Mijn Communities
Help

Goedkeuring voor SEPA betaalbatches

door sanderdercksen

Configuratie Autopay

In Visma.net Autopay legt u vast hoeveel goedkeurders de betaalopdracht goed moeten keuren. Dit kunnen maximaal 4 medewerkers zijn. Daarbij legt u de mailadressen vast van deze goedkeurders, door middel van een komma-gescheiden lijst (a@visma.com; b@visma.com; c@visma.com)

image.png

De gebruikers die als goedkeurder zijn toegevoegd moeten in Visma.net Admin de rol voor AutoPay Approver hebben toegekend.

image.png

Betaalopdracht goedkeuren

Wanneer een betaalopdracht vanuit Visma.net ERP wordt verzonden, waarbij in AutoPay goedkeuring is vereist, zal er geen SEPA bestand worden aangeboden in Visma.net ERP. 

De 1e goedkeurder zal een mail ontvangen van AutoPay dat er betalingen klaarstaan ter goedkeuring. Bij het openen van AutoPay is de betalingsdirect direct zichtbaar in de tab Goedkeuren

image.png

In dit venster kunt u de betaalopdracht openen en de afzonderlijke betalingen bekijken. Desgewenst is het mogelijk om een betaling uit de opdracht te annuleren via de knop Betalingen annuleren. 

Zijn de betalingen correct dan markeert u de betaalopdracht en kiest voor de knop Betalingen goedkeuren. 

image.png

Nadat alle goedkeurders de betaalopdracht hebben goedgekeurd kan de SEPA betaalopdracht worden gedownload in het onderdeel Overzicht. Hier kunt u de opdracht terugvinden onder Bewerking met de status Bestand aangemaakt. Na het openklikken van de opdracht ziet u de HASH code en een knop Download SEPA waarmee u het bestand als download krijgt aangeboden. 

image.png

7 Opmerkingen