Mine områder
Hjelp

Skatteregler for bruk av mobiltelefon betalt av arbeidsgiver

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-03-2023 11:19 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Fri telefon er en av de mest brukte naturalytelsene i norsk arbeidsliv. Måten  arbeidsgiver dekker kostnadene på, har betydning for hvordan fordelen skal beskattes.

 

Disponering av mobiltelefonen

Når arbeidstaker kun disponerer arbeidsgivers mobiltelefon i arbeidstiden og på reiser for arbeidsgiver, og ikke tar mobiltelefonen med hjem, utløses det ikke beskatning. 

 

Arbeidstakere som “legger igjen” mobiltelefonen på arbeidsstedet når de reiser hjem skal dermed ikke beskattes for bruk av mobiltelefon.

 

Mobiltelefonen

Er det arbeidsgivers mobiltelefon som arbeidstaker benytter, er selve lånet av telefonen skattefritt når det er tjenstlig behov for bruk av mobiltelefon.

 

Maksimal skattemessig fordel

Når arbeidsgiver dekker kostnadene til den ansattes bruk av mobiltelefon, er maksimal skattepliktig fordel begrenset til et sjablongbeløp hvert inntektsår. Maksimal skattepliktig fordel er 4.392 kroner. Dette gjelder uavhengig av hvor mange tjenester den ansatte får dekket og om det er arbeidsgivers eller arbeidstakers abonnement. 

 

Det skal ikke tas hensyn til hvilken skattemessig fordel som er beregnet på ek-tjeneste hos andre arbeidsgivere.

 

Arbeidsgivers abonnement

Hvis abonnementet står i arbeidsgivers navn, er skattepliktig fordel for den ansatte 366 kroner for hver måned vedkommende har tilgang til å bruke abonnementet. Fordelen er uavhengig av faktisk bruk, og det spiller derfor ingen rolle om den ansatte ringer mye eller lite. Det er også uten betydning om arbeidsgiver dekker hele regningen eller om den ansatte må dekke noe selv. Skattepliktig fordel er uansett 366 kroner hver måned. Dette kan i noen situasjoner virke urimelig, fordelen skal beskattes med 366 kroner hver måned selv om bruken ikke hadde vært på mer enn 200 kroner.

 

Eksempel: 

Arne, Per og Jan har avtalt med sine arbeidsgivere at de skal få benytte arbeidsgivers mobilabonnement. Arnes telefonregning er på 1.454 kroner, mens Per sin telefonregning er på 199 kroner. Jan har i sin avtale at arbeidsgiver trekker i lønn hvis regningen overstiger 300 kroner pr måned. Jan har ringt for 399 og er trukket for 99 kroner i henhold til avtale.

 

Arne 1.454 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner

Per 199 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner

Jan 299 kr (99 kr er trukket i lønn) – trekkpliktig fordel 366 kroner

 

Arbeidstakers abonnement

Refunderer arbeidsgiver kostnadene til mobiltelefon eller bredbånd etter bilag, er skattepliktig fordel det faktiske refunderte beløpet den enkelte måned begrenset oppad til 4.392 kroner per år. 

 

Faktisk forbruk har med denne modellen betydning for skattepliktig fordel den enkelte måned inntil maksimal skattepliktig fordel er nådd. 

 

Eksempel:

Anne og Turid har avtalt med sin arbeidsgiver at de skal få refundert sine utgifter til mobilabonnement av arbeidsgiver. Anne sin telefonregning er på 599 kroner, mens Turid sin telefonregning er på 249 kroner. Ingen har nådd maksimal skattepliktig fordel ennå.

 

Anne 599 kroner – trekkpliktig fordel 599 kroner

Turid 249 kroner – trekkpliktig fordel 249 kroner


Beskatning av elektronisk kommunikasjon stanser når dekningen når 4.392 kroner.

 

Bilag leveres ikke

Leveres ikke bilag, er hele beløpet ansatt mottar fra arbeidsgiver skattepliktig. Også det som gis utover 4.392 kroner blir da skattepliktig fordel.

 

Både arbeidsgivers og arbeidstakers abonnement

Arbeidstaker disponerer arbeidsgivers mobilabonnementet og får i tillegg refundert kostnader til bredbånd hjemme etter bilag.

 

Eksempel:

Jonas og Trine har begge avtalt med arbeidsgiver at de skal få benytte arbeidsgivers mobilabonnement og få refundert kostnader til bredbånd hjemme. Faktura for mobilabonnement står i arbeidsgivers navn, mens kostnadene til bredbånd dekker de først selv og får beløpet refundert over lønn. 

 

Jonas har ringt for 599 kroner i februar og 200 i mars og har bredbånd som koster 899 kroner per måned. 

 

 

Trine har ringt for 750 kroner i februar og 250 kroner i mars og har et bredbånd som koster 699 kroner pr måned, men glemte å levere bilaget i februar og derfor fått dobbelt refundert i mars.


Fordel i februar

Jonas ringt for 599 kroner – trekkpliktig fordel 1.265 kroner (366 + 899)

Trine ringt for 750 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner

 

Fordel i mars

Jonas ringt for 200 kroner – trekkpliktig fordel 1.265 kroner (366 + 899)

Trine ringt for 250 kroner – trekkpliktig fordel 1.764 kroner (366 + 699 + 699)

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Fagkonferansen vår 2023

Nå er det åpent for påmelding til vårens fagkonferanse. Denne arrangeres både digitalt, og i lokalene til Visma på Skøyen.

 

Vårens agenda byr blant annet på

  • Nyheter 2023
  • Nytt - Ekstra arbeidsgiveravgift av inntekt over 750 000 kroner
  • Nye regler for innleie og heltidsnorm - hva betyr dette for arbeidsgiver?
  • Korrekt rapportering av permisjon i a-meldingen
  • Reise og diett - en oversikt over reglene
  • Ferie, utbetaling av feriepenger og trekk for feriedager
  • Hvordan kjøre feriepengeutbetaling i Payroll, Visma Lønn, og Huldt og Lillevik

Du kan lese mer og melde deg på her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"