alennuksia, otetaan myyntilaskuun ensisijaisesti nimikkeelle määriteltyjen alennusten mukainen hinta.   Jos ohjelmassa on samalla kaudella päällekkäisiä hintoja tai alennuksia, käytetään myyntilaskussa lyhyemmän ajanjakson hintoja tai alennuksia.   Esimerkki: Jos yhdelle asiakasryhmälle on määritelty kaksi hintaa: 1.1.2020–31.12.2020 ja 1.2.2020–8.2.2020 ja myyntilaskun päivämäärä on 1.2.2020, otetaan laskuun lyhyemmän ajanjakson hinta, eli kaudella 1.2.2020–8.2.2020 voimassa oleva hinta.   Myyntilaskua kopioitaessa laskun rivien myyntihintoja ei päivitetä viimeisimmän voimassaolevan hinnan mukaan. Eli uudelle laskulle otetaan ne hinnat, jotka ovat kopioitavassa laskussa.   Myyntilaskujen laadinta toistuvien laskujen pohjalta   Myyntihintojen ja alennusten tietoja voidaan käyttää laadittaessa myyntilaskuja toistuvien laskujen kautta (Pro- ja Premium-versioissa). Vastaava asetus tulee tehdä etukäteen valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset. Määrittele otetaanko hinta myyntilaskuun toistuvassa laskussa olevan hinnan mukaan vai myyntihintojen ja alennusten taulukosta.    
Näytä koko artikkeli
22-01-2024 07:04
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 156 Näytöt
Kaikki myyntilaskut, myös tavara- ja palvelumyynnit muihin EU-maihin, lisätään valikosta Myynnit > Myyntilaskut.   Laadittaessa myyntilaskua toiseen EU-valtioon on tärkeää muistaa, että tietoihin on lisätty oikea maa ja asiakkaan arvonlisäverotunniste. Laskun riveille valitaan sopiva nimike ja alv-kannaksi 0 %.   Euroopan unionin sisäisten myyntilaskujen laadinnassa voidaan käyttää ohjelmasta valmiiksi löytyviä nimikkeitä EU-maat palvelu (kirjanpitotili 3340 Yhteisöpalvelumyynti) tai EU-maat tav (kirjanpitotili 3360 tai 3300 Yhteisötavaramyynti muut EU-maat). Myös muita tavara- tai palvelunimikkeitä voi käyttää. Kyseisissä nimikkeissä arvonlisäverokanta on 0 %.   Mikäli haluat tulostaa laskun englannin, ruotsin- tai vironkielisenä, valitse asiakkaan tiedoissa myyntilaskun kieleksi vastaava kieli.   Tavaran myynti muuhun EU-maahan   Tavaroiden myynnistä tehdään myyntilasku ja myyntilaskun nimikkeeksi valitaan EU-maat, tav (Yhteisötavaramyynti) tai jokin muu tavaranimike. Alv-kannaksi tulee valita 0 %.     Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 1701 Myyntisaamiset K 3360 Yhteisömyynti   Tavaran myynti tulostuu ALV-ilmoituksessa riville 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin.    Palvelujen myynti muuhun EU-maahan   Palvelujen myynnistä tehdään myyntilasku kuten tavaran myynnistä, mutta myyntilaskun nimikkeeksi valitaan EU-maat, palvelu (Yhteisöpalvelumyynti) tai jokin muu palvelunimike. Alv-kannaksi tulee valita 0 %.     Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 1701 Myyntisaamiset K 3340 Yhteisöpalvelumyynti.   Palvelujen myynti tulostuu ALV-ilmoituksessa riville 312 Palvelujen myynti muihin EU-maihin.   Yhteenvetoilmoitus   Euroopan unionin sisäinen myynti ilmoitetaan Omaveroon maittain ja asiakkaittain arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Esimerkiksi syyskuun myynnit pitää ilmoittaa viimeistään lokakuun 20. päivä.   Yhteenvetoilmoitus tehdään Omaveroon käsin. Saat tiedot yhteenvetoilmoitusta varten, kun olet tallentanut alv-ilmoituksen (Kirjanpito > ALV-ilmoitus: Lisää ALV-ilmoitus, Tallenna) ja painat Raportit > Arvolisäveron yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoituksen voi lähettää Verottajalle myös TXT-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Saat tiedoston Merit Aktivasta kun avaan ko. kauden alv-ilmoituksen ja painat Raportit > Yhteisömyynnin TXT.   Myynti Euroopan Unioniin ilmoitetaan myös ALV-ilmoituksen riveillä 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin tai 312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin. Alv-ilmoitus tehdään Omaveroon alv-kautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi, jos alv-kausi on kuukausi, ilmoitetaan syyskuun alv marraskuun 12. päivään mennessä. Mikäli alv-kausi on neljännesvuosi, ilmoitetaan heinä-syyskuun alv:t marraskuun 12. päivään mennessä.
Näytä koko artikkeli
11-01-2024 14:59 (Päivitetty 12-01-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 258 Näytöt
Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle   Laadi laskut samalla tavalla kuin EU-asiakkaiden laskut. On tärkeää muistaa, että asiakkaan tietoihin on valittu oikea maa ja asiakastietoihin on syötetty asiakkaan arvonlisäverotunniste. Maan valinnasta riippuu se, että myynnin arvonlisävero tulostuu alv-laskelmassa oikealle kausiveroilmoituksen riville. Valitse laskun valuutta. Laskun riveille valitaan sopiva tavaranimike tai esim. Myynti ulkomaille tavara (kirjanpitotili 3380 tai 3400 Myynti yhteisön ulkopuolelle) tai jokin muu tavaranimike, ja tarkistetaan, että laskurivillä alv-kanta on 0 %.       Kun laskun tallentaa, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1701 Myyntisaamiset K 3400 Myynti yhteisön ulkopuolelle   Arvonlisäveroilmoituksessa veroton summa tulostuu riville 309 (0-verokannan alainen liikevaihto).   Palvelumyynti EU:n ulkopuolelle   Laadi lasku, kuten tavaran myynnissä EU:n ulkopuolelle, mutta valitse nimikkeeksi esim. Palvelumyynti yhteisön ulkopuolelle tai jokin muu palvelunimike (tai luo uusi palvelumyyntinimike) ja tarkista, että laskurivillä alv-kanta on 0 %. Asiakkaan osoitetiedoissa tulee olla oikea EU:n ulkopuolinen maa valittuna.   Kun tallennat laskun, ohjelma tekee kirjauksen:   D 1701 Myyntisaamiset K 3390 Palvelumyynnit yhteisön ulkopuolelle   Ohjelma kirjaa EU:n ulkopuoliset palvelumyynnit nettomääräisenä alv-ilmoituksen riville 309 (0-verokannan alaiset myynnit).
Näytä koko artikkeli
12-01-2024 07:54
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 207 Näytöt
Tulojen ja menojen yksityiskohtaiseen laskentaan käytetään ohjelmassa dimensioiden mahdollistamaa jakoa.   Ohjelman Standard- ja Pro-versioissa voidaan käyttää kahta dimensiota – projekteja ja kustannuspaikkoja. Premium-versiossa on projektien ja kustannuspaikkojen lisäksi mahdollista lisätä erilaisia dimensioita rajoituksetta. Myös osastoja voidaan käyttää, jos halutaan ottaa esim. osastokohtainen tuloslaskelma.   Pro- ja Premium-versioiden tilikartoissa voidaan määritellä dimension valinta tiettyä kirjanpitotiliä käytettäessä pakolliseksi. Jos esim. valitaan tilin tiedoissa projekti pakolliseksi, tulee jatkossa tapahtumia kyseiselle tilille kirjattaessa tai tiliin liittyvää nimikettä käytettäessä valita aina myös projekti. Ohjelma ei anna tallentaa tositetta ilman, että tositteen summa jaettaisiin eri projekteille. Jos tili liittyy aina tiettyyn projektiin, myös se voidaan merkitä dimension arvoksi. Kun tosite kirjataan kyseiselle tilille, tulee valittu projekti kirjaukseen automaattisesti.     Dimension oletusasetuksia voidaan muokata tilin tiedoissa tilikartassa, toimittajan tiedoissa sekä asiakkaan tiedoissa.   Projektit Projektin avulla voidaan seurata tietyn projektin tuloja ja menoja. Projektiraporteista saadaan tietoa projektin tuottavuudesta. Projektissa on tuloperustainen laskenta eli projektin tuotto = tulot miinus kulut. Projektit voidaan lisätä tulojen ja menojen eriteltyä seurantaa varten valikossa Asetukset > Dimensiot > Dimensiot.   Uusi projekti lisätään klikkaamalla Lisää arvo-painiketta ja syöttämällä projektin tiedot.   Dimension tunnus – anna projektille jokin tunnus, joka helpottaa hakua, jos luettelossa on useita projekteja. Tunnus voi olla enintään 20 merkin pituinen. Dimension nimi – syötä projektin nimi. Päättymispäivä – tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Syötä projektin päättymispäivä vasta silloin, kun projekti on todellisuudessa päättynyt tai jonka päättymispäivä on tiedossa jo etukäteen. Jos ohjelmaan lisätään määräaikainen projekti, jonka päättymispäivä on tiedossa, voidaan päättymispäivä lisätä projektin tietoihin. Tapahtumia syötettäessä voidaan valita sellaisia projekteja, joille ei ole annettu päättymispäivää tai jonka päättymispäivä on myöhempi kuin kirjauspäivä. Kaikki ohjelmaan lisätyt projektit saadaan näkymään klikkaamalla  Luettelo-painiketta. Dimensioluettelossa esitetään oletusarvoisesti luettelo voimassa olevista projekteista, mutta tarvittaessa voidaan tulostaa myös kaikkien dimensioiden arvot tai vain päättyneiden dimensioiden arvot.   Mikäli ohjelmaan on lisätty useita projekteja, tietyn projektin hakua helpottavat suodattimet, jotka sijaitsevat projektiluettelon sarakkeiden ylävalikossa olevien suurennuslasikuvakkeiden alla. Yhtä aikaa voidaan käyttää useita suodattimia. Suurennuslasi-kuvaketta klikkaamalla voidaan käyttää tietojen suodattamiseen sanaa tai päivämäärää. Suodattimen saa pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki.   Uusi projekti lisätään ohjelmaan klikkaamalla dimension arvosarakkeessa Lisää arvo-painiketta. Olemassa olevaa projektia voidaan muuttaa klikkaamalla Muuta-painiketta kynän kuvasta. Ylimääräiset projektit, joita ei ole käytetty kirjauksissa, voidaan poistaa Poista-painikkeella (roskakori rivin päässä).   Projektiluettelo voidaan tallentaa PDF-tiedostoksi klikkaamalla Dimensioiden arvo -sivulla PDF-painiketta. Dimensioluettelo voidaan tallentaa Excel-taulukkoon klikkaamalla dimensioiden luettelossa XLS.     Excel-taulukossa esitetään kaikkien dimensioiden arvot. Kustannuspaikat Yksityiskohtaisessa kustannuslaskennassa voidaan käyttää kustannuspaikkoja. Kustannuspaikat lisätään ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot > Dimensiot.   Uusi kustannuspaikka lisätään klikkaamalla Lisää arvo-painiketta ja syöttämällä kustannuspaikan tiedot.   Dimension tunnus - anna kustannuspaikalle jokin tunnus, joka helpottaa hakua, jos luettelossa on useita kustannuspaikkoja. Tunnus voi olla enintään 20 merkin pituinen. Dimension nimi – syötä kustannuspaikan nimi. Tapahtumia syötettäessä voidaan valita sellaisia kustannuspaikkoja, joille ei ole annettu päättymispäivää tai joiden päättymispäivä on myöhempi kuin tositteen päivämäärä. Päättymispäivä – tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Syötä kustannuspaikan päättymispäivä vasta silloin, kun kustannuspaikan käyttäminen on todellisuudessa päättynyt tai jonka päättymispäivä tiedetään etukäteen. Kaikki ohjelmaan lisätyt kustannuspaikat saadaan näkymään klikkaamalla dimensioiden luettelo -sarakkeessa Luettelo-painiketta. Dimensioluettelossa esitetään oletusarvoisesti käytössä olevat kustannuspaikat, mutta tarvittaessa voidaan tulostaa myös kaikkien dimensioiden arvot tai vain päättyneiden dimensioiden arvot.   Mikäli ohjelmaan on lisätty useita kustannuspaikkoja, tietyn kustannuspaikan hakua helpottavat suodattimet, jotka sijaitsevat kustannuspaikkaluettelon sarakkeiden ylävalikossa olevien suurennuslasikuvakkeiden alla. Yhtä aikaa voidaan käyttää useita suodattimia. Suurennuslasi-kuvaketta klikkaamalla voidaan käyttää tietojen suodattamiseen hakusanaa tai päivämäärähakua. Suodattimen saa pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Uusi kustannuspaikka lisätään ohjelmaan klikkaamalla dimension arvosarakkeessa Lisää arvo-painiketta. Olemassa olevaa kustannuspaikkaa voidaan muuttaa klikkaamalla Muuta-painiketta kynän kuvasta. Ylimääräiset kustannuspaikat, joita ei ole käytetty kirjauksissa, voidaan poistaa Poista-painikkeella (roskakorin kuva rivin päässä). Kustannuspaikkaluettelo voidaan tallentaa PDF-tiedostoksi klikkaamalla Dimensioiden arvo-sivulla PDF-painiketta. Kaikkien dimensioiden arvot voidaan tallentaa Excel-taulukkoon klikkaamalla dimensioiden luettelossa  XLS. Muut dimensiot (Premium-versio) Premium-versiossa voidaan lisätä ohjelmaan rajoittamaton määrä dimensioita valikossa Asetukset > Dimensiot >Dimensiot klikkaamalla Uusi dimensio.   Lisättävän dimension osalta voidaan määritellä, onko se yksityiskohtainen vai yleinen. Yksityiskohtaiseen dimensioon voidaan lisätä arvoja ja määritellä mikä on kyseistä yksityiskohtaista dimensiota vastaava yleinen dimensio. Dimension tiedoissa voidaan myös määritellä, minkä merkkisenä dimensio näkyy pääkirjan kirjauksessa. Jos dimensio on tarkoitettu kulujen seurantaan (esim. kustannuspaikka), tulisi valita ”Summa debet-puolella positiivinen”. Jos dimensiota käytetään tulojen seurantaan (esim. projekti), ei kyseistä kohtaa tarvitse valita. Jos esimerkiksi projektissa halutaan käyttää myyjäperusteista laskentaa, lisää ohjelmaan uusi dimensio, jonka nimi on ”Myyjä”   ja määrittele sen arvoksi kaikki myyjät klikkaamalla dimensiorivillä Lisää arvo.   Lisätyn dimension valintaruutu tulee näkyviin kaikkiin sellaisiin tositteisiin, joissa dimension arvon valinta on mahdollista. Mikäli on tiedossa, että kyseinen myyjä asioi tietyn asiakkaan kanssa, voidaan kyseisen asiakkaan tietoihin määritellä vastaava myyjä.   Dimension oletusarvoja voidaan määritellä tilikartassa tilin tiedoissa, toimittajan tiedoissa sekä asiakkaan tiedoissa. Ohjelmaan voidaan lisätä myös yleisiä dimensioita, joiden alatasoksi voidaan määritellä yksityiskohtaisia dimensioita.     Yksityiskohtaisen dimension voi määrittää yleisen dimension alatasoksi dimension tiedoissa kentässä ”Yleinen dimensio”. Kun raportteja laaditaan yleisestä dimensiosta, raporttiin tuodaan kaikki kyseiseen yleiseen dimensioon liittyvät yksityiskohtaiset dimensiot. Osastot Osastot mahdollistavat tuottojen ja kulujen seuraamisen esimerkiksi toimipaikoittain. Osasto voidaan määritellä myynti- ja ostolaskujen lisäksi pääkirjatositteisiin, käyttöomaisuushyödykkeen tietoihin (poistojen laskentaa varten), varastotapahtumiin sekä maksutapahtumiin. Osastot lisätään ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot > Osastot > Lisää osasto. Eri osastoille voidaan määritellä oma myyntilaskujen numerointi, laskuun tuleva osastokohtainen pankkitili sekä oma laskupohja.       Tunnus – osaston tunnus, joka voi olla esim. lyhenne osaston nimestä. Tämä helpottaa osaston hakua, mikäli niitä on paljon.   Nimi – osaston täydellinen nimi.   Osastokohtainen pankkitili myyntilaskussa – Mikäli eri osastoilla halutaan käyttää myyntilaskuissa osastokohtaisia pankkitilejä, voidaan se valita tässä.   Seuraavan myyntilaskun numero – tässä voidaan määritellä osaston seuraavan myyntilaskun numero, josta lähtien numeroidaan kyseisellä osastolla laaditut myyntilaskut. Jos tämä kenttä on osaston tiedoissa tyhjä, käytetään myyntilaskun yleisissä asetuksissa olevaa tositenumerointia. Eri osastoilla voi numerointi olla erilainen.   Etuliite – etuliite, joka lisätään kyseisen osaston myyntilaskun numeron eteen.   Takaliite – takaliite, joka lisätään kyseisen osaston myyntilaskun numeron perään. Käyttäjään kytketty osasto/varasto Mikäli käytetään ohjelman varastolaskentaa ja ohjelmassa on useita käyttäjiä, voidaan käyttäjä kytkeä tiettyyn osastoon ja varastoon valikossa Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot > Minun tilini. Käyttäjä kytketään osastoon ja varastoon esimerkiksi silloin, jos myyntilaskujen laatija laatii laskuja aina vain tietyllä osastolla tai tietyssä varastossa. Siinä tapauksessa myyntilaskuun tulee automaattisesti aina oikea osasto tai varasto. Käyttäjään kytketty osasto ja varasto ei tarkoita sitä, etteikö käyttäjä voisi syöttää tietoja muihin varastoihin ja muille osastoille. Tämä mahdollisuus on tarkoitettu vain helpottamaan työskentelyä.   Myyntilaskuun kytketty osasto Ohjelman Pro- ja Premium -versiossa voidaan käyttää eri osastoilla erilaisia laskupohjia. Laskupohja voidaan tällöin kytkeä varastoon, asiakkaaseen tai asiakasryhmään. Esimerkiksi tilanteessa, jossa eri osastot myyvät eri tuotteita/palveluja, laaditaan myyntilasku vastaavan osaston laskupohjaa käyttäen. Osaston tietoihin voidaan tällöin valita oikea laskupohja valmiiksi.   Laskujen ylävalikossa valittu osasto tarjotaan kaikille laskuriveille. Ohjelman tarjoama osasto voidaan kuitenkin muuttaa laskun riveillä. Dimensioiden käyttäminen tapahtumia syötettäessä Syötettäviä tapahtumia voidaan kytkeä dimensioihin myyntilaskuissa, ostolaskuissa, kuluraporteissa, maksutapahtumissa, pääkirjatositteissa, varastotapahtumissa sekä käyttöomaisuushyödykkeiden tiedoissa. Jokaisessa tositteessa, jossa on mahdollista valita dimension arvo, on mahdollista lisätä uusi arvo klikkaamalla dimension arvojen valikossa painiketta Lisää arvo. Myynti- ja ostolaskuissa ja kuluraporteissa voidaan dimensio (tässä esimerkissä projekti) määritellä tositteen ylävalikossa tai nimikerivillä. Kun koko lisättävä tosite liittyy yhteen projektiin, valitaan projekti tositteen ylävalikossa. Silloin kytketään kaikki syötetyt rivit automaattisesti valittuun projektiin.   Jos syötetty tosite liittyy useampaan projektiin tai vain osa laskuriveistä liittyy johonkin projektiin, projektijako tulee tällöin tehdä laskurivien lopussa näkyvän Projekti-sarakkeen kautta.   Nimikerivillä summaa ei saa kytkettyä projektiin vain osittain eli koko summa on jaettava projekteille. Jos vain osa summasta liittyy projektiin, laskuun voidaan tällöin lisätä useampia laskurivejä: rivejä, jotka liittyvät projektiin sekä rivejä, jotka eivät liity projekteihin. Projekteihin liittyville riveille lisätään vastaava projektijako. Toinen mahdollisuus on lisätä ”apuprojekti”, joka ei liity projektilaskentaan, mutta jota voidaan käyttää apuna jaettaessa summaa projekteille.   Se osa summasta, joka ei liity mihinkään projektiin, voidaan kytkeä tähän ”apuprojektiin”. Projektilaskentaan kuulumattomia ”apuprojekteja” voidaan käyttää esim. myyntilaskuissa. Kun asiakkaalle myydään tavaraa/palvelua, joka liittyy osittain johonkin projektiin, samaa myyntinimikettä ei tarvitse lisätä kahdella eri rivillä myyntilaskulle (projektiin kuuluva ja kuulumaton rivi erikseen), vaan projektijako voidaan tehdä samalla nimikerivillä. Myös käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa voidaan käyttää apuprojektia, jotta saadaan otettua tarvittaessa osa käyttöomaisuushyödykkeestä projektilaskentaan mukaan. Pankki- ja kassatapahtumissa (valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat) voidaan projekteihin kytkeä tapahtumat, joiden tyyppinä on Muu tulo tai Muu meno. Projekti valitaan tiliin Projekti-sarakkeessa. Jos luetaan pankin tiliote ohjelmaan, voidaan lisätä sama dimensio (esim. projekti ja myös tili) kaikille suodatetuille riveille yhdellä kertaa. Tietoja voidaan suodattaa otsikkokentissä näkyvän pienen suurennuslasi-kuvakkeen avulla.    Kun suodatetuille riveille on valittu haluttu projekti, tulee painaa Tallenna suodatetuilla riveille. Varastotapahtumissa voidaan kytkeä projekteja varastoontulo- sekä varastostaotto-tapahtumiin. Projekti lisätään varastonimikkeen rivillä Projekti-sarakkeen kautta. Käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa määritelty projekti on kytketty kyseiseen hyödykkeeseen. Projektilaskenta tapahtuu käyttöomaisuushyödykettä koskevissa kirjauksissa samassa suhteessa kuin se on määritelty käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa, esimerkiksi poistoja laskettaessa. Dimensioiden raportit Dimensioraportit laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioiden raportit / Dimensioiden kausiyhteenveto / Dimensioraportti toisesta dimensiosta. Raportteja voidaan tallentaa PDF- ja Excel-muotoon klikkaamalla raportissa vastaavaa kuvaketta PDF tai XLS. Dimensioraporttien lisäksi voidaan seuraavissa raporteissa suodattaa dimensioita ja niiden arvoja: Myynnit > Asiakkaiden laskut ja maksut, koontiraportti sekä Ostot > Toimittajien laskut ja maksut, koontiraportti. Dimensioiden raportit Dimensioraportteja voidaan laatia valikossa Kirjanpito > Dimensioiden raportit.   Dimensiot – valitse dimensio, josta haluat laatia raportin. Dimension arvo – valitse dimension arvo. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan kaikista valitun dimension arvoista. Ajanjakso - valitse ajanjakso tai syötä halutun kauden alku- ja päättymispäivät Ajanjakso-kenttiin. Raportin tila – tässä valitaan, halutaanko laatia raportti kaikista projekteista, kyseisellä kaudella päättyneistä vai voimassa olevista projekteista. Järjestys – tässä voidaan valita, esitetäänkö dimensioiden tiedot raportilla dimensioiden vai kirjanpitotilien mukaisessa järjestyksessä. Raportin tyyppi – yksityiskohtainen tai yleinen raportti. Yksityiskohtaisessa raportissa esitetään projektin käyttö pääkirjan tileittäin ja kirjauksittain. Yleisessä raportissa on tiedot projektista kirjanpitotileittäin. Yleinen raportti voidaan laatia projektien alkusaldoineen ja ilman 0-rivejä. Tällöin tulee ruksata kohdat ”Alkusaldoineen” ja ”Älä näytä 0-rivejä”. Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit. Kun dimensioraportin kriteerit on valittu, voidaan laatia raportti painamalla Laadi raportti. Dimensioiden kausiyhteenveto Dimensioiden kausiyhteenveto laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioiden kausiyhteenveto. Tämän raportin avulla voidaan verrata dimensioita eri kausilla.   Dimensiot – valitse dimensio, josta haluat laatia raportin. Dimension arvo – valitse dimension arvo. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan kaikista valitun dimension arvoista. Ajanjakso – syötä tarkasteltavan ajanjakson pituus. Kausien määrä – syötä tarkasteltavien kausien määrä. Kauden päättymispäivä – syötä päivämäärä, joka on raportin viimeisen tarkasteltavan kauden päättymispäivä. Raportin tila – tässä valitaan, halutaanko laatia raportti kaikista projekteista, kyseisellä kaudella päättyneistä vai voimassa olevista dimensioista. Laske kaudet yhteen – valitse tämä, jos haluat raporttiin yhteenlaskettujen kausien tuloksen. Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit. Tili – raportti voidaan laatia myös vian yhdestä pääkirjan tilistä. Dimensioraportti toisesta dimensiosta Kyseinen raportti laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioraportti toisesta dimensiosta ja se antaa tietoa esimerkiksi projekteista kustannuspaikoittain. Raporttiin otetaan kirjaukset, joissa on käytetty yhdellä ja samalla tositerivillä sekä kustannuspaikkoja että projekteja.   Ajanjakso – valitse kausi tai syötä halutun ajanjakson alkamis- ja päättymispäivä Ajanjakso-kenttiin. Ensimmäinen dimensio – valitse ensimmäinen tarkasteltava dimensio. Dimension 1 arvo – valitse konkreettisen dimension arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan valitun dimension kaikista arvoista. Toinen dimensio – valitse toinen dimensio. Dimension 2 arvo – tarkenna toisen dimension arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan valitun dimension kaikista arvoista. Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit. Osastojen raportit Myynti- ja ostolaskun ylävalikkoon merkityn osaston mukaan voidaan laatia osastokohtainen myynti- ja ostoraportti sekä myyntisaamiset- ja ostovelat-raportteja.       Jos osasto on valittu vain nimikkeen riville, siten jaettuja kuluja voidaan tarkastella pääkirjasta valikossa Kirjanpito > Pääkirja.   Ohjelmasta saa otettua myös osastokohtaisen tuloslaskelman valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma.        
Näytä koko artikkeli
12-01-2024 07:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 845 Näytöt
Myyntilaskuja voi lähettää verkkolaskuina, kun asiakkaasi tietoihin on lisätty Y-tunnus ja asiakas vastaanottaa verkkolaskuja. Asiakkaan tietoihin pääset kohdasta Myynnit - Asiakkaat. Ohjelma hakee Y-tunnuksen perusteella Verkkolaskuosoitteistosta yrityksen verkkolaskuosoitteen asiakaskortin taustatietoihin. Mikäli yrityksellä on vain yksi verkkolaskuosoite, ei verkkolaskuosoitetta tarvitse välttämättä syöttää asiakastietoihin.     Jos asiakkaalla on useampi verkkolasku reititys yhdellä Y-tunnuksella eli sillä on useampia eri osastoja/alayksiköitä, ei pelkkä Y-tunnus riitä. Syötä siinä tapauksessa asiakastietoihin Y-tunnuksen lisäksi verkkolaskuosoite, jotta lasku menisi perille oikeaan osoitteeseen. Verkkolaskuoperaattorin tunnusta ei tarvitse lisätä ohjelmaan, pelkkä verkkolaskuosoite riittää.     Luo myyntilasku normaaliin tapaan. Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tarkistaa automaattisesti Y-tunnuksen tai asiakastietoihin syötetyn verkkolaskuosoitteen perusteella, onko asiakas verkkolaskujen vastaanottaja. Mikäli asiakas vastaanottaa verkkolaskuja ja tiedot löytyvät valtakunnallisesta verkkolaskuosoitteittosta, laskulle ilmestyy E-lasku-painike. Lähetä verkkolasku napsauttamalla kyseistä painiketta.     Joskus verkkolaskuosoite ei ole valmiina em. osoitteistossa, esim. jos asiakkaasi vastaanottaa laskuja verkkopankkiinsa. Ota silloin yhteyttä Apixin asiakastukeen ja ilmoita heille oikea IBAN-muotoinen verkkolaskuosoite sekä operaattori.   Näet verkkolaskujen lähetys päivät myyntilaskujen listauksesta valikossa: Myynnit - Myyntilaskut kohdassa: Lähetetty verkkolaskuna. Jos em. sarakkeessa ei näy päivämäärää, ei verkkolasku ole lähtenyt asiakkaalle.   E-laskut kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin   Mikäli laskun vastaanottaja on kuluttaja-asiakas, joka haluaa saada laskun omaan verkkopankkiinsa e-laskuna, tulee laskujen lähettäjän solmia Apixin kanssa e-laskusopimus ja palauttaa se täytettynä Apixille. Kun Apix on käsitellyt sopimuksen, laskuttajalle avataan e-laskutusprofiili ja kaikkiin suomalaisiin pankkeihin lähetetään laskuttajailmoitukset. E-laskupalvelu on käytettävissä 4-5 pankkipäivän jälkeen.    Asiakkaan tietoihin tulee syöttää ohjelmassa Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUSPALVELU isoin kirjaimin. Ensimmäinen lasku lähtee ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta se ohjautuu vastaanottajalle kirjeenä. Laskun mukana on asiakaskohtainen Apix-tunniste (esim. EEXNWS) ja tämän jälkeen asiakas voi käydä verkkopankissaan tilaamassa e-laskun ko. toimittajalta (eli teiltä) käyttämällä omaa Apix-tunnistettaan. Jatkossa laskut ohjautuvat e-laskuina asiakkaan omaan verkkopankkiin. E-laskusopimuksesta lisätietoja: www.apix.fi.   Vain yksityishenkilöille lähetetyille laskuille muodostuu asiakaskohtainen Apix-tunniste. Eli jos laskun saajalla on Y-tunnus, Apix-tunnistetta ei muodostu vaan Apix välittää yritysten väliset laskut verkkolaskuina. Toisin sanoen y-tunnuksella varustettu yritys ei voi vastaanottaa laskuja kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:07 (Päivitetty 10-01-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 425 Näytöt
Ohjelman Premium-versiossa on toiminto ennakkolaskujen laatimiseen valikossa Myynnit > Tarjoukset. Kyseisessä valikossa voidaan tehdä tarjouksia, tilauksia ja ennakkolaskuja.   Standard- ja Pro-versiossa vastaavaa toimintoa ei ole, mutta voit tehdä ennakkolaskut tavallisten myyntilaskujen tapaan. Ennakkolasku Standard- ja Pro-versiossa   Lisää ennakkolaskua varten oma myyntinimikkeensä valikossa Myynnit > Nimikkeet. Anna nimikkeelle nimeksi “Ennakkomaksu“.     Syötä nimikkeen tietoihin:   Tyyppi: Palvelu Aktiivisuus: Myyntilaskuissa Myyntitili: Saadut ennakkomaksut (2753) ALV: 24%, 14%, 10% tai 0%   Mikäli tilikartasta puuttuu ennakkomaksujen tili (2753), lisää se valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta.     Täytä tilin tiedoissa kentät:   Tunnus: 2753 Nimi: Saadut ennakot (alv) Tilityyppi: Yksityiskohtainen Taseen/tuloslaskelman erä: Saadut ennakot ALV: 24%, 14%, 10% tai 0% ALV:n ilmoittaminen: Alv myynnistä Käytetään maksutapana: Ei käytetä maksutapana Pakollinen osasto, kustannuspaikka ja projekti: Määrittele, mikäli haluat seurata tuloja osastoittain, kustannuspaikoittain tai projekteittain     Laadi ennakkolasku samalla tavalla kuin laatisit myyntilaskun, mutta valitse Nimike-kenttään Ennakkomaksu, syötä Määrä ja A-hinta-kenttään arvonlisäveroton hinta.   Ennakkolaskun summa näkyy arvonlisäverolaskelman rivillä: Vero kotimaan myynnistä alv 24%.       Ennakkolaskun maksu   Kun ennakkolasku maksetaan, syötä maksukirjaus valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat. Lisää uusi maksutapahtuma, valitse Maksutapahtuman tyypiksi: Asiakas, valitse asiakas ja kirjaa ennakkomaksu maksetuksi laittamalla täppä valintaruutuun ko. laskun kohdalla.     Myyntilasku   Kun tavara tai palvelu on toimitettu asiakkaalle, laadi myyntilasku. Syötä laskun riveille myytävien tuotteiden/palvelujen nimikkeet ja lisää viimeiseksi nimike ”Ennakkomaksu“, syötä määrä miinusmerkkisenä ja anna hinnaksi arvonlisäveroton ennakkomaksun summa.              
Näytä koko artikkeli
29-12-2023 07:53
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 172 Näytöt
Myyntilaskun ulkoasun muokkaaminen   Myyntilaskupohjan ulkoasua voidaan muokata ohjelman lisenssitasosta riippuen eri tavoin:   Standard-versiossa voidaan lisätä laskulomakkeeseen kaksi logoa, muuttaa logojen kokoa, muuttaa laskussa käytettyä väriä ja mm. käyttää värin määrittelyyn värikoodia. Pro-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joihin voidaan lisätä kaksi logoa ja muuttaa laskun väriä. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille.  Premium-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joilla voidaan mm.: muuttaa tietojen sijaintia, muuttaa fontin kokoja ja värejä, poistaa kehys ja väri laskun numeron ympäriltä, lisätä vaakaviivoja, vapaata tekstiä ja useita eri logoja. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille. Premium-versiolla voidaan laatia oma laskupohjansa aputoiminimelle.   Myyntilaskun muotoilu Premium-versiossa, kun halutaan käyttää vakiolomakkeesta poikkeavaa laskulomaketta (vakiolomakkeeseen voidaan muuttaa vain väriä ja lisätä logoja):    Lisää uusi laskulomake (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskun asetukset > Myyntilaskun muotoilu). Klikkaa vasemmalla uutta laskulomaketta, anna laskulomakkeelle nimi ja paina Lisää uusi. Tämän tuloksena kopioidaan oletuksena tarjottavan vakiolomakkeen ulkoasu uudelle lomakkeelle. Muutokset tulee tehdä uuteen lisättyyn lomakkeeseen. Klikkaa aktiiviseksi se lomake, johon haluat tehdä muutoksia.   Uudella laskulomakkeella voidaan muuttaa tietokenttien sijaintia, muuttaa fonttien kokoja ja värejä, poistaa laskun numeron kehykset ja väri, lisätä vaakaviivoja (vaakaviivat voidaan lisätä myös kuvana) ja vapaata tekstiä; muokata laskun ulkonäköä lisäämällä useita logoja. Laskun rivien sisältöä ja sarakkeiden sijaintia ei voida muuttaa. Voit lisätä ja poistaa kenttiä raahaamalla ne hiirellä pois laskulta tai laskun päälle. (Huom! Premium-versiossa) Laskulomakkeella näytetään oman yrityksenne tiedot. Jos olette aloittava yritys, suosittelemme täyttämään yrityksen tietoihin (Asetukset > Yrityksen tiedot) kaikki tiedot, jotta näette miten ne sijoittuvat laskulomakkeelle. Laskulomakkeessa näkyy sen asiakkaan tiedot, joka on asiakasluettelossa ensimmäisenä. Älä käytä lomakkeen testaamiseen ns. “tyhjän“ asiakkaan tietoja, esim. asiakasta “... Oy“ (ilman osoitetta). Jos asiakasluettelossanne on sellainen asiakas ensimmäisenä, suosittelemme poistamaan sen tai lisäämään asiakastietoihin osoitteen. Jos muotoilet laskulomaketta itse, ota huomioon yrityksesi nimen ja asiakkaan nimen pituus ja varaa tarvittaessa nimelle useampi rivi (eli ota huomioon kentän koossa pitkän nimen omaavat asiakkaasi ja vedä kenttää niin suureksi, että myös pisimmän nimen omaavan asiakkaan tiedot mahtuvat siihen). Muuta tietokenttien sijaintia vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Jos haluat poistaa kentän laskulta, vedä se hiirellä pois lomakkeelta. Laskulomakkeen oikealla puolella on erilaisia tietokenttiä, joita voidaan käyttää laskulomakkeella. Vedä hiiren avulla haluamasi kenttä laskulle ja muuta tarvittaessa kentän asetuksia. Yhtä ja samaa kenttää voi käyttää laskussa useammassa paikassa. Jos esim. haluat lisätä laskuun useita logoja, vedä logokenttä haluamaasi kohtaan ja valitse logo. Tai jos haluat näyttää yhden tietokentän sisältämiä tietoja (esim. Yhteystiedoissa puhelin, s-posti, verkkosivu) laskun eri kohdissa, ota tietokentän asetuksissa vastaavat tiedot käyttöön tai pois käytöstä. Muuta tietokenttää klikkaamalla hammaspyöräpainiketta. Tehtyäsi tarvittavat muutokset sulje ikkuna rastista ja klikkaa ruudun alaosan Tallenna-painiketta. Voit lisätä laskuun vapaata tekstiä raahaamalla Vapaa teksti -kentän laskulomakkeella, jos tietokenttiin sisältyvät tiedot eivät riitä. Vapaa teksti voi olla mitä tahansa laskulla esitettävää tekstiä. Vapaana tekstinä voit syöttää myös yrityksen tietoja. Vapaana tekstinä ei voida syöttää yrityksen pankkitilin tietoja, sillä pankkitilin tiedot tulevat laskuun aina kyseisen pankkitilin asetuksista: joko pankkiluettelosta laskuun tulostettava pankki, osaston tiedoissa esitetty pankki tai asiakkaan tietoihin lisätty pankki. Suosittelemme tallentamaan tiedot jokaisen tehdyn muutoksen jälkeen. Mikäli haluat käyttää muutettua laskulomaketta oletuslaskulomakkeena, ruksi kyseisen laskulomakkeen valintaruutu:   Aputoiminimen laskupohja    Aputoiminimet laskuttavat omalla nimellään, mutta myynnit tulee kirjata pääyrityksen kirjanpitoon. Ohjelman Premium-versiolla voit luoda aputoiminimelle oman laskulomakkeen. Laadi ensin uusi laskulomakepohja painamalla Plus-merkkiä vakiolomakepohjan alla. Anna lomakkeelle nimi, esim. Aputoiminimi. Muokkaa laskun ulkoasu tarpeesi mukaiseksi. Valitse laskulomakkeella Yrityksen nimi -kenttä ja napsauta hiirellä hammaspyörän kuvaketta. Ota pois ruksit kaikista kohdista, jolloin pääyrityksen nimi jää piiloon.   Poista ensin yrityksen nimi -kenttä laskulomakkeelta vetämällä se lomakkeen ulkopuolelle. Vedä sitten hiirellä oikealta Vapaa teksti -kenttä pääyrityksen piilossa olevan nimen päälle. Klikkaa Vapaa teksti -kentän hammaspyörän kuvaketta ja kirjoita aputoiminimen nimi avautuvaa ikkunaan.   Tee samoin laskulomakkeen alaosaan.   Tallenna laskulomake ja ota se käyttöön aputoiminimen laskuilla. Suosittelemme laatimaan aputoiminimelle osaston valikossa: Asetukset > Dimensiot > Osastot ja määrittelemään ko. osastolla käytettäväksi laskupohjaksi luomasi aputoiminimen laskupohjan. Kun sitten laadit myyntilaskun, voit valita laskulle osastoksi Aputoiminimen ja ohjelma luo laskut ko. pohjaa käyttäen. Kun määrittelet aputoiminimen osastoksi, saat otettua myös osastokohtaisen tuloslaskelman valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma. Laskulomakkeessa näkyy sen asiakkaan tiedot, joka on asiakasluettelossa ensimmäisenä. Älä käytä lomakkeen testaamiseen ns. “tyhjän“ asiakkaan tietoja, esim. asiakasta “... Oy“ (ilman osoitetta). Jos asiakasluettelossanne on sellainen asiakas ensimmäisenä, suosittelemme poistamaan sen tai lisäämään asiakastietoihin osoitteen. Jos muotoilet laskulomaketta itse, ota huomioon yrityksesi nimen ja asiakkaan nimen pituus ja varaa tarvittaessa nimelle useampi rivi (eli ota huomioon kentän koossa pitkän nimen omaavat asiakkaasi ja vedä kenttää niin suureksi, että myös pisimmän nimen omaavan asiakkaan tiedot mahtuvat siihen) Muuta tietokenttien sijaintia vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Jos haluat poistaa kentän laskulta, vedä se hiirellä pois lomakkeelta. 
Näytä koko artikkeli
22-12-2023 14:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 207 Näytöt