Mine områder
Hjelp

Arbeidstaker slutter - hva skjer med feriedager og feriepenger til gode?

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎15-09-2023 12:53 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Sluttoppgjør

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt alle opptjente feriepenger eventuelt lønn for ikke avviklede feriedager, jf ferieloven § 11 nr 3. 

 

Alle opptjente feriepenger inkluderer også feriepengene for den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år når arbeidstakeren slutter eller går av med pensjon. Feriepengene for den ekstra ferieuken opptjenes fra og med det inntektsåret arbeidstakeren fyller 59 år. Arbeidstakere som slutter i løpet av dette året skal ha utbetalt alle opptjente feriepenger, også feriepengene for den ekstra ferieuken selv om de ikke fyller 60 år før året etter.

 

Som hovedregel skal utbetalingen skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

 

Lønn for ikke avviklet ferie

Dersom arbeidsforholdet opphører etter at feriepengene er utbetalt og ferietrekket gjennomført, er det lønn for eventuelle ikke avviklede feriedager som skal utbetales. Dette i tillegg til feriepenger opptjent i inneværende år. Dette vil gjelde fast månedslønnede. 

 

Mange virksomheter utbetaler alle opptjente feriepenger i mai&juni måned. Parallelt med at alle feriepengene utbetales i mai&juni, holdes lønn for full ferie tilbake, selv om ferien avvikles på andre tider av året. Når ferien senere avvikles utbetales lønnen som ble holdt tilbake i juni. Ved opphør av arbeidsforholdet innebærer dette at man “får igjen” det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepengene i mai&juni. 

 

Problemstillingen "lønn for ikke avviklet ferie" oppstår ikke når det gjelder timelønnede ansatte. De leverer timelister og får gjerne utbetalt lønn for arbeidede timer også i juni måned.

 

Trekk av tiligere avviklet ferie

Opphører arbeidsforholdet før feriepengene utbetales (mai&juni), må det sjekkes om den ansatte har avviklet feriedager før fratreden, som det ikke er trukket lønn for. I så fall må lønn for disse dagene trekkes, enten på siste lønning før fratreden eller på sluttoppgjøret. 

 

Eventuelle overførte feriedager fra tidligere år, vil allerede være avregnet og det skal ikke trekkes ytterligere for disse.  

 

Rett til ferie i oppsigelsestid?

Les mer om dette tema her.

 

Høstens fagkonferanse med årsavslutning

Lær mer om overføring av feriedager og feriepenger i forbindelse med årskifte på høstens fagkonferanse - der oppdaterer vi deg også på nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutning korrekt.


Les mer her.

 

Skatt og forskuddstrekk

Feriepenger opptjent året før fratreden er som hovedregel trekkfrie. Disse kan utbetales på lønnsarten “Feriepenger trekkfrie” og rapporteres som “kontantytelse” med lønnsbeskrivelse “Feriepenger”.

 

Feriepenger som er opptjent i inneværende år, og utbetales før utgangen av samme år (opptjeningsåret) på grunn av fratreden, er trekkpliktige. Feriepengene kan da utbetales på lønnsart for “feriepenger trekkpliktige”, og rapporteres som “Kontantytelse” med lønnsbeskrivelse “Feriepenger”.

 

Mange arbeidstakere ønsker imidlertid at feriepenger som er opptjent i opphørsåret først blir utbetalt året etter. Ferieloven er ikke til hinder for at det inngåes en slik avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte. 

 

Les mer om skatt eller ikke når en ansatt slutter her

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"