avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Visma har släppt version 13.10.0 av produktlinjen

av Hans Kallin (Uppdaterad ‎14-10-2020 15:30 av Hans Kallin VISMA )

Visma Business

Utökad flexibilitet i uppgiftsöversikten.

Kolumnen “Alternativ” för Uppgiftsöversikt har flyttats från Uppgiftsdefinition-tabellen till Företagsaccess uppgift-tabellen. Det innebär att det går att ange olika regler för olika användare/ företagskombinationer. Användare som är ansvariga för en viss företagsgrupp kan t.ex. visa en uppgift som hög prioritet medan andra användare kan se samma uppgift fast med normal prioritet.

 

Kontroll av fakturanr

Ett nytt fält, “Antal år för kontroll av ink fakturanr”, har lagts till i tabellen Företagsuppgifter. Fältet kan användas för att begränsa antalet år som ska kontrolleras när “Kontrollera ing.fakt.nr”-fältet har aktiverats.

När Antal år för kontroll av ink fakturanr-fältet är tomt kontrolleras alla leverantörstransaktioner. När ett nummer anges i det här fältet kontrolleras det bara om det finns dubbletter för det antalet år. Om värdet t.ex. är 1 kontrolleras bara det aktuella året, om värdet är 2 kontrolleras det aktuella året och året innan.

 

Ny validering - Kontrollera om leverantör är momsregistrerad

Nu går det att undvika att redovisa leverantörsfakturor som innehåller moms om leverantören inte finns med i momsregistret. Första steget är att uppdatera “Aktörsbehandl.” för alla leverantörer. Aktivera alternativet “Moms registrerat” för alla leverantörer som finns med i momsregistret. Bara för dessa leverantörer är det tillåtet att bokföra verifikationer med en Deb momskod eller Kred momskod som har en Sats som är mer än 0.

Ett nytt alternativ för Kontrollera om leverantör är momsregistrerad har implementerats under Redovisningsbehandl. i tabellen Företagsuppgifter. När det är aktiverat utförs valideringen i behandlingsalternativet för buntuppdatering.

 

Inaktivera budgetredigering

Nu går det att låsa en budget från redigering. Det gör du genom att markera alternativet “Låst” under Budgetprocessering-fältet eller genom att ange ett "x" i Låst-fältet i Budget-tabellen.

 

Visma Document Center

Dokumentvisare och konvertering

TIll version 13.01 av Document Center introducerade vi en ny dokumentvisare med en del nya flikar och funktioner samt stöd för att visa PDF med hjälp av 3e part. En annan stor förändring i versionen var att vi inte längre konverterar PDF till TIFF för dokument som importeras från AutoInvoice.

Till version 13.10 har vi utvecklat detta ytterligare och numer konverteras inte PDF till TIFF oavsett importalternativ. Denna förändring är bland annat till för att få en bättre visuell upplevelse av fakturan i Document Center, men också för ökad prestanda samt förbättrat tolkningsresultat.  

 

Endast en i en grupp behöver godkänna

Det finns ett nytt alternativ vid skapande av flöde i Document Center. Den nya inställningen ger möjligheten att endast en person i en grupp av godkännare behöver godkänna för att fakturan skall fortsätta i flödet. Med det nya alternativet blir skapandet av flöden ännu mer flexibelt.

Läs mer om Document Center nyheter här

 

Visma Document Center Enterprise

Ny version med nyheter och förbättringar finns att läsa om här:

 

Visma ERP POS

I version 13.10.0 av Visma ERP POS har vi gjort på förändringar relaterade till orderhantering och hantering av paketlistor. Andra förbättringar inkluderar ändringar relaterade till lösenordspolicyn och kvittoutskrift.

 

Förbättra lösenordspolicyn

Lösenordspolicyn har nu uppdaterat så man kan sätta ett utgångsdatum plus att det måste vara ett stark/komplicerat lösenord.

 

Skanna kundnummer

Det går nu använda en handskanner när man söker/väljer kund kassan.

 

Spara öppen order från ERP POS-klienten

Användaren kan öppna en befintlig order, göra ändringar och spara. Ordern kan vid ett senare tillfälle slutföras i Visma Business.

 

Välj kund innan du sätter igång

Ett nytt alternativ i butiksinställningar gör att kund/köpare kan väljas innan någon artikel läggs till försäljningen.