Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2023-04

23-03-2023 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 300 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

1. Leeftijdsverlof zonder basisrecht gaf geen vervaldatum (change 4257594)

Waarom 

Als je binnen een verlofregeling een verlofsoort inricht met basisrechten en bijzondere rechten zoals Leeftijdsuren en/of Dienstjaren uren, dan wordt bij alle uren in het scherm Verlofsaldo een vervaldatum gezet, mits dit zo is ingericht. Als je in de basisrechten het veld Verlofrecht per jaar op 0 hebt staan en er zijn bijzondere rechten ingericht, dan werd er voor de bijzondere verlofrechten geen vervaldatum meegegeven. Er werd alleen een vervaldatum getoond, als je het veld Maximum negatief leeg had gelaten. Omdat dit niet de manier is waarop het zou moeten werken, hebben we de programmatuur aangepast.  

Hoe 

Instellingen > Verlof > Verlofregeling

Vanaf release 2023-04 is de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt. Voortaan wordt er ook bij bijzondere verlofrechten zonder een basisrecht, een vervaldatum toegekend.

Actie

Als in jouw organisatie de vervaldatum bij de bijzondere rechten ontbreekt, kun je het verlofjaar corrigeren. Na het herberekenen van het verlofjaar, zie je dan dat ook bij de bijzondere verlofrechten de vervaldatum is toegekend. 

Opgeloste meldingen

2. Import UPI zonder waarde

Melding

Als in een importbestand de Unieke Persoonlijke ID (UPI) werd leeggehaald en een ander veld iets wijzigde, werd de UPI op persoonsniveau ook leeggehaald maar bleef de koppeling van medewerker en persoon bestaan. Probeerde je vervolgens via het scherm Wijzig UPI de UPI weer in te vullen, dan kreeg je de foutmelding dat de persoonscode al bestaat, wat klopt omdat de persoon niet is beëindigd.

Het ging niet goed doordat de UPI bij de persoon en alle onderliggende medewerkers werd leeggehaald. Daarom hebben we de programmatuur aangepast, zodat het niet meer mogelijk is dat een UPI wordt leeggehaald bij een persoon en alle onderliggende medewerkers, terwijl de koppeling tussen de persoon en medewerkers blijft bestaan.

Oplossing

In HR Core Business kan je dit oplossen door zelf de UPI met de hand te vullen bij de Persoon. In het scherm Persoon is dit echter niet mogelijk, omdat het veld Persoonscode waar je de UPI moet invullen, een alleen lezen veld is. Dit kun je oplossen door het aanmaken van een vrij scherm waarin je de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Persoonscode plaatst, zoals hieronder beschreven.

Actie

Instellingen > Vastlegging > Definiëren vrije schermen
 • Open het scherm Definiëren vrije schermen en klik rechtsboven op Toevoegen contentbalk_toevoegen_40_hot.png
 • Kies via Soort doelgroep en Doelgroep het niveau, bij voorkeur Klant en klik op Bevestigen.
 • Geef een naam op in het veld Nederland, bijvoorbeeld: Vrij scherm - Persoon
 • Kies in het veld Gegevenssoort voor Persoon en klik op Opslaan.
Instellingen >  Vastlegging >  Scherm uitbreiden
 • Open het scherm Scherm uitbreiden en vul de Soort doelgroep bij voorkeur Klant, en de Doelgroep in. 
 • Selecteer in het veld Scherm het vrije scherm dat je zojuist hebt aangemaakt, in dit voorbeeld dus Vrij scherm - Persoon. en klik op Verversen.
 • Zoek via het veld Schermelement achtereenvolgens de elementen Persoonscode en  Uniek persoonlijk Id (UPI) en voeg deze toe aan het scherm.

Nieuwe vrije scherm gebruiken voor vullen UPI

Medewerker > Medewerker > Vrije schermen
 • Ga naar Medewerker > Medewerker > Vrije schermen en kies je bedrijf. 
  Dit scherm start standaard op het niveau medewerker, waardoor je niet meteen een persoon kunt kiezen, dit is een onhandigheid in de applicatie.
 • Selecteer het scherm Vrij scherm - Persoon en klik op Bevestigen.
 • Klik rechtsboven op Toevoegen contentbalk_toevoegen_40_hot.png .
 • Zoek de juiste persoon. Je kunt zoeken op Persoon (= standaard) of op Persoonscode.
 • Selecteer de persoon door erop te dubbelklikken.
  Je ziet nu de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Persoonscode in het scherm.
 • Hierin kan je zelf de UPI weer vullen op het niveau Persoon (persoonslaag).

 

Medewerkers