avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Feriepenger og kildeskatt på lønn - hva må arbeidsgiver passe på?

av Karianne Robøle-Sørensen (Oppdatert ‎24-05-2019 14:24 av Karianne Robøle-Sørensen VISMA )

Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. Det ble utstedt 11 000 skattekort med kildeskatt ved årsskiftet. Hva må arbeidsgiver passe på når ansatte har skattekort med kildeskatt?

Hvem får skattekort med kildeskatt på lønn?

Kildeskattordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i kortere perioder, det vil si de som ikke er skattemessig bosatt i Norge. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

Ikke alle arbeidstakere er omfattet av ordningen

Det er arbeidsinntekt som er omfattet av kildeskattordningen, men med noen unntak. Ordningen gjelder blant annet ikke for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, eller arbeidstakere som har næringsinntekter eller skattepliktig inntekt fra eiendom i Norge.

 

Ansatte som har en samlet skattepliktig årsinntekt i 2019 på kr 617 500, dvs nivå 3 i trinnskatten, kan heller ikke bruke kildeskattordningen. Skattefastsettingen vil da skje etter de ordinære reglene.

 

Ansatte som vet de vil tjene mer enn 617 500 kroner (inkludert feriepenger og skattepliktige utgiftsgodtgjørelser mv.) i året, bør derfor huke av for skattlegging etter de ordinære skattereglene når de søker om skattekort. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi en forventet inntekt som overstiger inntektstaket, det må i tillegg hukes av for ønske om skattlegging etter skattelovens ordinære regler.

Hva innebærer det for de ansatte at de har kildeskatt?

Ordningen innebærer at de ansatte betaler 25 prosent skatt av arbeidsinntekt. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i denne satsen. Ansatte som ikke skal betale trygdeavgift i Norge, typisk ved A1-skjema, vil få et skattekort med 16,8 %. Skattekortet er beregnet på 12 trekk i året.

 

Når arbeidsgiver har beregnet og innbetalt forskuddstrekket etter kildeskattekortet,  vil endelig skatteoppgjør for inneværende inntektsår være fullført. skatten ferdig gjort opp. Den ansatte kan ikke kreve fradrag, og slipper å vente på skatteoppgjøret og å levere skattemelding.

 

Ordningen er frivillig, og den ansatte kan tre ut av ordningen ved å søke om nytt skattekort hvor de ber om å bli behandlet etter ordinære regler.

Hva må arbeidsgiver passe på?

Arbeidsgiver vil se på den ansattes skattekort om vedkommende er omfattet av  kildeskattordningen. Har du ansatte med kildeskatt, er det særlig tre ting du må huske på:

 

  • Trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for ansatte som har skattekort med kildeskatt. Dette kan være aktuelt for ansatte som kom til Norge annet halvår i 2018,  og derfor ikke ble skattemessig bosatt i Norge i fjor. Hvis de har fått utstedt skattekort med kildeskatt i år, vil feriepengene opptjent i fjor, være trekkpliktige selv om de utbetales i ferieåret. Det vil si at  det skal beregnes 25% (evt. 16,8%) forskuddstrekk av feriepengebeløpet.
  • Ansatte som har skattekort med kildeskatt vil ikke kunne få “halv skatt før jul”.
  • Arbeidsgivers dekning av pendleres merkostnader ved opphold utenfor skattemessig bosted er trekkpliktig. Dette innebærer at hvis arbeidsgiver dekker besøksreiser, losji/bolig eller merutgifter til mat for pendlere med kildeskattekort, så er dekningen trekkpliktig.  (Merutgifter for ansatte som anses å være på reise kan dekkes trekkfritt som før.)

 

Dersom skattetrekk ikke blir foretatt i samsvar med reglene i skattebetalingsloven, er arbeidsgiver ansvarlig for beløpet, se skattebetalingsloven § 16-20.

 

Lurer du på hvordan du enkelt kan finne ut hvilke ansatte som har kildeskattekort, eller trenger tips for hvordan du best håndterer dette ved feriepengekjøringen må du kontakte din systemleverandør for nærmere veiledning.

 

Brukertips i Visma lønn

 

Brukertips i Huldt&Lillevik