Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
Normaal gesproken wordt loon belast bij de werknemer middels loonbelasting / premie volksverzekeringen. Bepaalde vormen van loon worden niet belast bij de werknemer, maar bij de werkgever. De werkgever betaalt hierover de zogenaamde eindheffing. De eindheffing kan bij een willekeurige actieve werknemer worden ingevoerd als de eindheffing niet persoonsgebonden is.  Let op dat een werknemer de ingevoerde component met het bijbehorende bedrag kan inzien als de werknemer toegang heeft tot de sectie 'variabele salariscomponenten' in HRM. Vormen van eindheffing: Eindheffing werkkostenregeling Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's Pseudo-eindheffing RVU-regeling Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard 72080 - Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component.  73080 - Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard ber. De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden. Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers Als de waarde van de verstrekking niet meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 45% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar: 72090 - Eindheffing verstrek. aan derde LG De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component.  73090 - Eindheffing verstrek. aan derde LG ber. De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden. Als de waarde van de verstrekking meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 75% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar: 72100 - Eindheffing verstrek. aan derde HG De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component.  73100 - Eindheffing verstrek. aan derde HG ber. De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden. Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers Als de waarde van de verstrekking niet meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 45% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar: 72110 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component.  73110 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG ber. De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden. Als de waarde van de verstrekking meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 75% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar: 72120 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component.  73120 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG ber. De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden. Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's 72020 - Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto Het aantal auto’s waarover eindheffing moet worden berekend kan worden ingevoerd op deze variabele component. Het ingevoerde aantal wordt met €25,- vermenigvuldigd (bij een aangiftetijdvak van een maand in 2019). Als bijvoorbeeld sprake is van 3 bestelauto’s dan kan een aantal van 3 worden ingevoerd en zal een eindheffing worden berekend van €75,-. 73020 - Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto ber. De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.  973020 - Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto wgr Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden. Pseudo-eindheffing RVU-regeling 72130 Eindheffing RVU regeling  De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component.  73130 Eindheffing RVU regeling ber.  De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.  973130 Eindheffing RVU regeling wgr (EHVUT)  Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.
Volledig artikel weergeven
04-01-2022 17:18
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 690 Weergaven