Mine områder
Hjelp

Hva gjør du når arbeidstaker slutter og krever lønn for ferie som ikke er avviklet?

av Ivar Grøndahl1

Arbeidsforholdet opphører

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt alle opptjente feriepenger. Det følger av ferieloven § 11 nr 3. Som hovedregel skal utbetalingen skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

 

Det følger av lovverket at tariffavtale og bedriftsintern avtale kan åpne for annet utbetalingstidspunkt av opptjente feriepenger.

 

Brukertips

Visma.net Payroll

Sluttoppgjør - ansatt slutter og har krav på / ønsker alle feriepenger utbetales

 

Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie

Ferie er i utgangspunktet fri uten lønn hvor feriepengene skal erstatte lønnsbortfallet. Derfor stopper ordinær lønn opp den tiden arbeidstaker tar ferie.

 

Mange arbeidsgivere foretar imidlertid feriepenger-oppgjøret i juni for alle månedslønnede ansatte. Det betyr at alle feriepengene utbetales i juni, og at det trekkes for full ferie selv om ferien avvikles på andre tider av året. Når ferien avvikles utbetales lønnen som ble holdt tilbake i juni.

 

Lønn for ikke avviklet ferie

Det er ikke uvanlig at arbeidstakere ber om å få betalt for den ferien som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes. Enkelte tror det er snakk om en ekstra betaling for ikke avviklet ferie, men det dreier seg egentlig om at man får igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepengene i juni.

 

"Problemstillingen lønn for ikke avviklet ferie" oppstår ikke når det gjelder timelønnede ansatte. De leverer timelister og får lønn for arbeidede timer. 

 

Eksempel 1 - Fastlønnet ansatt slutter før ferietrekket i juni.

Ansatt arbeider og får utbetalt månedslønn i januar. Har ikke avviklet noe ferie i år. Slutter, og har siste arbeidsdag 31. januar. Vedkommende har fått lønn for det vedkommende har vært på arbeid, og har ingen lønn til gode for ikke avviklet ferie. Arbeidstaker får utbetalt opptjente feriepenger til gode når han slutter som skal dekke feriefraværet senere på året.

 

Eksempel 2 - Fastlønnet ansatt slutter etter ferietrekket i juni.

Ansatt slutter, og har siste arbeidsdag 31. august. Har arbeidet hele januar, februar, mars, april, mai og juni, avviklet 3 uker ferie i juli og arbeidet hele august. Har fått utbetalt månedslønn i januar - mai og juli - august. I juni ble det utbetalt feriepenger og trukket i lønn for 5 uker ferie. Vedkommende har da i perioden januar - august vært fraværende fra arbeidet på grunn av ferie i 3 uker, men er trukket 5 uker i lønn. Det er da 2 uker vedkommende har vært i arbeid som det ikke er utbetalt lønn for. Lønnen som ble trukket for disse 2 ukene i juni, har ansatt tilgode i sitt sluttoppgjør.

 

Når ansatte som slutter krever at de skal ha "lønn for ikke avviklet ferie", kan du si at de får "lønn for utført arbeid".

 

Innberette "lønn for ikke avviklet ferie"

Da lønnstrekket ble gjort i forbindelse med feriepengeoppgjøret ble lønnsbeskrivelsen "Trekk i lønn for ferie" benyttet. Denne skal IKKE brukes til å utbetale "lønn for ikke avviklet ferie". Det skal innberettes på lønnsbeskrivelsen "Fastlønn".

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør RegelPOD  her: høre podcast

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"