Mine områder
Hjelp

Avklaring på måltidstrekk og passasjertillegg i statens særavtaler

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 10:00 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå publisert kommentarer til “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” og “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge”.

 

Måltidstrekk
Etter endringene i statens særavtaler fra 22. juni i år, hvor måltidstrekk alltid skal beregnes ut i fra full døgnsats på kr 754, har det vært uklart om måltidstrekket kan være høyere enn satsen for den aktuelle dagen.

 

Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk​ tilsvarende 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag.

 

Eksempel: Ansatt har vært på reise fra mandag kl 12.00 til tirsdag kl 22.00. dvs 1 døgn + 11 timer, Vedkommende kan da etter avtalen kreve kr 754 for første døgnet og kr 297 for 11 timer i påfølgende døgn. Når det er påspandert middag i det påfølgende døgnet, skal det i utgangspunktet trekkes 50 % av full sats, kr 754, som vil gi et måltidstrekk på kr 377. Siden satsen for påfølgende døgn er kr 297, vil måltidstrekket ikke kunne gjennomføres fullt ut, og det skal kun trekkes kr 297 i måltidsfradrag for det påfølgende døgnet, ikke kr 377. Ansatt kan dermed kreve kr 754 i kostgodtgjørelse.

 

Måltidstrekket kan ikke overstige kostsatsen for den aktuelle dag.

 

Trekkregler
Skattedirektoratet har uttalt at måltidstrekk skal trekkes fullt ut, uavhengig av når på reisen måltidene har vært. Vi antar at denne uttalelsen vil bli endret, slik at måltidstrekk i de trekkfrie satsene følger avtalens prinsipper.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er avklart.

 

Passasjertillegg
Teksten i “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” vedr. passasjertillegg ble endret fra 22. juni. I § 6 "Bruk av egen bil" pkt 3 bokstav c) står det: Kr 1,00 pr. km når det tas med arbeidstakere​ på oppdrag i bilen. I tidligere avtale skulle det godtgjøres 1 kr. pr. passasjer pr. km. Det har vært uklart hvordan denne nye teksten skulle tolkes. 1 kr. pr. km uavhengig av antall passasjerer, eller 1 kr. pr. km pr. passasjer.

 

Dette er nå avklart: Det gis kr 1,00 pr. passasjer pr. kilometer.

 

Trekkregler
Når vilkår ellers er oppfylt, vil kr. 1,00 pr. km pr. passasjer kunne utbetales trekkfritt som tidligere.

 

1 Kommentar
Lisbeth Hatlehol
CONTRIBUTOR **
av Lisbeth Hatlehol

Er måltidstrekk på dagreiser endret tilbake til at det trekkes av dagsatsen og ikke av full døgndiett?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"