Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2023-06

17-05-2023 16:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven

Nieuw

1. Overzicht Selectie eigenschappen HR toegevoegd aan rapport Overzicht HR inrichting

Waarom

In HR Core Business leg je de gegevenselementen vast die nodig zijn voor de dienst Data as a service. Deze API geeft alleen die gegevenselementen per entiteit en bestandsnaam door die in HR Core Business zijn ingericht.

Als je wilt zien hoe deze inrichting eruit ziet, kun je via het rapport Overzicht HR inrichting het overzicht Selectie eigenschappen HR aanmaken. Aan het Overzicht HR inrichting wordt dan het tabblad Selectie eigenschappen HR toegevoegd, met een overzicht van de HR-selectie eigenschap Datafeed. Hierin zie je per entiteit de geselecteerde gegevenselementen en eventueel de bestandsnaam waarin deze gegevenselementen moeten komen. De bestandsnaam in HR Core Business heet groepeerkenmerk.  

Hoe

Rapporten > Instellingen >  Overzicht HR inricting

Het overzicht Selectie eigenschappen HR kun je als volgt opvragen.

 • Open het scherm Overzicht HR inrichting.
 • Zorg ervoor dat er een vinkje staat bij de optie Selectie eigenschappen HR en klik op Maak Rapport.

Het excelbestand waarin het overzicht is opgenomen, vind je in Mijn rapporten. In het overzicht staan alle entiteiten en gegevenselementen die via Instellingen > Vastlegging > Selectie Eigenschap HR zijn vastgelegd. 

Actie

Instellingen > Vastlegging > Selectie Eigenschap HR
Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting

Als je de functionaliteit voor het vastleggen van HR selectie-eigenschappen wilt gebruiken, leg deze dan vast via het scherm Selectie Eigenschap HR. Vervolgens kun je deze inrichting bekijken via in het rapport Overzicht HR inrichting, tabblad Selectie eigenschappen HR.

2. Nieuw scherm Opgenomen verlof - in kalendervorm

Waarom

In HR Core Business houd je de administratie bij van elke medewerker met een verlofregeling en die verlof kan opnemen. Naast het scherm Verlofsaldo waarin je de status van het verlof kunt zien, is er nu het nieuwe scherm Opgenomen verlof. Hierin zie je in kalendervorm wanneer de medewerker verlof heeft opgenomen en voor hoeveel uur (of eenheden).  Daarnaast zie je per verlofsoort het aantal opgenomen uren en een overzicht van de verlofaanvragen.

Hoe

Medewerker >  Verlof > Opgenomen verlof

In het scherm Opgenomen verlof zie je voor het gekozen verlofjaar het goedgekeurde opgenomen verlof van een medewerker. Het scherm bestaat uit de onderdelen

 • Kalender
  Per maand en dag zie je hoeveel uren er per verlofsoort zijn opgenomen.
  Kleuren in de kalender: 
  Blauw = feestdag. Zijn er op die dag uren geboekt, dan is de kleur gewoon wit.
  Lichtgrijs = weekend
  Donkergrijs = dagen die buiten de maand vallen, bijvoorbeeld februari vanaf de 28e of 29e.
 • Opgenomen uren
  Je ziet het totaal aantal opgenomen uren per verlofsoort.
 • Verlofaanvraag
  Overzicht van de verlofaanvragen waarin je voor een verlofaanvraag kunt zien of de opgenomen uren zijn uitgesplitst over verschillende verlofsoorten. Per verlofsoort waarvan uren zijn afgeboekt zie je:
  • De datum van de verlofaanvraag, de status, of de verlofsoort automatisch is afgeboekt, of het om collectief verlof gaat
  • Begin- en einddatum: de eerste dag en laatste dag van een verlofsoort waarop binnen de verlofaanvraag verlof wordt opgenomen.
   Let op: in het scherm Verlofsaldo zie je bij de verlofaanvraag ook een begin- en einddatum; dit zijn echter de begin- en einddatum van de verlofaanvraag.
  • Uren: totaal aantal verlofuren per dag van de verlofsoort. Als er sprake is van automatisch afboeken, kan dit een breuk zijn.
  • Reden verlof: als er bij de verlofaanvraag een reden is opgegeven, zie je die hier.  

Actie 

Er is geen actie nodig. 

3. Collectief verlof blokkeren via HR Self Service

Waarom

In HR Core Business kun je collectief verlof toekennen. Hierdoor krijgen alle medewerkers op dezelfde dag verlof dat wordt afgeboekt van het wettelijke verlofsaldo. Soms kan een medewerker geen gebruik maken van het collectieve verlof, bijvoorbeeld vanwege urgente werkzaamheden. Je kon dan dit collectieve verlof via speciale functionaliteit in HR Core Business blokkeren. In HR Self Service was dit nog niet mogelijk. We hebben er daarom voor gezorgd dat je van release 2023-06 ook via HR Self Service collectief verlof voor een medewerker kunt blokkeren. 

Hoe

HR Self Service > Verlof > Verlof intrekken > Autorisatie
HR Core Business > Verlofaanvraag

Voor het blokkeren van collectief verlof, kan de medewerker in HR Self Service de workflow Verlof intrekken gebruiken.

Nadat je op de tegel Verlof intrekken hebt geklikt, zie je de verwerkte verlofaanvragen. Klik op het icoon 2023-6_delete_grijs.png aan het eind van de regel met het collectieve verlof en klik op indienen. Dit zal het collectieve verlof niet verwijderen, maar blokkeren zodat het verlofsaldo van de medewerker niet wordt verlaagd met het aantal uren van het collectieve verlof. In HR Core Business zie je na het verwerken van de mutatie dat de verlofaanvraag nog wel bestaat maar is geblokkeerd. In HR Self Service zal het collectieve verlof bij die medewerker niet meer zichtbaar zijn. 

Let op!

In uitzonderlijke gevallen wordt het eenmaal geblokkeerde collectieve verlof weer geblokkeerd, omdat blijkt dat de medewerker toch niet hoeft te werken op de collectieve vrije dag. Het is dan niet meer mogelijk om dit via HR Self Service te deblokkeren. In HR Core Business kan het collectieve verlof wel weer gedeblokkeerd worden, maar dit werkt niet goed door in HR Self Service. Wij adviseren je daarom deze actie niet uit te voeren. In een volgende release zullen wij ervoor zorgen dat ook het deblokkeren van collectief verlof goed wordt doorgegeven aan HR Self Service. 

Actie

Er is geen actie nodig. 

Gewijzigd en verbeterd

4. Selectie eigenschap HR

Waarom 

Via het scherm Selectie eigenschap HR leg je vast welke gegevenselementen met groepskenmerk nodig zijn voor de dienst Data as a Service. We hebben er nu voor gezorgd dat een gegevenselement binnen een entiteit meerdere keren kan voorkomen, maar dan met een ander groepskenmerk. Hierdoor kan je bijvoorbeeld in het eindresultaat (de csv-bestanden) het gegevenselement 24 Achternaam, bij meerdere uitvoerbestanden toepassen.

Hoe

Instellingen > Vastlegging > Selectie eigenschap HR
 • Open het scherm Selectie eigenschap HR.

Toevoegen

 • Wil je bijvoorbeeld het gegevenselement 24 Achternaam (nogmaals) toevoegen, klik dan op Zoek element. Kies voor de gewenste entiteit, bijvoorbeeld Medewerker
 • Selecteer het gegevenselement 24 Achternaam, selecteer het gewenste Groepskenmerk en klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten.

Wijzigen

 • Wil je het groepskenmerk van het gegevenselement 24 Achternaam wijzigen, klik dan op het icoon  Icoon_wijzigen_blauw potlood.png  Wijzigen. Selecteer in het zoekscherm het gewenste Groepskenmerk uit de lijst en klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten.

Actie

Controleer zo nodig de inrichting. 

Medewerkers