Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-08 NL

21-07-2022 14:56
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 402 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

Werking scherm Wissen persoonsgegevens AVG verbeterd

Waarom 

Na het verwijderen van een medewerker, werd het scherm Wissen persoonsgegevens AVG niet automatisch ververst en zag je de zojuist verwijderde medewerker(s) nog steeds in het overzicht staan. Om het scherm te verversen moest je het opnieuw starten via het menu of via het navigatiepad bovenin het scherm. 

Hoe

Workflows > Uitstroom > Wissen persoonsgegevens AVG

Vanaf deze release wordt het scherm automatisch ververst nadat je medewerkers hebt verwijderd. 

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Opgeloste meldingen

Waardenlijst niet correct in MI (3550937)

Melding

Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst 

Omdat bepaalde waardes uit een waardenlijst niet goed werden doorgestuurd naar Management Informatie (MI), werden wijzigingen soms niet goed gerapporteerd. 

Dit gebeurde als een waardenlijst die bestaat op klantniveau, werd aangepast op het bedrijfsniveau. Er werd dan een waarde toegevoegd op bedrijfsniveau die later werd verwijderd. Het verwijderen ervan werd niet doorgegeven, waardoor MI oude gegevens bleef gebruiken. 

Oplossing

Dit is opgelost. Het systeem geeft het verwijderen van een waarde uit een waardenlijst door aan MI, zodat de juiste gegevens worden gerapporteerd. 

Actie

Er is geen actie nodig. 

Learning - (modules) en API - Indienst en uitdienst datum is dezelfde datum (3535581)

Melding 

Als je in het scherm Arbeidsrelatie bij het veld Dienstverband indicatie de waarde Uit dienst invult, vult het systeem automatisch een datum in bij het gegevenselement Geplande laatste datum indienst (10520479). Deze datum is gelijk aan de peildatum waarop de waarde wordt ingevuld (= Datum uitdienst) min 1 dag. 

Als je een medewerker uit dienst meldt op dezelfde dag dat de medewerker in dienst zou komen, een zogenaamde no show-medewerker, dan wordt het veld Geplande laatste datum indienst ook automatisch ingevuld.  In andere achterliggende systemen kan dit echter voor problemen zorgen, omdat de medewerker feitelijk nooit in dienst is geweest.  

Oplossing

Als je een no show-medewerker uit dienst meldt op dezelfde dag dat deze in dienst zou komen, wordt er voortaan geen datum meer ingevuld bij Geplande laatste datum indienst (10520479) en blijft het veld dus leeg.  

Actie

Er is geen actie nodig.

Werkgeversverklaring toonde geen bedragen (2876407)

Melding 

Soms ontbraken bij het aanmaken van een werkgeversverklaring de bedragen. Dit gebeurde als de werkgeversverklaring werd gebruikt vanuit HR Self Service en was ingericht in HR Core Business.

Oplossing 

Als je de grondslagen van de werkgeversverklaring in HR Core Business hebt ingevuld en je haalt deze gegevenselementen op in de werkgeversverklaring van HR Self Service, dan zie je voortaan de juiste bedragen.

Actie

Er is geen actie nodig. 

 

Medewerkers