Mine områder
Hjelp

Endringer i 2019 - lønn/skatt

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 09:48 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Her er en kort oversikt over endringer innen fagområdet lønn/skatt fra 1.1.2019

 

Overtidsmat
Fra 1.1.2019 kan arbeidsgiver dekke overtidsmat trekkfritt med inntil 200 kroner per måltid hvis ansatte jobber minimum 10 timer sammenhengende. Dette gjelder både hvor arbeidsgiver dekker måltidet direkte og ved refusjon etter bilag. Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

 

Skattefritaket for matpenger som godtgjøres uten kvittering eller bilag er opphevet. Du kan lese mer om endringene her.

 

Personalrabatter, bonuspoeng mv

Fra 2019 kan arbeidsgiver gi ansatte en trekkfri rabatt på inntil 50 % av varens omsetningsverdi på varer/tjenester som omsettes i virksomheten. Rabatten kan ikke overstige 7000 kroner i løpet av inntektsåret.

 

Videre må arbeidsgiver fra 2019 vurdere om rabatter den ansatte får av andre som følge av arbeidsforholdet er skattepliktige. Et praktisk eksempel på dette er rabatter den ansatte får fra arbeidsgivers forretningspartnere, som f.eks kunder eller leverandører.  Et annet praktisk eksempel er  bonuspoeng opptjent på tjenestereiser som benyttes på private reiser. Hvis rabatten er skattepliktig så er det arbeidsgiver som er ansvarlig for forskuddstrekket, arbeidsgiveravgiften og rapporteringen i a-meldingen.

 

Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om de nye reglene som vi har omtalt her . Skattepliktig personalrabatt rapporteres i a-meldingen som "naturalytelse-skattepliktig personalrabatt".

 

Gaver i arbeidsforhold


Fra 1. januar 2019 er det nye regler og grenser for trekkfrie gaver i arbeidsforhold. 

 

Type anledning

Verdi, sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år

kr  8 000


Den egne satsen for gullklokke med inskripsjon er opphevet og gjelder ikke i 2019.

Årlige gaver, f eks julekurv

Kr  2 000

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25

Kr  4 000

Ansatt gifter seg

Kr  4 000

Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år

Kr  4 000

Ansatt går av med pensjon

Kr  4 000

Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde år

Kr  4 000

Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50

Opphevet. Gjelder ikke i 2019

Forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften

Opphevet. Gjelder ikke i 2019


Reglene for trekkfrie gaver i arbeidsforhold er grundigere omtalt her.

 

Kildeskatt
Utenlandske arbeidstakere som har begrenset skatteplikt til Norge (dvs. ikke bosatt i Norge) kan fra 2019 velge å bli underlagt lønnstrekkordning istedenfor vanlig beskatning. I korthet går regelverket ut på en flat beskatning på 25 % hvor det ikke gis noen fradrag i beskatningsgrunnlaget. Arbeidsgiver henter skattekort på vanlig måte og beregner forskuddstrekket. Den ansatte får ikke skatteoppgjør, da skatten er oppgjort ved selve skattetrekket.

 

Tips
Hvis de ansatte mottar tips så plikter arbeidsgiver fra 1.1.2019 å beregne forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift samt rapportere hver enkelt ansatts andel av tipsen i a-meldingen.  Arbeidsgiver må derfor holde oversikt over fordelingen av tips mellom de ansatte, uansett om tips gis direkte fra en kunde eller ved fordeling fra arbeidsgiver.  Tips rapporteres i a-meldingen som "kontantytelse-tips".

 

Frivillige organisasjoner - nye grensebeløp i 2019
Det er nye grensebeløp for betaling av arbeidsgiveravgift for for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon. Fra 2019 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger 800 000 kroner per år , og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt.

 

Diett/kostgodtgjørelse i 2019
Det er nye satser for diett og kilometergodtgjørelse i statens særavtaler for reiser i Norge og i særavtalen som gjelder diett ved reiser til utlandet.  Det er også nye satser for trekkfri utbetaling av diett. Det er viktig å merke seg at de nye trekkfrie satsene gjelder både reiser i Norge og utlandet.

 

Krav til reiseregning for trekkfri utbetaling av diett
Ved utbetaling av diett ved reiser med overnatting må type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji angis på reiseregningen for at utbetalingen skal være trekkfri. Nytt fra 2019 er at det også er et krav om at det må angis om overnattingsstedet har kokemulighet.

 

Fri avis
Ansatte som har tjenstlig behov for avis kan fra 2019 få dekket avis levert hjemme skattefritt. Kravet om at den ansatte måtte dekke et abonnement selv for at dekningen skulle anses som trekkfri er opphevet.

 

Svalbard 
Det er nye satser for beskatning av naturalytelser for lønnstrekkordningen på Svalbard fra 2019. Se oversikten her.

 

Arbeidsgiveravgift
For sjømenn som er ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret, med unntak av personer som er ansatt i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord, og er medlem i trygden etter lov om folketrygd § 2-6, betaler arbeidsgiveren arbeidsgiveravgift etter en fast sats på kr 443 per måned uten hensyn til antall tjenestedager i måneden. (Økt fra kr 428 i 2018).

 

Nye lønnsbeskrivelser
Endring i lønnsbeskrivelser fra 1.1.2019 finner du her.

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"