avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ny version av Visma Document Center, 13.10

av Oliver O´Kane (Uppdaterad ‎12-02-2019 11:07 av Oliver O´Kane VISMA )

Visma Document Center 13.10

Ny dokumentvisare och konvertering

Till föregående versionen av Document Center (13.01.0) introducerades en ny dokumentvisare men också en förändring gällande konvertering av dokument från PDF -> TIFF vid import, detta var dock enbart för import från AutoInvoice. Från version 13.10 konverteras inte PDF-dokument till TIFF vid import, oavsett importmetod.  Denna förändring är bland annat till för att få en bättre visuell upplevelse av fakturan i Document Center, men också för ökad prestanda samt förbättrat tolkningsresultat.

 

OBS: Till följd av att vi numera kan visa PDF-filer i Document Center sker en del förändringar kring funktioner där vi tidigare kunde redigera dokument. Dessa funktioner finns under menyvalet “Redigera Dokument”.

 

  • “Dela dokument” Det är möjligt att använda funktionen “Dela dokument”, dokumentet konverteras då först till TIFF (för att kunna redigera) och skapar ett dokument per sida. Finns det en bilaga kopplad till dokumentet är detta inte möjligt, då behöver denna först tas bort och adderas på nytt till ett av de delade dokumenten.
  • “Sammanfoga dokument” Det är inte möjligt att sammanfoga PDF-dokument.
  • “Ange aktuell sida som första sida” Det är inte möjligt att ange en viss sida som “första sida” på en PDF-fil.
  • “Lägg till sida från fil” är inte möjligt att addera en sida till ett befintligt PDF-Dokument.
  • “Lägg till bilaga”  det är möjligt att addera bilagor, t.ex, pdf, tiff eller andra dokument. Observera att t.ex word och excel-filer inte går att visa i Document Center utan öppnas istället med tillhörande programvara för den specifika filtypen.

Den nya dokumentvisaren även nämnd i inlägget för version 13.01 kräver alltså en extern PDF-läsare. Vår rekommendation är Adobe Reader.

Nytt alternativ för godkännande av fakturor

Det finns ett nytt alternativ vid skapande av flöde i Document Center. Den nya inställningen ger möjligheten att endast en person i en grupp av godkännare behöver godkänna för att fakturan skall fortsätta i flödet. Med det nya alternativet blir skapandet av flöden ännu mer flexibelt.

T.ex. vi skickar en faktura till person a och person b, med det nya alternativet aktiverat går fakturan vidare i flödet trots att endast en av personerna godkänt.

Se exempel på det nya alternativet här

1 Kommentar
Johan Nidelius
CONTRIBUTOR **
av Johan Nidelius

Så man måste ha en PDF redigerare istället. Känns aldrig bra när det inte blir 1-1 i nya implementationer. Finns ju bra PDF .NET komponenter varför inte använda dem?...