Mine områder
Hjelp

Skattetrekk etter tabell - ved deltid og avkortet opptjeningstid

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎25-08-2023 13:55 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å trekke riktig skatt ved utbetaling av lønn. 

 

Hovedarbeidsgiver

Det er kun hovedarbeidsgiver som kan trekke etter tabell. Hvis du er i tvil om du er hoved- eller biarbeidsgiver må du avklare dette med den ansatte.

 

Får du inn nyansatte i løpet av året, bør det å avklare om du er hoved- eller biarbeidsgiver for den du skal ansette, være en del av ansettelsesrutinen.

 

Dersom du ikke får avklart om du er hovedarbeidsgiver, skal du trekke etter prosent.

 

Tabellkort

Tabelltrekk skal beregnes etter trekktabell med det tabellnummeret som er oppgitt i skattyterens skattekort.

 

Tabellkortet inneholder dagtabell, uketabell, 14-dagers tabell og månedstabell. Du kan se i Skattebetalingsforskriften § 5-10-2 når de forskjellige tabellene skal benyttes.

Eksempel: I lønn for 18 til 24 dager skal arbeidsgiveren bruke uketabellen på en tredjedel av lønnsbeløpet og multiplisere trekkbeløpet med 3.

 

Avlønningsperiode

Når du skal avgjøre hvor langt tidsrom godtgjørelsen gjelder for, skal alle dager i tidsrommet regnes med, også fraværsdager (når ikke utbetaling fra NAV-kontoret erstatter lønnen), lørdager og søndager, hellig- og høytidsdager.

 

Eksempel: Per jobber 3 dager i uken, 60 % stilling for sin hovedarbeidsgiver. Lønn gjelder for hele måneden og fridagene teller da med i beregningen, og månedstabellen skal da benyttes.

 

Eksempel: Ansatt jobber 2 dager i uken, 40 % stilling. Lønn gjelder for hele måneden og fridagene teller da med i beregningen. Her må det avgjøres om utbetaler i dette tilfellet er hovedarbeidsgiver. 

Hovedarbeidsgiver - månedstabell skal benyttes

Biarbeidsgiver - Prosenten skal benyttes

 

Når det utbetales trekkfrie feriepenger for deler av lønnsperioden, skal disse dagene ikke medregnes.

Eksempel: Per har 1 uke ferie med trekkfrie feriepenger i juli, og lønn for resten av måneden. Lønnsperioden som skal legges til grunn for tabelltrekk blir da:

31 dager minus 7 dager = 24 dager 

Her skal uketabellen benyttes på en tredjedel av lønnen for 24 dager og multiplisere trekkbeløpet med 3.

 

Slutter/begynner i løpet av måneden

Når ansatt begynner eller slutter i løpet av lønningsperioden skal kun dagene som vedkommende har vært ansatt medregnes.

Eksempel: Per er ansatt i 100 % stilling fra 21. august. Lønnsperioden blir da fra 21. til 31. august, som er 11 dager. Jfr skattebetalingsforskriften skal lønn for 11 til 17 dager trekkes etter 14-dagers-tabellen.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør RegelPOD  her: høre podcast

3 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"