My Products
Help

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
Ostotilausten luonti hälytyslistalta toiminnossa on mahdollista luoda ostotilausehdotukset hälytyslistalta valituille nimikkeille. Toiminto on käynnistettävissä Ostotilaukset -valikon kohdasta Ostotilaukset hälytyslistalta. Toiminnon ohjeesta on tutustuttavissa tarkemmin toiminnossa käytettävissä oleviin rajauksiin ja valintoihin.
View full article
22-12-2017 13:26
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 975 Views
Inventaariosaldojen kirjauksessa on mahdollista kirjata inventaariossa lasketut nimikesaldot. Inventaariosaldojen kirjaus on mahdollista rajata tarvittaessa varastopaikan ja nimikeryhmien mukaan pienempiin osiin. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” –valikosta ”Inventaariosaldojen kirjaus” Valitse tulostusryhmittely ja tulostusjärjestys, jonka mukaan inventaariolistan nimikkeet tulostetaan Valitse varastopaikat ja nimikeryhmät, joista inventaariolista muodostetaan ja paina ”OK” -painiketta Päiväys kenttään annetaan päiväykseksi päivä jolloin inventointisaldot kirjataan, takautuvat inventointisaldojen kirjaukset eivät ole mahdollisia, jos hankintoja ja myyntejä on suoritettu inventointisaldojen laskennan jälkeen. Nimikettä voi myös hakea hakutoiminnolla. Anna nimikkeiden saldo ”Laskettu” -kenttään. Ohjelma tarjoaa nimikkeiden keskihinnaksi nimikekortiston mukaista keskihintaa. Mikäli muutat keskihintaa, ohjelma laskee muutoksen mukaan nimikkeen keskihinnan uudestaan
View full article
15-11-2017 16:21
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 756 Views
Rakenteellinen nimike on mahdollista siirtää varastossa tuotantoon, jolloin varastovalmisteen komponenttien osat varataan tuotantoon kyseistä varastovalmistetta varten. Huomioi. että Nimikkeen rakennetta ei saa muuttaa kun nimike on tuotannossa. Varastovalmisteen siirto tuotantoon Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Varasto” –valikosta” Nimikerakenne: Siirto tuotantoon” Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla Syötä Määrä kenttään saldo, montako kappaletta nimikettä siirretään tuotantoon. Mikäli valitset ”Otetaan myös alarakenteet tuotantoon”, ohjelma luo rakenteessa olevista varastovalmisteista myös tuotantolistat Paina ”Luo tuotantolistat” -painiketta Ohjelma luo tuotantolista rakenteen mukaan. Tuotanto voidaan vielä perua, mutta tallentamisen jälkeen tuotantoa ei voi enää perua. Paina työkaluriviltä Tallenna -painiketta tallentaaksesi tuotannon   Kun varastovalmiste saavutetaan takaisin myyntivarastoon, päivitetään komponenttien varastosaldot tuotannon mukaan. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Nimikerakenne: siirto myyntivarastoon” Syötä tuotantolistan numero tai hae tuotantolista ”Haku” -toiminnolla Syötä valmistunut määrä kenttään tuotannosta valmistunut määrä. Yhdellä kerralla käsitellään koko tuotanto, eli mikäli saavutetaan vähemmän kuin on siirretty tuotantoon, loput menet hävikkiin ja vaikuttavat valmistuneen nimikkeen keskihintaan. Paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin siirto myyntivarastoon suoritetaan
View full article
15-11-2017 16:21
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 605 Views
Nimikkeiden siirtäminen toiseen varastoon on mahdollista varastokirjanpidossa. Sisäinen varastosiirto -toiminnolla voidaan siirtää samalla kerralla useita nimikkeitä uuteen varastoon. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Sisäinen varastosiirto” Anna varastosiirrolle tarvittaessa selite Voit valita siirrettävät nimikkeet nimikehausta, joka on avattavissa työkalurivin ”Etsi” painikkeella. Nimikkeet voi myös lisätä riviosalle kirjoittamalla nimikekoodin suoraan ”Koodi” -kenttään Anna siirrettävän nimikkeen määrä ja kohdevarasto. Paina ”Tee siirto” -painiketta, jonka jälkeen nimikkeet ovat siirtyneet uuteen varastoon.
View full article
15-11-2017 16:20
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 861 Views
Varastokirjanpidossa on mahdollista tuoda varastoon nimikkeitä. Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Tapahtumien kirjaus” -toiminto Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla Valitse tapahtuman tyypiksi ”Varastoon otto” Valitse varasto, johon nimikettä tuodaan Anna määrä sekä nimikkeen yksikköhinta Kirjoita tapahtumalle selite ja valitse ”Tulosta tosite tapahtumasta” ja ”Tulosta nimiketarrat tapahtumasta”, mikäli nämä ovat tarpeellisia Paina lopuksi ”OK” –painiketta
View full article
15-11-2017 16:19
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 954 Views
Hinnastojen muutosajo-toiminnolla päivitetään nimikeryhmien nimikkeiden osto- ja myyntihintoja, katetavoitteita, sekä hintaluokkien alennusprosentteja. Muutosajo voidaan kohdistaa valittuihin nimikeryhmiin, sekä ostohintojen osalta tietyn toimittajan nimikkeisiin ja/tai nimikkeiden oletustoimittajiin. Suosittelemme tietokannan varmuuskopiointia ennen muutosajon tekemistä Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Hinnaston muutosajo” Valitse nimikeryhmät joille hinnaston muutosajo suoritetaan Valitse muutoksen kohde myyntihinta Anna muutosprosentti kenttään haluamasi hinnanmuutosprosentti Määritä lasketaanko muille hintaluokille uusi hinta, vanhan prosentin mukaan, eli silloin muutos vaikuttaa myös muihin hintaluokkiin, tai sitten lasketaan muille hintaluokille uusi prosentti, jolloin hinta pysyy ennallaan muissa hintaluokissa Ostohinnat voidaan valita myös Toimittaja -kohtaisesti Paina ”Aloita” –painiketta hinnaston muutosajon suorittamiseksi
View full article
15-11-2017 16:19
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 760 Views