Mine områder
Hjelp

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og beregning av arbeidsgiveravgift

av Ivar Grøndahl1

Skatteetaten har via a-ordningen presisert hvordan arbeidsgivere skal rapportere om arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til kollektive pensjonsordninger i a-meldingen. 

 

Avgiftsgrunnlaget

Arbeidsgivers tilskudd til individuelle og kollektive tjenestepensjonsordninger inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

 

Som avgiftspliktig tilskudd anses også betaling som skal dekke kostnader til  administrasjon av ordningen. 

 

Honorar til megler eller øvrige kostnader knyttet til formidling av tjenestepensjonsordning inngår ikke i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift.

 

Kostnader til å flytte en pensjonsavtale fra en pensjonstilbyder til en annen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift.

 

Kalendermåneden premien er betalt

Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til kollektive pensjonsordninger i a-meldingen i den kalendermåneden det er betalt premie.

 

En gang i året

Det er fortsatt arbeidsgivere som beregner og betaler arbeidsgiveravgift på feil tidspunkt. De betaler premie til OTP hver måned eller hvert kvartal, men beregner arbeidsgiveravgift først i desember. Det er ikke i henhold til regelverket. I slike tilfeller blir arbeidsgiveravgift beregnet og innbetalt for sent, og skatteetaten kan beregne renter av for sent innbetalt avgift.

 

Flere avgiftssoner

Er avgiftspliktige ytelser i bedriften fordelt på flere avgiftssoner, skal grunnlaget for premie til obligatorisk tjenestepensjon fordeles på aktuelle avgiftssoner etter samme forhold som de øvrige avgiftspliktige ytelsene i samme kalendermåned.

 

Når ansatte trekkes egenandel

Hvis arbeidsgiver trekker arbeidstaker for egenandel til pensjonsordningen i lønn og egenandelen innbetales til pensjonsordningen, skal arbeidsgiveren kun beregne arbeidsgiveravgift av bedriftens tilskudd, ikke av ansatte sin andel. 

 

Lønnsarten for pensjonstrekk skal ikke redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Ved innbetaling av total premie må ansattes andel da holdes utenfor grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

 

Premie- og innskuddsfond

Bedriftens innbetaling til pensjonsordningens premiefond eller innskuddsfond omfattes også av arbeidsgiveravgiftsplikten.

 

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift når midler fra premie- eller innskuddsfondet, herunder renter, benyttes til å betale premie.

 

Ved tilbakeføring til arbeidsgiveren av midler fra premiefond eller innskuddsfond, skal det ikke foretas noen tilbakeføring av arbeidsgiveravgiften.

 

5 % ekstra arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivers tilskudd/premie til kollektiv pensjonsforsikring skal ikke inngå i grunnlaget for 5 % ekstra arbeidsgiveravgift.

 

Eksempel:

Bedriften AS har i august beregnet en premie på 110.000 kroner. I tillegg har de ansatte blitt trukket 40.000 kroner. Det innbetales 150.000 kroner til pensjonstilbyder i september. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i august skal ikke påvirkes av premien til pensjonsordningen. I september skal grunnlaget for arbeidsgiveravgift justeres med arbeidsgivers tilskudd, det vil si: 110.000 kroner. Det er ikke anledning til å vente til desember med å beregne arbeidsgiveravgiften i dette eksempelet.

 

Høstens fagkonferanse med årsavslutning

høstens fagkonferanse  er blant annet “Digitale plattformer - hva kan arbeidsgiver bestemme?” og “ESG - Hva er det?” tema og vi oppdaterer deg også om nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutningen korrekt.

 

Brukertips

Visma.net Payroll

Registrere OTP / AFP premie for å få beregnet arbeidsgiveravgift

Visma Lønn

Arbeidsgiveravgift av OTP / AFP

Huldt & Lillevik

Pensjonsrapportering via A-melding

 

Følg RegelPOD

Her finner du alle RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. 

 

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Her finner du alle Regel POD

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"