Mine områder
Hjelp

Sommerfest arrangert av arbeidsgiver - skattefritt velferdstiltak?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎26-04-2023 12:23 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det nærmer seg tiden da mange bedrifter arrangerer sommerfest for de ansatte før de skiller lag til en velfortjent ferie.

 

Det kan være en enkel sammenkomst i bedriftens lokaler med enkel servering, både med og uten alkohol, eller det kan være at arbeidsgiver slår litt ekstra på stortromma og inviterer de ansatte på utenlandstur. 

 

Hva er velferdstiltak etter skatteloven

Velferdstiltak i skattelovens forstand er ytelser som

 • henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften, og
 • har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den,

oftest i form av fellesarrangement

 

Eksempler på velferdstiltak:

 • tilgang til avis på arbeidsstedet
 • tilgang på og bruk av bedriftshytte
 • bedriftsidrett
 • bedriftskantine
 • forestillinger, idrettsarrangementer
 • helsestudio, treningssentre
 • tilstelninger, hotellopphold

Hvilke personer er “knyttet til bedriften”

Som knyttet til bedriften anses eiere, ansatte, styremedlemmer i aksjeselskap og aksjonærer. Ledsagere som ektefeller, samboere, partnere eller familiemedlemmer anses også å falle inn under det “å være knyttet til bedriften”. Valgt revisor anses i denne forbindelse som knyttet til bedriften. 

 

Eksterne aktører, som f.eks. regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere, anses som utgangspunkt ikke som knyttet til bedriften.

 

Skattefritaket omfatter alle ansatte i bedriften. Videre kan skattefritaket også omfatte aksjonær i aksjeselskap når vedkommende arbeider i selskapet. Fritaket omfatter også deltidsansatte, korttidsansatte og tidligere ansatte som har gått av med pensjon. Videre vil skattefritaket også omfatte styremedlemmer.

 

Utgangspunkt er skatteplikt

Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er som utgangspunkt skattepliktig for de ansatte. Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som rimelig velferdstiltak.

 

Vilkår for skattefritak

 • Tiltaket er for alle, eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, forutsatt at tiltakene er noenlunde likeverdige
 • Det må være i form av naturalytelse. 
 • Tiltaket må være rimelig 
  • Ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig må en bl.a. legge vekt på
   • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
   • verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte, og
   • om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi

Sommerfest med hotellopphold

Enkeltstående tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell, kan anses som

velferdstiltak. Dette gjelder opphold med inntil to overnattinger. Det er uten betydning om

oppholdet er lagt til virkedager eller en helg.

 

Består en reise av både velferdstiltak og tjenestereise (fagseminar e.l.), må du vurdere hver

del isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er

oppfylt, må utgangspunktet være at hele turen er skattefri.

 

Skattefritaket for kortere opphold på hotell gjelder også for ansattes familie, innenfor rammen av hva som er rimelig. Dersom reisen medfører mer enn to overnattinger på hotell, vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansattes egen deltakelse er skattefri, fordi denne er på tjenestereise (fagseminar eller lignende) før/etter velferdstiltaket.

 

Ved vurderingen av om slike tiltak skal anses som rimelige, legges arbeidsgivers totale kostnader for reisen til grunn. Også opphold i utlandet kan være rimelig velferdstiltak dersom kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge. 

 

Videre må det ses på antall tilstelninger i året under ett når det skal vurderes om fordelen ved slike tilstelninger er rimelig. Flere enn to slike hotellopphold i løpet av ett år vil normalt være skattepliktig. Dette innebærer likevel ikke at ett eller to helgeopphold alltid kan anses som rimelig velferdstiltak.

 

Lengre opphold enn to netter anses som ferie og ikke som velferdstiltak. Fordelen ved slike forlengede opphold er i utgangspunktet skattepliktig selv om oppholdet skjer samlet for de ansatte i bedriften. Det gjelder selv om oppholdet med reise blir billigere enn innenfor grensen på to overnattinger. Arbeidsgivers dekning av kostnader til det ekstra oppholdet behandles som lønn, eventuelt etter reglene om skattefri gave.

 

Fagkonferansen våren 2023

Vårens fagkonferanse er en dag fylt med nyheter og spennende tema. Vi tar blant annet opp feriedager og utbetaling av feriepenger. Fagkonferansen arrangeres både digitalt, og i lokalene til Visma på Skøyen.

 

Les mer om hva vi skal snakke om på konferansen og meld deg  her.

 

Ivar inviterer til Fagkonferanse.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"