Mine områder
Hjelp

Svalbard - Lønnstrekkordningen - Satser naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 2023

av Ivar Grøndahl1

Når arbeidstakeren skattlegges ved trekk i lønn (lønnstrekkordningen), skal følgende naturalytelser verdsettes slik:

 

Kost og losji

Fritt opphold pr. døgn (kost og losji) kr 138 pr. døgn (+4 fra 2022)

Kost (alle måltider) kr 98 (+3 fra 2022)

Kost (to måltider) kr 76 (+2 fra 2022)

Kost (ett måltid) kr 50 (+1 fra 2022)

Losji (eget rom eller delt rom) kr 40 (+ 1 fra 2022)

 

Fri bolig:

inntil 40 kvm kr 3 350 pr. måned (+300 fra 2022)

41–65 kvm kr 4 700 pr. måned (+400 fra 2022)

66–90 kvm kr 7 500 pr. måned (+700 fra 2022)

91–125 kvm kr 8 500 pr. måned (+750 fra 2022)

over 125 kvm kr 9 800 pr. måned (+900 fra 2022)

 

Dersom arbeidsgiver subsidierer den skattepliktiges bokostnader skal det foretas beskatning dersom den faktiske husleie er lavere enn fordelssatsen for fri bolig. Skattepliktig fordel fastsettes til differansen mellom fordelssatsen for fri bolig og faktisk husleie.

 

Fri bil

kr 2 300 pr. måned (+ 200 fra 2022)

 

Elektronisk kommunikasjon

Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2023 (uendret fra 2022).

 

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2023.

 

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2023.

 

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2023.

 

Klikke her for å se de trekkfrie satsene for bil, snøscooter og diettgodtgjørelse. 

 

Lovdata

Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2023 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"