Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce API & bestandsuitwisseling

Sorteren op:
Controlled available: inhoud is niet definitief   Nedap Ons is een populair systeem dat zorgprofessionals veel administratieve taken uit handen neemt door personeelsplanningen te maken en deze te koppelen aan Elektronische CliëntenDossiers (ECD).    Visma | Raet levert, met het toonaangevende Youforce platform, een volledig digitale HR-administratie waarmee de werkgever ‘in control’ is over alle processen in de employee lifecycle: van recruitment tot offboarding.   De integratie specialisten van Visma Connect hebben een API connector ontwikkeld die de overdracht van HR data tussen de applicaties van Visma | Raet en Nedap automatiseert.   Youforce API en import ONS Nedap De Youforce Workforce Management (WFM) API met de Extenions API, welke het mogelijk maakt om flexibel 'eigen' rubrieken toe te voegen, vormen de bron voor de connector.  Via de API's wordt de data opgehaald uit HRCoreOnline, waarnodig getransformeerd en aangeboden aan de API van ONS Nedap of via de XML-import van ONS Nedap zodat de data zichtbaar is in de applicatie van ONS Nedap.       Om gebruik te kunnen maken van de connector dien je contact op te nemen met je Customer Success Manager.   Frequentie van het ophalen van de data via de Youforce WFM API en het aanbieden aan ONS Nedap via de API en via de XML-import is ieder uur.   Via onderstaand tabel zie je de betreffende HRCoreOnline-velden die worden uitgewisseld. De velden maken deel uit van een 'scope' (deelgebied), als klant kan je kiezen welke scope(s) je op wilt nemen in de koppeling, bespreek dit met de Raet Consultant.   Benodigde voorbereiding    Eigen rubrieken aanmaken Een belangrijk deel van de informatie wordt via Eigen rubrieken vastgelegd, deze velden zijn essentieel om ONS Nedap goed te kunnen gebruiken, de aanwezigheid van deze velden in HRCoreOnline zijn dus een vereiste. Het aanmaken van de velden met de refentietabellen kan eenvoudig via XML-importbestanden, vraag die op bij je consultant. De wijze van import in HRCoreOnline staat hier beschreven:   https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-HR-Core-Beaufort/Rubrieken-voor-eigen-HRSS-inrichting-betaald-ouderschapsverlof/ba-p/504058   Let op, de velden zijn dan beschikbaar in HRCoreOnline desgewenst dien je ze ook op te nemen in de Selfservice-workflows.   ONS Nedap API en XML-import toegang Als klant vraag je bij ONS Nedap het volgende aan: Login credentials voor de ONS Nedap API (met Certificaat) Gebruikersnaam en wachtwoord voor de XML-import Je deelt dit met de Raet Consultant.   Youforce API filter Met behulp van autorisaties filters kan worden bepaald welke medewerkers in de API beschikbaar komen. Bekijk de mogelijkheden via: https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-API/Autorisatie-WFM-api/ta-p/557545     Inhoud van de koppeling   Scope Basis (Persoonsgegevens, dienstverbanden en inzetregels).   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerking  Persoon P01001 - Persoonsnummer  employee.identificationNo        P00303 - Voorletters  employee.initials        P01002 - Voornamen employee.firstName       P00301 - Geboortenaam employee.birthName       P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels employee.partnerName       P01008 - Samengestelde naam employee.lastName       P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels employee.prefix       P00304 - Gebruik achternaam employee.preferredNameType       P00390 - Partner-naam employee.partnerName       P00391 - Partner-voorvoegsels employee.partnerNamePrefix       P00330 - Geslacht employee.gender       P00321 -Geboorte datum employee.dateOfBirth               Contact- gegevens Business: P01035 - E-mail adres werk employee.emailAddress       Business :P01037 - Telefoonnr werk employee.mobilePhoneNumber               Dienst- verband P01101 - volgnr dienstverband employee.identificationNo-[Volgnr van WFM]         contract.beginDate         contract.endDate         Employee.type   Heeft een vaste waarde 0 (regular)   P08259 - Code contract (on)bepaalde tijd contract.contractType   0=Onbepaalde tijd; 1=Bepaalde tijd; 2=inhuur   P01119 - Max. uren per week payroll.Contract.var /contract.hoursVar               Inzet-regels P01125 - Ingang inzet teamAssignments.beginDate       P01126 - Einde inzet teamAssignments.endDate       P01121 - Operationele org. eenheid team_assignments.teamObjectId       P01124 - Uren inzet per week payroll.Contract.fixed /contract.hoursFixed          Scope Extensies (Eigen rubrieken)     HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerking Extentie-velden WKKRT1 - Weekkaartprofiel     Niet beschikbaar in de koppeling?    AGB001 - AGB-code 1   employee. agb.primaryAgbCode     AGB002 - AGB-code 2   employee.agb.agbCode     P09165 - BIG-nummer (1)   employee.bigCode     BIG002 - BIG-nummer (2)   employee.bigCode     BIG003 - BIG-nummer (3)   employee.bigCode     DBC001 - Cono-/DBC-beroepsgroep 1   employee. conoBeroepsgroep     DBC002 - Cono-/DBC-beroepsgroep 2   employee. conoBeroepsgroep     DBC003 - Cono-/DBC-beroepsgroep 3   employee. conoBeroepsgroep     AUT001 - Authenticatienummer employee. authentication MobilePhone employee. authenticationNumber     CAO001- CAO-code Ons   collectiveagreement. agreement     DEP001- Deskundigheids-profiel     Niet beschikbaar    COMP01- Compensatie berekenen     Niet beschikbaar   COMP02- Compensatie begindatum     Niet beschikbaar    COMP03 -Compensatie uitbetalen     Niet beschikbaar    ONAN001- Onderaannemer     Niet beschikbaar      Scope Prive (Adres, telefoonnummer en e-mailadres)   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerking Adres (thuis) P01014 straatnaam EmployeeAddress.street     Adres (thuis) P01016 Huisnummer EmployeeAddress. homeNumber     Adres (thuis) P01018 Huisnummer toev EmployeeAddress. homeNumberExtension     Adres (thuis) P01020 Postcode EmployeeAddress.zipcode     Adres (thuis) P01022 Plaatsnaam EmployeeAddress.city     Adres (thuis) P01024 Land EmployeeAddress.country     Adres (post) P00365 straatnaam EmployeeAddress.street     Adres (post) P00367 huisnummer EmployeeAddress. homeNumber     Adres (post) P00368 huisnummer toev EmployeeAddress. homeNumberExtension     Adres (post) P00308 plaatsnaam EmployeeAddress.zipcode     Adres (post) P00313 postcode EmployeeAddress.city     Adres (post) P00847 land EmployeeAddress.country     Telefoonnummer Home: P01027 - telefoonnr woonadres EmployeeAddress. telephoneNumber     Telefoonnummer Mobile : P01036 - Telefoonnr mobiel EmployeeAddress. telephoneNumber2     E-mailadres Prive: P01034 - E-mail adres privé EmployeeAddress.email     Type Adres   typeString   Standaard wordt de volgende waarde gebruikt: 1: Living (bij Adres Thuis) 2: Postal (bij Adres Post) Type persoon   personType   Standaard wordt de volgende waarde gebruikt: 2: Employee Type verblijf   residentType   Standaard wordt de volgende waarde gebruikt: 0: Unknown     _______________________       Scope Salaris details   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerkingen Berekend uurloon P01160 Berekend garantie uurloon   employee.HourlyWage.wageInCents         employee.HourlyWage.startOfWage Datum waarop dit uurloon is ingegaan.  *Bestaat niet in Youforce,  eventueel contract datum nemen       employee.HourlyWage.endOfWage Datum waarop dit uurloon niet langer valide is. *Bestaat niet in Youforce eventueel contract datum nemen _____________________         Scope Verlof (rechten)   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerkingen Verlofsoort (WET, BW etc.) P01430 code verlofsoort werknemer   VacationAmount.plb   Jaar verlofrecht P01440 verlofjaar verlofrechten   CurrentDate   Overgehevelde verlofrechten van vorig jaar P01442 verlofrecht vorig jaar in uren   VacationAmount.absolute Het is niet mogelijk om vorige jaar en huidige jaar uren apart in nedap ONS te krijgen. Wij doen vorige jaar + Huidige Jaar = Totaal -> Nedap ONS __________________________ Verlofrechten huidig jaar P01443 verlofrecht huidig jaar in uren      
Volledig artikel weergeven
30-10-2023 15:41 (Bijgewerkt op 21-11-2023)
  • 2 Antwoorden
  • 3 kudos
  • 326 Weergaven