avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endring i tidspunktet for når arbeidsgiver skal rette a-meldingen

av Ivar Grøndahl1

Retting av feilutbetaling i a-meldingen
A-meldingene skal fortsatt rettes på den eller de månedene feilutbetalingen er gjort, men korreksjon er ikke lenger avhengig av at tilbakebetaling faktisk er foretatt.

 

Regler til og med 2019
Arbeidsgiver kunne ikke korrigere for mye utbetalt lønn før ansatt fysisk hadde tilbakebetalt feilutbetalingen.

 

Nye regler fra 2020
Fra 2020 skal a-meldinger rettes på det tidligste av følgende tidspunkt:

  • når tilbakebetaling faktisk er gjennomført, eller
  • når det foreligger endelig dom, kjennelse, rettsforlik, forvaltningsvedtak eller bindende avtale som forplikter skattyter til å tilbakebetale ytelsen.

Endringen medfører at når arbeidsgiver og ansatt har inngått en skriftlig avtale om tilbakebetaling, kan arbeidsgiver sende ny a-melding og korrigere tidligere feilutbetaling.

 

Eksempel:

  • I januar fikk en ansatt kr 30.000 i bonus. Forskuddstrekk er kr 12.000. Det oppdages i mars at det er feil person som fikk bonusen i januar, og det inngås skriftlig avtale om tilbakebetaling av netto utbetalt bonus med kr 3.000 i 6 måneder fra og med avlønningen i mars.
  • Arbeidsgiver skal da lage en korreksjon a-melding for januar med minus kr 30.000 i bonus og kr 12.000 i forskuddstrekk. Ansatt trekkes så kr 3.000 f.eks som avdrag lån i 6 måneder.
  • Arbeidsgiver får forskuddstrekket tilbakebetalt fra skatteoppkrever på grunnlag av endringen i a-meldingen.
5 Kommentarer
MetteLudviksen
CONTRIBUTOR *
av MetteLudviksen (Oppdatert ‎24-01-2020 16:54 av MetteLudviksen )

Hva gjør man dersom man i januar oppdager feilutbetaling for november og desember. Skal man da også åpne tidligere perioder og år for å få det rett i a-melding. Hva da i tilfelle med årsavslutning som er gjort og beregning restkrav KLP/SPK og videre. Og om man først oppdager noe slikt i juni - at det var feil foregående år. Hvordan løser man dette i regnskapet?

av Ivar Grøndahl1

"For mye utbetalt" skal ALLTID korrigeres mot den måneden(e) som var feil, også når det gjelder tidligere år.

Hør med revisor hvordan dette skal føres i regnskapet.

Heidi63
CONTRIBUTOR *
av Heidi63

Har nettopp overtatt lønn her på bedriften. Registrerte lønn på en ansatt han skulle ha matpenger 86,5 .

Det ble lagt inn ett trekkpl. Matpenger 86,5. Hvordan skal jeg føre tilbake dette? Lager jeg ny lønnskjøring og setter -på begge lønnsarter og lager en ny på bare matpenger 86,5.

Vet ikke om det er riktig dette med  matpenger da jeg har fått feil på dette før uten å ha brukt trekkpl. matpenger .

Lene051
CHAMPION *
av Lene051 (Oppdatert ‎14-12-2020 10:08 av Lene051 )

Hvorfor føre tilbake dette? En slik kontantnytelse er jo trekkpliktig så langt jeg har forstått.

Gjelder dette tariffavtale og verkstedsoverenskomsten så er nå matpenger 90 kr. Men har du gjort feil og skal "null" det ut, så skal det kunne ordnes med å sette en linje med lønnsart i minus, og så lønnsarten på nytt med riktig beløp.

Heidi63
CONTRIBUTOR *
av Heidi63

Ja dette gjelder tariffavtale og verkstedoverenskomsten. 

Da skal jeg rette opp beløpet til 90,- ved neste lønnskjøring. Takk for hjelpen:)