Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-07 NL

23-06-2022 16:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 352 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

1. Controle Persoonslaag uitgebreid

Waarom 

Vanaf de juni release is het mogelijk om te kiezen hoe je de UPI aan een medewerker wilt toekennen. Als je in het scherm HR Koppelingen bij het veld Koppeling hebt gekozen voor Persoonslaag (NL), zie je het veld Toekennen UPI waarmee je voor het zoeken naar een persoon kunt kiezen uit de volgende methodes van koppelen: 

 • Alleen Burgerservicenummer
 • BSN, geboortenaam en geboortedatum

Het systeem zoekt dus altijd eerst op Burgerservicenummer (BSN) om na te gaan of er een persoon is met hetzelfde BSN. Heb je echter de zoekmethode BSN, geboortenaam en geboortedatum gekozen, dan zoekt het systeem verder en kijkt of er voor de medewerker een koppeling gemaakt kan worden met een persoon op basis van voorletters + achternaam + geboortedatum.

Vanaf de juli release hebben wij de ze zoekmethodes eenvoudiger gemaakt, zodat je makkelijker kunt nagaan wanneer er een koppeling zal plaatsvinden tussen medewerkers en bestaande personen. Hierdoor is het ook mogelijk om medewerkers waarvoor geen BSN is ingevoerd, te koppelen aan een bestaand persoon. Als de juiste koppeling is gemaakt, zijn alle persoonsgegevens van de medewerker aan elkaar gekoppeld en makkelijk terug te vinden in HR Core Business. 

Hoe

Instellingen > Gegevensuitwisseling > HR Koppelingen

Voortaan vind het koppelen van een medewerker aan een persoon altijd plaats in de volgende situaties. 

Situatie

Medewerker met Burgerservicenummer

Persoon met Burgerservicenummer

Vind er een unieke koppeling plaats?

A

Nee

Nee

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

B

Ja

Nee

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

C

Nee

Ja

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

D

Ja

Ja

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

Let op!

 1. De controle op geboortenaam en geboortedatum is hoofdlettergevoelig. Dat houdt in dat de voorletters+achternaam+geboortedatum precies zo geschreven moeten worden als in het identiteitsbewijs. Als de schrijfwijze van deze gegevens niet hetzelfde is, kan er ook geen koppeling plaatsvinden. Dit kan negatieve gevolgen hebben, omdat een medewerker dan als nieuw wordt aangemerkt en ook zo wordt aangeleverd aan achterliggende systemen. 
 2. Deze controle werkt goed als je een (nieuwe) medewerker aanlevert vanuit HR Self Service.
  Als je echter in HR Core Business handmatig een (nieuwe) medewerker invoert, dan is deze controle nog niet altijd actief. In de tabel hieronder zie je in welke situaties de controle nog niet volledig is.

Stuurgegevens UPI/Identity - Veld UPI  vullen met

Controle actief

Leeg

Ja

Automatisch genereren

Nee

Medewerkercode toepassen

Nee


We gaan dit in een van de komende releases aanpassen, zodat ook hier de controle goed verloopt.

Actie

 • Als jouw organisatie nu de Persoonslaag aan heeft staan en er worden weinig tot geen medewerkers zonder Burgerservicenummer aangenomen, hoef je niks te doen.
 • Als jouw organisatie veel uitzendkrachten en zelfstandige ondernemers aanneemt waarvoor het vastleggen van het Burgerservicenummer niet noodzakelijk is, adviseren we je om te kiezen voor de uitgebreide controle op burgerservicenummer, geboortenaam en geboortedatum.

2. Scherm Heraanleveren Portaalbeheer (Medewerker) hernoemd

Waarom

Het scherm Heraanleveren Portaalbeheer (Medewerker) is hernoemd, omdat de naamgeving niet de volledige lading dekte van de functionaliteit. Als je deze functionaliteit gebruikt, zorg je namelijk voor een aanlevering aan het Youforce Portaal, het Datawarehouse en aan Talentsuite. 

Hoe

Beheer > Gegevensuitwisseling > Heraanleveren overig (medewerker) - NIEUW

Vanaf deze release is de naam van het scherm Heraanleveren Portaalbeheer (medewerker) gewijzigd in Heraanleveren overig (medewerker). We hopen dat het nu duidelijker is dat je via deze functionaliteit een heraanlevering van meerdere processen kunt forceren. Als het niet duidelijk is wat een proces precies doet, kijk dan altijd in de online help van het scherm, om zeker te weten of je alle informatie hebt. 

Actie

Er is geen actie nodig. 

Opgeloste meldingen

3. Uitzetten feestdag was niet meer mogelijk (3526833)

Melding

Instellingen > Waardencluser > Feestdag

Het uitzetten van feestdagen was niet meer mogelijk, omdat je een foutmelding kreeg zodra je het vinkje bij een feestdag verwijderde.

Oplossing

We hebben de programmatuur aangepast, zodat je feestdagen weer kunt uitzetten.  

Actie

Er is geen actie nodig. 

 

Medewerkers