Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Enklere skatteregler for utenlandske arbeidstakere fra 2019

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎19-09-2018 10:38 )
Ivar Grøndahl1

Kortvarige opphold i Norge
Den nye ordningen vil i hovedsak være knyttet til utenlandske arbeidstakere på kortvarige opphold i Norge. Personer som har inntekt fra næring, kan ikke inngå i ordningen. Sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk inngår heller ikke i den nye ordningen.

 

Fast sats på 25 %
Forslaget går i korte trekk ut på at lønnsinntekter skal skattlegges etter en bruttometode med en fast sats. Det er foreslått at satsen blir satt til 25 % i Stortingets skattevedtak for 2019. Skattyter får ingen fradrag i skattegrunnlaget, og det samme gjelder i utregnet skatt. Skatten blir fastsatt fortløpende ved at arbeidsgiver trekker 25 % etter skattekortet og sender a-melding.


Departementet foreslår et tak for inntekter i ordningen for å motvirke at høye inntekter blir særdeles gunstig skattlagt. I forslaget vil en skattyter som har årlig lønnsinntekt over trinn 3  i trinnskatten (kr 598 050,- i 2018), ikke kunne være i ordningen. De som tjener over dette taket, vil i stedet bli skattlagt etter de ordinære reglene i skatteloven.

 

Frivillig ordning
Det foreslås at ordningen skal være frivillig. Det betyr at skattyter i stedet kan velge skattlegging etter vanlige regler. Det er særlig hensynet til EØS-avtalen og forbudet mot diskriminering som ligger bak valgfriheten.

 

Alle skattepliktige ytelser
For deg som arbeidsgiver betyr dette at når en utenlandsk ansatt får skattekort med “kildeskatt utland”, skal du trekke 25 % forskuddstrekk av alle skattepliktige ytelser, også feriepenger.

 

2 Kommentarer
CONTRIBUTOR **

Gjelder dette på all brutto inntekt? Eller bare inntekt opptjent i Norge?

Jeg har utenlandske sjåfører som per i dag bare skal skatte-legges for det de kjører i Norge (hovedsakelig kjører de biltransport fra Tyskland/Nederland etc til Norge - hvorpå de kommer inn med Color kl 10 og ut igjen med samme ferje kl 14. Når de bare er 4 timer i Norge har vi fått beskjed av Skatteetaten at de skal skatte-legges for en inntekt på 7,5 timer x timesats)

Det de har i inntekt utenfor opptjening i Norge, har de skatteplikt på til sitt hjemland.

 

Betyr disse nye reglene at alt skal skattes til Norge med 25%, eller er det fortsatt delt?

 

 

Dette vil gjelde for inntekt opptjent i Norge. 

Her er lenke til Prop. 86 LS 4 Enklare reglar for utanlandske arbeidstakarar