Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2023-08

20-07-2023 10:47
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 178 Weergaven

Opgeloste meldingen

Wissen persoonsgegevens AVG (change 4662244)

Melding 

In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) kwam een bepaalde medewerker niet in de lijst voor, terwijl deze medewerker al 7 jaar uitdienst is.

Oplossing

Het systeem werkt correct. In het scherm  Wissen persoonsgegevens (AVG)  zie je namelijk de medewerkers die op basis van de huidige datum 7 jaar uitdienst zijn EN waarvoor ook geldt dat het 7 kalenderjaren geleden is dat de medewerker een salarisspecicatie heeft ontvangen. Een medewerker die op 01 januari 2016 uitdienst is gegaan en waarvoor in januari 2016 nog een salarisverwerking is geweest, kan je dus pas in januari 2024 verwijderen. 

 

We hebben dit in de helptekst verduidelijkt:

 

In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) zie je de medewerkers die op basis van de huidige datum in de laatste 7 jaar niet meer in dienst zijn EN na deze tijd geen loonstrook meer hebben ontvangen.

Medewerkers die de afgelopen 7 jaar nog wel een loonstrook hebben ontvangen, staan niet in dit scherm.  

 

Veld

Toelichting

Peildatum

De medewerkers die je in het scherm ziet, zijn op basis van de peildatum 7 jaar of langer uit dienst en hebben gedurende 7 jaar geen salarisverwerking meer gehad.

Het aanpassen van de peildatum heeft geen invloed op de te verwijderen medewerkers omdat het systeem altijd kijkt naar de datum van vandaag.

Actie

Er is geen actie nodig.

Diverse elementen niet beschikbaar in HR Self Service (change 4632228)

Melding 

Diverse elementen waren niet beschikbaar in HR Self Service.

Oplossing 

Omdat sommige elementen in HR Core Business niet waren doorgekomen naar HR Self Service, hebben wij de ontbrekende elementen toegevoegd, zodat ze beschikbaar komen in HR Self Service. 

Actie

In HR Core Business moet er voor de betreffende elemenenten een mutatie bij een medewerker zijn ingevoerd. Na de nachtverwerking zijn deze elementen dan de volgende dag zichtbaar in HR Self Service. 

Medewerkers