avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Hvorfor du skal velge tabell på overtid! Her er svaret!

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎31-01-2018 10:12 )

På skattetrekksmeldingen (tidl skattekortet) for 2018 står det at når hovedarbeidsgiver utbetaler overtidsgodtgjørelse skal prosenttrekk benyttes. Dette er ikke riktig når perioden på opptjeningen av overtidsgodtgjørelsen ikke er vesentlig lenger (mer enn 3 dager) enn perioden for opptjening av lønn.

 

Overtid
Overtid eller lignende tilleggsytelser som er opptjent i januar og utbetales sammen med lønn for februar, skal inngå i tabell-grunnlaget sammen med februar lønn. Dette følger av skattebetalingsforskriften § 5-10-1 2. ledd.

 

“Når akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller annen tilleggsytelse blir utbetalt samtidig med annen lønn eller godtgjørelse som det skal trekkes i etter tabell, og tilleggsytelsen ikke er opptjent over et vesentlig lengre tidsrom enn lønnsbeløpet, skal tilleggsytelsen undergis tabelltrekk sammen med lønnsbeløpet.”

 

Feil i skattetrekksmeldingen
Det er i det siste skrevet flere artikler om “feil i skattetrekksmeldingen (tidl skattekortet)” for 2018, og at dette kan medføre for lite forskuddstrekk. Det er ikke feil i selve tabellen eller prosenten på skattetrekksmeldingen, disse opplysningene er korrekt. Feilen består i at det er gitt feil informasjon om når hovedarbeidsgiver skal benytte prosenten istedenfor tabellen når det utbetales overtidsgodtgjørelse.

 

Trekktabellene er basert på forskuddstrekk i 10,5 måneder. I enkelte artikler skrives det at dette er “årsaken til for lite forskuddstrekk”, dvs når %-trekk benyttes istedenfor tabell.

 

Trekkfritak på feriepenger og lønn før jul
Ved utbetaling av feriepenger er det ikke trekkfritak på overtidsgodtgjørelse. Til jul er det halvt forskuddstrekk, også på overtidsgodtgjørelse når opptjeningstiden ikke er vesentlig lenger enn for lønnsbeløpet.

 

Ved utbetaling av feriepenger og trekk for full ferie, f eks 5 uker, vil fastlønn gi et negativt trekkgrunnlag. Evt overtid kan da motregnes i trekkgrunnlaget, men overskytende skal det beregnes forskuddstrekk av.

Det betyr at overtid skal være med i trekkgrunnlaget i 11,5 måneder.

 

Eksempel
Vi skal med eksempler vise hvordan forskuddstrekket blir, om det velges tabell- eller %-trekk på overtid. Vi har brukt Huldt & Lillevik Lønn og Skattedirektoratets kalkulator i beregningene.

Ansatt har månedslønn på kr 45 000. Han har tabell nr 7102 og en prosent på 35 %, basert på en forventet årsinntekt på kr 550 000. Han har kr 2 000 i overtid hver måned, unntatt ved lønnsutbetalingen i august.

 

Overtidsgodtgjørelse inngår i tabellgrunnlaget

 

Måned

Lønn

Overtid

Forskudds- trekk tabell

Forskudds- trekk %

Totalt forskudds- trekk

Januar

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr   14 825

Februar

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr   14 825

Mars

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr   14 825

April

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr   14 825

Mai

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr   14 825

Juni lønn

Trekk ferie

Feriepenger

kr   45 000

- kr 51 136

kr   61 000    

kr   2 000

kr            0

 

kr            0         

Juli

kr   45 000

 

kr   14 028

 

kr    14028

August

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr    14825

September

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr    14825

Oktober

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 825

 

kr    14825

November

kr   45 000

kr   2 000    

kr   14 825

 

kr    14825

Desember

kr   45 000

kr   2 000

kr     7 413

 

kr     7 413

Totalt

kr 549 864

kr 22 000

kr 154 866

 

kr 154 866

 

Overtidsgodtgjørelse trekkes etter %

 

Måned

Lønn

Overtid

Forskudds- trekk tabell

Forskudds- trekk %

Totalt forskudds- trekk

Januar

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

Februar

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

Mars

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

April

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

Mai

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

Juni lønn

Trekk ferie

Feriepenger

kr   45 000

- kr 51 136

kr   61 000    

kr   2 000

kr            0

kr     700

kr        700         

Juli

kr   45 000

 

kr   14 028

 

kr    14 028

August

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

September

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

Oktober

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

November

kr   45 000

kr   2 000

kr   14 028

kr     700

kr   14 728

Desember

kr   45 000

kr   2 000

kr     7 014

kr     700

kr     7 714

Totalt

kr 549 864

 

kr 22 000    

kr 147 294

kr  7 700

kr 154 994

 

Hvorfor er det da viktig å benytte tabelltrekk på overtid?

I tabellen ansatt er tildelt fra Skatteetaten er det lagt inn forutsetninger som minstefradrag, reisefradrag, gjeldsrenter mm.

 

Marginal-prosenten er basert på forventet inntekt i forhold til de forskjellige trinnskatt-nivåene.

I tillegg til 23 % skatt på alminnelig inntekt og 8,2 % trygdeavgift av personinntekt, kommer trinnskatt.

 

  • Trinn 1 kr 169 000 - kr 237 000 1,4 %
  • Trinn 2 kr 237 900 - kr 598 050 3,3 %
  • Trinn 3 kr 598 050 - kr 962 050 12,4 %
  • Trinn 4 over kr 962 050 15,4 %

Ansatt har altså en forventet inntekt i 2018 på kr 550 000, som er under trinnskatt trinn 3.
Sum lønn, overtid og feriepenger for Sven er i 2018 kr 571 864, som stemmer med en marginal-prosent på 35 %.

 

Hvis ansatt f eks hadde hatt lønn og feriepenger på tilsammen kr 600 000, og i tillegg hatt overtidsgodtgjørelse på kr 22 000, ville han vært over trinnskatt 3 grensen, som det ikke er tatt høyde for i marginal-prosenten i skattetrekksmeldingen. Tabellen er progressiv, og “tar høyde for” en slik passering av trinn-grenser.


Tabelltrekk ved passering av trinnskatt-grenser

 

Måned

Lønn

Overtid

Forskudds- trekk tabell

Forskudds- trekk %

Totalt forskudds- trekk

Januar

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

Februar

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

Mars

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

April

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

Mai

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

Juni lønn

Trekk ferie

Feriepenger

 

kr    49 000

- kr  55 682

kr    67 682     

kr   2 000

kr           0

 

kr           0         

Juli

kr   49 000

 

kr  15 621

 

kr  15 621

August

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

September

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

Oktober

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

November

kr   49 000

kr   2 000

kr  16 597

 

kr  16 597

Desember

kr   49 000

kr   2 000

kr    7 921

 

kr     7 921

Totalt

kr 600 000

 

kr 22 000   

kr 172 915

 

kr 172 915  

 

%-trekk ved passering av trinnskatt-grenser

 

Måned

Lønn

Overtid

Forskudds- trekk tabell

Forskudds- trekk %

Totalt forskudds- trekk

Januar

kr 49 000

Kr 2 000

kr  15 621

kr     700

kr   16 321

Februar

kr 49 000

Kr 2 000

kr  15 621

kr     700

kr   16 321

Mars

kr 49 000

Kr 2 000

kr  15 621

kr     700

kr   16 321

April

kr 49 000

Kr 2 000

kr  15 621

kr     700

kr   16 321

Mai

kr 49 000

Kr 2 000

kr  15 621

kr     700

kr   16 321

Juni Lønn

Trekk ferie

Feriepenger

kr 49 000

- kr 55 682

kr 67 682

Kr 2 000

kr           0

kr     700

kr        700         

Juli

kr 49 000

 

kr  15 621

 

kr    16 321

August

kr 49 000

Kr 2 000

kr 15 621

kr     700

kr   16 321

September

kr 49 000

Kr 2 000

kr 15 621

kr     700

kr   16 321

Oktober

kr 49 000

Kr 2 000

kr 15 621

kr     700

kr   16 321

November

kr 49 000

Kr 2 000

kr 15 621

kr     700

kr   16 321

Desember

kr 49 000

Kr 2 000

kr   7 811

kr     700

kr     7 811

Totalt

 

kr 600 000   

 

kr  22 000   

kr 164 021

kr   7 700

kr 171 721  

 

Oppsummering
Som det fremgår av eksemplene over, vil det bli beregnet for lite forskuddstrekk når det beregnes etter “skattekortets” prosent. Jo høyere lønn utover trinnskatt-grensen, jo større forskjell mellom forskuddstrekk etter tabell eller prosent.

 

Er overtid opparbeidet over vesentlig lenger periode enn lønnsbeløpet, skal overtidsgodtgjørelse inngå i grunnlaget for %-trekk.

 

Som lønnsmedarbeider har du ingen plikt til å informere ansatte om at “Nå har du passert trinnskatt-grensen - og du bør søke om nytt skattekort”. Her er det snakk om god personalpolitikk.