Mine områder
Hjelp

Skatt på naturalytelser som firmabil og ek-tjeneste når arbeidstaker er i permisjon

av Ivar Grøndahl1

Det er ikke uvanlig at ansatte som er i permisjon, beholder skattepliktige naturalytelser. Det kan f eks være firmabil, ek-tjeneste (mobiltelefon/bredbånd) eller personalforsikringer.

 

Skatteetaten sender forespørsel

Skatteetaten følger aktivt opp a-meldinger som arbeidsgivere sender inn hver måned. Hvis forskuddstrekk er for lite i forhold til skattekort og opplysninger om inntekt, blir det sendt forespørsel til arbeidsgiver om årsaken til for lite trukket forskuddstrekk. 

 

Arbeidsgivers trekkansvar knyttet til naturalytelser

Når NAV overtar betalingen av ytelser under permisjon, vil arbeidsgiver mangle kontante midler til å gjennomføre forskuddstrekket for naturalytelser i. 

 

Etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd plikter arbeidsgiver da å gi beskjed til skatteetaten som vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres, eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

 

“Kontaktskjema for bedrifter og organisasjoner”, RF-1306, på skatteetaten sine sider kan benyttes for å gi beskjed om hvem og hva det gjelder.

https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/

 

Brukertips 

Her finner du lenker til hvordan du kjører lønn i lønnssystemet som du bruker når ansatte har naturalytelse, men ikke har utbetaling av lønn som det kan gjøres forskuddstrekk i.

 

Huldt & Lillevik

Håndtering av naturalytelser uten lønnsutbetaling

 

Visma Lønn

Lønnskjøring med halvt skattetrekk eller trekkfri lønnskjøring

 

Visma.net Payroll

Hvordan håndterer Visma.net Payroll forskuddstrekk i naturalytelser når det ikke er noe å trekke i

 

Lønnsrapportering 

Når arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permisjon, skal fordelen rapporteres på vanlig måte i a-meldingen for hver måned.

 

Arbeidsgiveravgift

Inngår ytelsene i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, skal arbeidsgiver beregne og betale arbeidsgiveravgift på vanlig måte.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal.  Hør Regelpod  her: høre podcast

 

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"